Brief DESIGN

PARTNER KATEGÓRIE DESIGN = SPP

 

Zhrnutie zadania si môžete pozrieť vo videu

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

Vytvorenie vizuálnej identity pre projekt "Fotovoltika na školách" zameraného na podporu udržateľného rozvoja a využitia obnoviteľných zdrojov energie na slovenských školách.

KLIENT

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a Ekofond SPP, podporujúce udržateľný rozvoj a inovácie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

NAŠA SÚČASNÁ SITUÁCIA

Sme lídrom na trhu v oblasti energetiky, zameriavame sa na rozvoj a implementáciu obnoviteľných zdrojov energie. Konkurencia, ako ZSE, tiež komunikuje projekty fotovoltiky na školách, preto je dôležité odlíšiť našu identitu.

VÝZVA

Potrebujeme zvýšiť povedomie a podporiť implementáciu fotovoltických technológií v školách, pričom komunikácia by mala odzrkadľovať inováciu, udržateľnosť, vzdelávanie a spoločenskú zodpovednosť.

STRATÉGIA

Zamerajte sa na vzdelávanie v oblasti obnoviteľných zdrojov a udržateľného rozvoja prostrednictvom atraktívneho a pozitívneho dizajnu, ktorý podporuje angažovanosť a interakciu s cieľovou skupinou.

INSIGHT

Školy a ich komunity hľadajú spôsoby, ako byť ekologickejšie a efektívnejšie využívať energiu. Zároveň je tu potreba vzdelávať mladú generáciu o obnoviteľných zdrojoch energie.

O ČOM JE PROJEKT / ZADANIE?

Projekt "Fotovoltaika na školách" sa zameriava na implementáciu fotovoltaických technológií v základných a stredných školách na Slovensku, čím zvyšuje ich energetickú efektívnosť a znižuje ekologickú stopu.

POSOLSTVO KOMUNIKÁCIE / KEY MESSAGE

Podpora vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom implementácie fotovoltických technológií v školách.

CIELE

Vytvorenie univerzálnej vizuálnej identity, ktorá bude slúžiť ako most medzi SPP, školami a verejnosťou. Výstupy budú použité v online aj offline materiáloch.

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • Primárna: Základné a stredné školy, študenti a ich rodičia na Slovensku.
  • Sekundárna: Verejnosť a širšia komunita zainteresovaná v oblasti udržateľnosti a vzdelávania.

CHARAKTER ZNAČKY / TONE OF VOICE

Komunikácia by mala byť inovatívna, vzdelávacia, motivujúca a zodpovedna. Vyhnúť sa by sme mali negatívnemu tónu.

ÚLOHA 

Vytvoriť univerzálnu vizuálnu identitu projektu, ktorá zahŕňa logo/symbol, farebnú paletu, typografiu a vizuálne prvky, a je flexibilne použiteľná pre rôzne komunikačné platformy. 

FORMA VÝSTUPU

  • Prezentácia a textová explikácia vizuálneho štýlu (formát A4 v pdf).
  • Logo/symbol a základné prvky vizuálnej identity (pdf).
  • Návrhy aplikácií dizajnu pre online a offline materiály.
  • Ukážky aplikácie označenia na rôznych typoch médií.

ČO EŠTE MÔŽE POMÔCŤ ZADANIU / DOPLŇUJÚCE INFO

Identita by mala byť na prvý pohľad odlišná od konkurencie, s dôrazom na jednoduchosť, modernosť a všestrannosť. Zdroje informácii o problematike: www.ekofondspp.sk, www.spp.sk, 

VIZUALITA

PODKLADY

BRANDING

Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete. Výstupy sa musia riadiť pripojeným DM. 

 

-------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com