Brief MEDIA

PARTNER KATEGÓRIE MEDIA: TELEKOM

Pozrite si video od Karin Macikovej, Director of Brand, Communications and CX z Telekomu.

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

Vytvorenie inovatívnej kampane na podporu ESG projektu zberu/recyklácie starých telefónov.

INFORMÁCIE O NÁS (KTO SME A ČO ROBÍME?)

Spoločnosť Slovak Telekom patrí medzi technologických lídrov na trhu. Ponúka komplexné telekomunikačné služby v mobilnej a pevnej sieti. Patria sem najmä hlasové a dátové služby, digitálna televízia Magio ako aj predaj koncových zariadení/hardwaru.  

Nová platforma Telekomu “Rešpekt pre všetko, čo nás spája” odštartoval hodnotou značky, ktorá je dôležitá na celospoločenskej úrovni. Rešpekt sa stal platformou angažovanej firemnej komunikácie s presahom do vyjadrovania sa k spoločenským témam, vrátane životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

NAŠA SÚČASNÁ SITUÁCIA

Konkurenčné produkty sa na telco trhu zásadne nelíšia jeden od druhého a aj napriek úsiliu o inovácie sa trh komodizuje. Okrem ceny zákazníci nevidia žiadny iný zásadný prvok na odlíšenie. Je preto dôležité vytvoriť emocionálnu diferenciáciu a „preložiť“ ju do nového účelu značky. Ako líder v oblasti inovácií a konektivity posúvame svoju pozíciu z technologického lídra aj na lídra, ktorý sa stará a je bližšie k ľuďom.

VÝZVA

Diferenciácia:

 • Chceme sa na trhu odlíšiť ako značka, ktorá sa stará o spoločnosť a zákazníka aj nad rámec telco služieb, rešpektuje jeho potreby 
 • Chceme vynikať kvalitou a kreativitou spracovania a nastavenia kampane

INSIGHT

Aj keď často ako ľudia hovoríme, že chceme mať pozitívny vplyv na životné prostredie, často sa nám nedarí konať podľa našich zámerov. Sme ochotní niečo spraviť, potrebujeme však motiváciu a vidieť konkrétnu pridanú hodnotu našich činov. 
My ako firma kladieme dôraz na spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť. Našim cieľom je nielen recyklovať staré telefóny, ale aj vytvoriť povedomie o dôležitosti udržateľného používania technológií.

O ČOM JE PROJEKT / ZADANIE?

Projekt zberu starých/nepoužívaných/pokazených telefónov v Telekome prebieha už roky, no nikdy sa mu nedostalo dostatočnej komunikačnej podpory. Mnoho zákazníkov ani nevie, že niečo také robíme. 

Tento rok sa chceme spojiť s neziskovou organizáciou, ktorá sa zaoberá redistribúciou použitých telefónov. Vyzbierané telefóny sú opravené a poskytované ľuďom v núdzi, školám alebo organizáciám, ktoré ich potrebujú. Cieľom tejto iniciatívy je nielen znížiť odpad a zlepšiť životné prostredie, ale tiež poskytnúť telefónom druhú šancu a prispieť k sociálnemu a environmentálnemu zámeru kampane.


Mechanika zberu telefónov:

 1. Osobne na Telekom predajniach
 2. Online - vyplnenie online formulára a následné zaslanie balíka doručovacími službami

Napriek tomu, že ľudia majú na výber kanál, ktorým telefón doručia, my by sme kampaňou chceli viac podporiť osobnú návštevnosť predajne. 


Chceme tento projekt akcelerovať a dostať ho do povedomia ľudí/zákazníkov inovatívnou komunikačnou kampaňou a mediálnou stratégiou. 

Výzvou je vytvoriť dostatočne výraznú kampaň, ktorá zaujme a odlíši náš projekt spomedzi konkurencie (túto aktivitu zberu telefónov nemáme len my). 

Komunikácia by mala pozostávať z 2 fáz:

 • launch fáza - silná a inovatívna časť kampane, v ktorej iniciatívu odštartujeme a predstavíme. Táto fáza by mala trvať maximálne 2 mesiace a mala by sa zamerať na to, aby sa ľudia o tomto projekte dozvedeli a priniesli svoje staré telefóny na predajňu. 
 • udržiavacia fáza - dlhodobá komunikácia, minimálne do konca roka 2024, ktorej cieľom je jednoduchým a relatívne lacným mediálnym riešením neustále ľuďom pripomínať, že svoje staré zariadenia môžu kedykoľvek priniesť na predajnu / odoslať.

POSOLSTVO KOMUNIKÁCIE / KEY MESSAGE

ŽIVOT TELEFÓNU NEMUSÍ KONČIŤ JEHO ODLOŽENÍM DO ŠUFLÍKA
#Rešpekt životnému prostrediu

CIELE

 • ENGAGEMENT - Aktivačný cieľ: Vyzbierať staré telefóny. 
 • AWARENESS - Imidžový cieľ: Podporiť vnímanie Telekomu ako značky, ktorá prispieva k ochrane životného prostredia a sociálnej zodpovednosti.

CIEĽOVÁ SKUPINA

MODERN LOYALIST (priemerný vek 39-42) - definuje ho slovo care. Hľadá starostlivého a spoľahlivého operátora, svoju pozornosť zameriava na zlepšenie zákazníckej skúsenosti. V prípade, že je je spokojný, ostáva lojálny brandu. Oceňuje značky, ktoré robia pokrok v oblasti spoločenských zmien a uľahčujú mu, aby tiež mohol k tejto zmene prispieť.

CHARAKTER ZNAČKY / TONE OF VOICE

 • DIGITÁLNY OPTIMIZMUS - technológie a digitálne pripojenie sú prospešné pre každého a umožňujú nám spoločne ako spoločnosti čeliť akejkoľvek výzve. 
 • AUTENTICITA
 • INKLÚZIA / KOLEKTIVITA

TIMING

 • Q2 / 2024 - apríl/máj - launch kampane
 • dlhodobá celoročná komunikácia

ÚLOHA

 • vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu pre LAUNCH fázu 
 • vytvoriť dlhodobú komunikačnú stratégiu vrátane odporúčaného budgetu

MEDIÁLNY ROZPOČET

 • Launch fáza: 50 000 EUR na média (akékoľvek špeciálne produkčné riešenie môže byť on top budget)
 • Dlhodobá komunikácia: podľa odporúčania

HODNOTENIE KAMPANE (aké KPIs by mali byť splnené, aby bola kampaň považovaná za úspešnú)

 • Počet vyzbieraných starých telefónov: 20K+ do konca roka 2024
 • Vnímanie Telekomu ako zodpovednej firmy v oblasti ochrany životného prostredia: +3-5% bodov (aktuálny stav 44%)

FORMA VÝSTUPU

 • prezentácia stratégie a idey v PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného), vrátane krátkeho zhrnutia – východiská návrhu, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey a návrhu merania parametrov úspešnosti kampane
 • vizuálny sumár kampane - BOARD (JPEG)

OBMEDZENIA - ČO ÁNO, ČO URČITE NIE?

Preferované napojenie na platformu #Rešpekt.
Zameranie na retail pobočky (offline).

BRANDING

Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete. K dispozícii máte logo na stiahnutie TU.

 

-------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

 

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com