Brief PRINT

PARTNER KATEGÓRIE PRINT: HEINEKEN SLOVENSKO

Pozrite si video od Brand manažérky Alžbety Lietava, ktorá stručne predstaví zadanie

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

S nealkom som sám sebou 

INFORMÁCIE O NÁS (KTO SME A ČO ROBÍME?)

Klientom je pivovarnícka spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., ktorá je už viac ako 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu, a vo svojom portfóliu má najobľúbenejšiu a najväčšiu slovenskú pivnú značku, Zlatý Bažant a aj nealkoholickú značku Zlatý Bažant 0,0% (vrátene radlerov).

Spotrebiteľom prinášame zážitok už viac ako 50 rokov. A chceme v tomto aj naďalej pokračovať, chceme tu byť aj o ďalších 50 rokov. Zachovať tradíciu a zároveň prinášať inovácie. A to môžeme dosiahnuť jedine udržateľným postojom. Podnikanie so sebou prináša zodpovednosť, ktorá presahuje rámec „len vytvárania zisku“. Ak chceme mať pozitívny vplyv na trhoch, na ktorých pôsobíme, je potrebné, aby udržateľnosť stála v centre všetkého, čo robíme. Uvedomujeme si, že trvalú zmenu môžeme priniesť iba vtedy, ak do toho pôjdeme spolu, spolu s našimi zamestnancami, obchodnými partnermi, lokálnymi komunitami, dodávateľmi. Z toho dôvodu sa pozeráme na proces - od pestovanie jačmeňa, cez jeho spracovanie na slad, varenie piva až po jeho doručenie konečnému spotrebiteľovi.

V spoločnosti Heineken Slovensko si pevne stojíme za svojimi hodnotami: vášeň pre kvalitu, radosť zo života, rešpekt k ľuďom a k planéte. Aktívne nabádame k zodpovednej konzumácii našich produktov. Máme záväzok voči spoločnosti a usilujeme sa neustále znižovať dosahy našej činnosti na našu planétu. Srdcom našej spoločnosti sú ľudia, naši zamestnanci, naši konzumenti a naši zákazníci a partneri, s ktorými pracujeme na tom, aby sme rástli spoločne a naše úspechy dosahovali čestne a spravodlivo.

Spoločnosť Heineken Slovensko je zakladateľom iniciatívy rozumne.sk. Iniciatíva Rozumne sa zameriava na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu na Slovensku. Naším cieľom je, aby sa umiernená a zodpovedná konzumácia stala inšpiráciou pre všetkých. Využívame na to naše značky, prostredníctvom ktorých šírime medzi spotrebiteľmi myšlienky rozumného vychutnávania si našich produktov. Všetko o zodpovednej konzumácii alkoholu nájdete na www.Rozumne.sk.

NAŠA SÚČASNÁ SITUÁCIA

Na Slovensko pomaly ale isto prichádza trend obmedzovania konzumácie alkoholu. Generácia Z si tento trend uvedomuje a aktívne sa rozhoduje alkohol v svojich životoch obmedzovať. Pre konzumentov, ktorí sa rozhodnú alkohol nekonzumovať má Heineken Slovensko široké portfólio, ktoré je v súlade s ich presvedčením nekonzumovať alkohol a zároveň aj odráža ich záujmy dbať o svoje zdravie práve zložením svojich produktov.

Na túto generáciu by sme sa radi zamerali a prostredníctvom kampane podporili ich sebavedomie pri vedomom výbere nealkoholických produktov namiesto alkoholických nápojov keď sa chcú baviť – poukázaním na hodnotové prieniky, ktoré najmladšia generácia so značkou zdieľa. Vybrané návrhy radi použijeme ako súčasť iniciatívy rozumne.sk, ktorá sa zameriava na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu na Slovensku a preukážeme tak podporu mladým ľuďom mať svoj život pod kontrolou bez alkoholu.  

VÝZVA

Výzvou je vytvoriť printový vizuál. 

INSIGHT

Generácia Z je považovanou za prvú skutočnú digitálnu generáciu a je o nej známe, že vo všeobecnosti pije menej alkoholu ako staršie generácie. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami sa príslušníci generácie Z viac zaujímajú o svoje zdravie (mentálne ale aj fyzické) a majú väčší záujem o zdravší a udržateľnejší životný štýl.  

O ČOM JE PROJEKT / ZADANIE?

Heineken Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť a zároveň aj trendy, ktoré hýbu spoločnosťou a prostredníctvom nealkoholického portfólia spoločnosti Heineken Slovensko chce prepojiť najmladšiu generáciu, ktorá alkohol vo svojom živote obmedzuje s platformou rozumne.sk, aby združovala spoločensky zodpovedných ľudí a inšpirovala mladých ľudí stáť si za svojim presvedčením mať život pod kontrolou bez alkoholu.  

POSOLSTVO KOMUNIKÁCIE / KEY MESSAGE

Kampaň by mala budovať pozitívne pocity a viesť k tomu, aby sa najmladšia generácia cítila sebavedomo pri vedomom výbere nealkoholických nápojov voči alkoholickým a mala by podporiť iniciatívu rozumne.sk, aby združovala mladých zodpovedných konzumentov a upevňovala ich v rozhodnutí žiť život podľa seba.  

CIELE

Cieľom kampane je prepojenie generácie Z s iniciatívou rozumne.sk.  

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cielime na generáciu Z, tj. generáciu narodenú v 1995 - 2005, tj. generáciu, ktorá je aktuálne vo veku 18 – 28 rokov.

CHARAKTER ZNAČKY / TONE OF VOICE

Kampaň by mala priniesť úsmev a optimizmus a inšpirovať mladých ľudí aby boli sami sebou a mali svoju konzumáciu alkoholu pod kontrolou. 

FORMA VÝSTUPU

  • Vizuál vo formáte A3 (PDF, CMYK, 300 dpi, 5mm spadavka) 

VIZUALITA

Vo výstupoch použite logo značky Zlatý Bažant 0,0%, ktorá preberá nad projektom / kampaňou záštitu. Povinným prvkom je rovnako použitie loga IQ piterozumne.sk 

PODKLADY: 

https://we.tl/t-B0inIynLZN

BRANDING

Súťažiaci do výstupov nevkladajú svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujú. 

------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

POMÔCKY:

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com