Brief DIGITAL

PARTNER KATEGÓRIE DIGITAL: AMA

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

Návrh komunikácie na zvýšenie počtu záujemcov zo strany čerstvých absolventov vysokých škôl o zaradenie do programu Teach Next.

KLIENT

Teach (pôvodne Teach for Slovakia) je nezisková organizácia, ktorá verí, že lepšie Slovensko sa začína lepším školstvom.

S obrovskou sieťou podporovateľov po celom Slovensku, v Teach vytvorili program Teach Next, ktorý je určený pre absolventov/tky alebo budúcich absolventov a absolventky VŠ od 23 - 30. Teach Next je full-time platený job v školstve s nástupným platom porovnateľným s top firmami. Prihlásiť sa môžu top absolventi a absolventky akéhokoľvek študíjneho zamerania na univerztách doma aj v zahraničí.

Okrem zmysluplného štartu kariéry, pri ktorom účastník programu učí na základnej škole, dostane od Teachu aj špičkové školenia a tréningy líderských zručností. Účastníkov Teach pripraví na učenie žiakov, ale získané skúsenosti zúročia pri akejkoľvek práci.

SÚČASNÁ SITUÁCIA

Mladí ľudia majú v súčasnosti množstvo príležitostí, ako pokračovať po absolvovaní vysokej školy, preto Teach Next musí konkurovať s komerčnými programami. Navyše, fakt, že účastníci programu budú počas programu učiť (a tým pomáhať zlepšovať slovenské školstvo), môže ambicióznych mladých ľudí, ktorí nemajú afinitu k (aj keď dočasnej) práci v školstve, od účasti v programe odradiť.

INSIGHT

“Budúci rok budem končiť vysokú školu. Škola ma baví, mám dobré výsledky. No aj tak mám taký pocit, že to piatym ročníkom predsa nemôže skončiť! Mám na viac a chcem ísť ďalej. No nemám pocit, že som dostatočne pripravený začať svoju kariéru v nejakej spoločnosti. Neobávam sa. Ale chcem viac!”, hovorí Vlado. Zároveň dodáva: “Kiež by tak existovala možnosť, ako sa po škole zamestnať na plný úväzok, no zároveň dostať tréningy a ďalšie vzdelávanie, ktoré ma lepšie pripravia na život.”

ČO IDEME KOMUNIKOVAŤ?

Aktivitu, ktorou chceme z pomedzi mladých ľudí pritiahnuť záujemcov o účasť v dvojročnom Teach Next.

O ČOM JE PROJEKT / ZADANIE?

Hľadáme kampaň, ktorá osloví štvrtákov na vysokých školách resp. čerstvých absolventov VŠ o účasť v programe Teach Next. Teach Next je katalyzátor kariéry úspešných absolventov vysokých škôl.

POSOLSTVO KAMPANE / KEY MESSAGE

Teach Next je full-time platený platený job hneď po skončení školy.

  • 350+ hodín špičkových tréningov a školení líderských zručností
  • 50+ hodín mentoringu
  • Stretávanie sa s inšpiratívnymi osobnosťami
  • Možnosť byť súčasťou komunity ľudí, ktorým záleží na lepšom Slovensku
  • Pripravíme ťa na učenie žiakov, ale získané skúsenosti zúročíš pri akejkoľvek práci.

CIELE

Zvýšiť počet záujemcov o účasť v programe Teach Next na aspoň 300 kvalitných leadov.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Vlado je v štvrtom ročníku vysokej školy. Študuje, pretože to chce v živote ďaleko dotiahnuť. Má jasné ambície, je tzv. achiever. Aj čo sa týka budúcnosti. Už teraz sa začína zamýšľať nad tým, čo bude robiť po škole. Chce pracovať u toho najlepšieho zamestnávateľa tak, aby mohol odpáliť svoju kariéru naplno. Záleží mu na tom, aby jeho budúci zamestnávateľ prispieval zmysluplným aktivitami k lepšej spoločnosti.

CHARAKTER ZNAČKY / TONE OF VOICE

Teach Next je archetyp Hrdina. Tomu treba prispôsobiť aj tone of voice. Zároveň, je potrebné prihliadať aj na to, aby bol spôsob komunikácie relevantný pre nášho Vlada.

TIMING

Dve vlny kampane: Október 2024 - Marec 2025

ÚLOHA = VYTVORIŤ INOVATÍVNU DIGITÁLNU STRATÉGIU

Popíšte vaše rozmýšlanie, insighty, ideu, stratégiu a samotný návrh riešenia s využitím formátov a digitálnych médií/platforiem podľa uváženia a vhodnosti.

ROZPOČET

20.000 EUR vrátane produkcie a médií

HODNOTENIE KAMPANE (KPIs, ktoré majú byť splnené, aby bola kampaň úspešná)

Cieľ je získať aspoň 150 tzv. kvalifikovaných leadov, t.j. aspoň 150 prihlásených záujemcov o program Teach, ktorí spĺňajú všetky kritériá na vhodného kandidáta, t.j. primárne vek a absolvovanie vysokoškolského štúdia.

FORMA VÝSTUPU

  • prezentácia stratégie a idey v PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného),
  • krátke zhrnutie – východiská návrhu, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey a návrhu merania parametrov úspešnosti kampane - BOARD (JPEG)

BRANDING A VIZUALITA

Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete.

K dispozícii máte logo Teach Next a vizualitu definovanú v rámci design manuálu – súčasnú kampaň môžu vidieť na www.teachnext.sk.

 

-------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

POMÔCKA: Shutterstock Enterprise - User Guide


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com