Brief FILM

PARTNER KATEGÓRIE FILM: BRATISLAVA TOURIST BOARD

     

Realizované s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

 

Pozrite si video od Jána Budaya, hovorcu BRATISLAVA TOURIST BOARD

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

Iný pohľad na Bratislavu

Na pohľadniciach či v turistických brožúrach o Bratislave vidíme najčastejšie Bratislavský hrad, UFO, či Katedrálu sv. Martina. My, ľudia, ktorí sme sa tu narodili alebo tu žijeme však poznáme aj iné pekné miesta, ktoré stojí za to vidieť. Cieľom zadania je ukázať potenciálnym turistom miesta v našom hlavnom meste, na ktoré sme pyšní, a ktoré sa oplatia podľa nás vidieť.

INFORMÁCIE O NÁS (KTO SME A ČO ROBÍME?)

Bratislava Tourist Board je organizácia, ktorá na domácom a zahraničných trhoch propaguje Bratislavu ako turistickú destináciu. Rozvíja všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti CR a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj CR v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau pre kongresový CR a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojho turistického informačného centra. BTB propaguje Bratislavu s cieľom zvýšiť počet prenocovaní a dĺžku prenocovania návštevníkov Bratislavy.

POPIS SÚČASNEJ SITUÁCIE

Hoci Bratislava nebojuje s over-turizmom ako iné väčšie metropoly, koncentrácia návštevníkov sa sústreďuje najmä v historickom centre a pri pamiatkach ako je Bratislavský hrad či hrad Devín. Ak chceme, aby sa návštevníci zdržali v našom hlavnom meste dlhšie, potrebujeme im ponúknuť aj bohatší program ako len prehliadku centra. Na tento účel sme vytvorili napríklad 72-hodinový plánovač, v ktorom si môžu potenciálni návštevníci na základe svojich preferencií naplánovať program ešte pred príchodom do Bratislavy. Promujeme aj rôzne kultúrne podujatia, či športové akcie. Existuje však skupina cestovateľov, ktorá vyhľadáva miesta mimo štandardných turistickych cestičiek. Chcú vidieť časti mesta, ktoré vyhľadávajú miestni obyvatelia a majú typickú, v našom prípade bratislavskú, atmosféru.

VÝZVA

Bratislava neustále mení svoju tvár. Vznikajú v nej nové verejné priestory, niektoré sa rekonštruujú, alebo len menia svoju funkciu. Mnoho zaujímavých miest je aj pôvodných. Cieľom výzvy je odprezentovať potenciálnym návštevníkom Bratislavy miesta, ktoré máte radi priamo vy, autori videa. Nie je dôležité, či pôjde o prírodu, nábrežie Dunaja alebo zaujímavé miesto na sídlisku. Najdôležitejším prvkom videa by mala byť emócia a váš vzťah k danému miestu.

STRATÉGIA

Výstup má prispieť k pripravovanému projektu “Like a local”, ktorý sme začali tvoriť minulý rok. Vizuálnu podobu nových videí, kde lokálni ľudia prezentujú miesta, ktoré majú radi už máme hotovú. Tento rok budeme riešiť obsahovú časť a produkciu. Nápady zo súťažných videí by sme radi použili pri tvorbe námetov a scenárov. Ak nájdeme kreatívu, ktorú by bolo možné rozpracovať, nevylučujeme pri produkcii videí ani spoluprácu.

INSIGHT

V tomto projekte je dôležitá najmä emócia a váš vzťah k danému miestu. Budeme prihliadať aj na možnosť rozpracovania kreatívy o iné ako zobrazované miesta.

O ČOM JE PROJEKT / ZADANIE?

Podstatou zadanie je vytvorenie videa, ktoré motivuje potenciálnych návštevníkov ísť aj mimo centra. Nemalo by ísť len o odpromovanie “pekného miesta”, ale o vytvorenie potreby na jeho navštívenie. Miesto môže byť odpromované formou osobného príbehu, zaujímavých faktov a pod.

Projekt je dôležitý z pohľadu posilnenia značky Bratislavy v Európe s potenciálom zvýšenia návštevnosti a prenocovaní turistov.

POSOLSTVO KOMUNIKÁCIE / KEY MESSAGE

Bratislava je mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, prenocovať v ňom a užiť si jeho atmosférou a ponuku aj mimo centra.

CIELE

Vytvoriť propagačný film Bratislavy ako mesta, v ktorom návštevníci nájdu zaujímavé miesta aj mimo centra a hlavných turistických atrakcií. Bratislava by v ňom mala vystupovať ako mesto s príjemnou atmosférou, ktoré chce prilákať náročnejšiu skupinu cestovateľov - vyhľadávajúcich kultúru, unikátnu architektúru a pohodových ľudí.

Film by mal byť súčasťou online propagácie Bratislava Tourist Board prostredníctvom sociálnych sietí (primárne YT, sekundárne FB a IG).

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľová skupina sú aktívni cestovatelia vo veku 25 – 50 rokov, ktorí majú dostatok financií na minimálne 1 citybreak ročne v rámci Európy. Cieľové trhy na ktorých bude film využitý sú Rakúsko, Nemecko, Česko, Veľká Británia a sekundárne aj Škandinávia, Poľsko a Pobaltské štáty. 

Ľudia v cieľovej skupine radi objavujú nové miesta, chcú zažiť niečo lokálne a autentické, vyskúšať miestnu gastronómiu, pozrieť si pár top atrakcií, zažiť najkrajší výhľad a potom vyhľadať miesto, kde trávia čas lokálni obyvatelia.

CHARAKTER ZNAČKY / TONE OF VOICE

Chceme, aby video pôsobilo autenticky, a aby vyjadrovalo emóciu vás autorov k miestu, ktoré sa rozhodnete propagovať. Tone of voice si môžete podľa potreby prispôsobiť.

ÚLOHA = VYMYSLIEŤ, NATOČIŤ A ZOSTRIHAŤ KRÁTKY 60-SEKUNDOVÝ ONLINE FILM

FORMA VÝSTUPU

  • 60-sekundové video, formát MP4
  • optimálne 4k na šírku s možnosťou výrezu do štvorca alebo na výšku
  • ideálne s voiceoverom v angličtine

BRANDING

Súťažiaci do výstupov nevkladajú svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujú.

OBMEDZENIA 

Akékoľvek nemorálne a vulgárne vyhotovenie filmu, politické/euroskeptické témy/dvojzmysly. 

 

-------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com