Kategórie Young Lions Slovakia 2024

Young Lions Slovakia otvára v roku 2024 súťaž a registráciu v kategóriách: DESIGN, DIGITAL, MEDIA, PR, PRINT a FILM.

Súťaž v kategórii MARKETERS tento rok z organizačných dôvodov neotvoríme. Ak chcete byť informovaní o všetkých novinkách sledujte aj stránku súťaže a FB fanpage

Zadania v jednotlivých kategóriách sú tajné až do momentu ich zverejnenia. Termíny zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie sú uvedené nižšie spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas (24 hodín, v kategórii FILM 48 hodín) na jeho vypracovanie, prihlásenie a nahratie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

 

KATEGÓRIA DÁTUM DEŇ ČAS EVENT
MEDIA 4. marca 2024 pondelok 9:00 START (brief)
5. marca 2024 utorok 9:00 FINISH (deadline)
     
PRINT 6. marca 2024 streda 9:00 START (brief)
7. marca 2024 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
     

PR

7. marca 2024 štvrtok 9:00 START (brief)
8. marca 2024 piatok 9:00 FINISH (deadline)
 
FILM 8. marca 2024 piatok 9:00 START (brief)
10. marca 2024 nedeľa 9:00 FINISH (deadline)
     
DIGITAL 11. marca 2024 pondelok 9:00 START (brief)
12. marca 2024  utorok 9:00 FINISH (deadline)
 
DESIGN 13. marca 2024 streda  9:00 START (brief)
14. marca 2024  štvrtok 9:00 FINISH (deadline)

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo poradie kategórií v organizačne nevyhnutnom prípade zmeniť.

 

PRINT, DIGITAL, DESIGN a FILM

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

MEDIA

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

PR

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v PR agentúre alebo na PR oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z PR oddelení na strane klientov.

MARKETERS

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

  

Partneri kategórií:

     SLSP_Special_screen_RGB

      Heineken_Logo

logo_BTB_ENG_farba