Kategórie Young Lions Slovakia 2023

Young Lions Slovakia otvára v roku 2023 súťaž a registráciu v kategóriách: DIGITAL, MEDIA, PR, PRINT, FILM a MARKETERS. 

V prípade, že máte záujem súťažiť v kategóriách DESIGN, sledujte stránku súťaže a FB fanpage, kde včas oznámime termíny a informácie týkajúce sa registrácie. 

Zadania v jednotlivých kategóriách sú tajné až do momentu ich zverejnenia. Termíny zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie sú uvedené nižšie spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas (24 hodín, v kategórii FILM 48 hodín) na jeho vypracovanie, prihlásenie a nahratie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

 

KATEGÓRIA DÁTUM DEŇ ČAS EVENT
DIGITAL 2. marca 2023 štvrtok 9:00 START (brief)
3. marca 2023 piatok 9:00 FINISH (deadline)
     
PRINT 6. marca 2023 pondelok 9:00 START (brief)
7. marca 2023 utorok 9:00 FINISH (deadline)
     
MEDIA 9. marca 2023 štvrtok 9:00 START (brief)
10. marca 2023 piatok 9:00 FINISH (deadline)
 
PR 13. marca 2023 pondelok 9:00 START (brief)
14. marca 2023 utorok 9:00 FINISH (deadline)
     
FILM 16. marca 2023 štvrtok  9:00 START (brief)
18. marca 2023  sobota 9:00 FINISH (deadline)
 
MARKETERS 20. marca 2023 pondelok  9:00 START (brief)
21. marca 2023 utorok  9:00 FINISH (deadline)
     
DESIGN in progress   9:00 START (brief)
in progress   9:00 FINISH (deadline)

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo poradie kategórií v organizačne nevyhnutnom prípade zmeniť.

 

PRINT, DIGITAL, DESIGN a FILM

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov, ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

MEDIA

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov, ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

PR

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov, ktorí pracujú v PR agentúre alebo na PR oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z PR oddelení na strane klientov.

MARKETERS

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov, ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

  

Partneri kategórií:

     SLSP_Special_screen_RGB

      Heineken_Logo

         logo_BTB_ENG_farba