Brief MEDIA

PARTNER KATEGÓRIE MEDIA: TELEKOM

 

Pozrite si video od Karin Macikovej, Media Expertky z Telekomu.

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

Telekom Night Run

Telekom Night Run bude mať v roku 2023 15. výročie, a preto Telekom pripravuje špeciálny rozšírený ročník. Night Run chceme priniesť aj do iných regiónov a zároveň rozšíriť beh o ďalšiu špeciálnu kategóriu v rámci novej komunikačnej platformy Rešpekt.

KLIENT

Spoločnosť Slovak Telekom, ktorá vystupuje pod značkou Telekom, patrí medzi technologických lídrov na trhu. Ponúka komplexné telekomunikačné služby v mobilnej i pevnej sieti. Patria sem najmä hlasové a dátové služby ako aj digitálna televízia Magio. 

Značka Telekom je silný symbol spájania ľudí. Sprístupňuje participáciu a spolupatričnosť naprieč generáciami, a tak buduje svet digitálneho optimizmu. Sila sietí a expertíza v digitálnom spájaní v podaní značky Telekom prináša úžitok všetkým a dáva nám silu spoločne čeliť akejkoľvek spoločenskej výzve.

ČO IDEME KOMUNIKOVAŤ?

Telekom Night Run je už tradičným jesenným behom v Bratislave. Na jeho 15. výročie chceme pre bežcov pripraviť niečo špeciálne a zároveň poskytnúť zážitok z Telekom Night Runu aj ľuďom mimo BA. Celá aktivita a komunikácia pozostáva z:

1. Séria 3 nočných behov a nad nimi vytvorená kategória Grand Prix (pre tých, ktorí sa zúčastnia všetkých 3 behov)

Dátumy behov:

 • Štrbské Pleso 20.5.2023
 • Donovaly 29.7. 2023
 • Bratislava 9.9.2023

2. Bežecké tréningy pred jednotlivými behmi zadarmo (Košice, Poprad, Banská Bystrica, Žilina, Bratislava).

3. Vytvorenie novej kategórie, ktorá by mala byť tematicky v súlade s našim novým pozicioningom Rešpekt a mala by mať potenciál prilákať na akciu ľudí, ktorí by sa inak behu určite nezúčastnili

4. Zveľaďovanie obľúbených bežeckých miest - pre 2023 v BA, s možnosťou rozšírenia do iných miest a lokalít (v 2022 sme napr. osvetlili petržalskú časť Dunaja medzi mostom Lafranconi a mostom SNP zapustenými LED svetlami v chodníku)

SÚČASNÁ SITUÁCIA

Diferenciácia:

 • chceme sa na trhu odlíšiť ako značka, ktorá sa stará o spoločnosť a zákazníka aj nad rámec telco služieb, rešpektuje jeho potreby  
 • chceme vynikať kvalitou a kreativitou spracovania a nastavenia kampane 

POSOLSTVO KAMPANE

Rešpekt všetkým, ktorý sa aspoň zapoja.

CIELE

 • Awareness - budovanie povedomia o Telekome ako o zodpovej a modernej firme 
 • Engagement - aktivácia ľudí, prihlásenie sa na beh

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • Primárna CS: Bežci po celej SR, muži , ženy, začiatočníci  i skoro profesionáli, handicapovaní, inklúzia sluchovo postihnutých, vozíčkari iba v BA  kvôli terénu.
 • Sekundárna CS: široká verejnosť

TONE OF VOICE

v súlade s pozicioningom Rešpekt

TIMING

Timing kampane: od 15.3. - 9.9.2023 (fázovanie kampane podľa odporúčania)

ZADANIE = VYTVORIŤ INOVATÍVNU MEDIÁLNU STRATÉGIU

 • Navrhnúť novú kategóriu v rámci komunikačnej platformy REŠPEKT, ktorá pomôže na behy prilákať massmarket cieľovú skupinu (nebežcov)
 • Navrhnúť inovatívnu mediálnu stratégiu na odpromovanie 15. ročníka Telekom Night Runu so zameraním na rozšírenie behov do iných lokalít a novú kategóriu
 • Pripraviť návrh na zveľadenie bežeckých miest, ktorý bude následne slúžiť ako naše vlastné dlhodobé mediálne riešenie na komunikáciu Telekomu ako partnera behu a zdravého životného štýlu

MEDIÁLNY ROZPOČET

 • Úloha 2 (mediálna stratégia): média do 30 000 €
 • Úloha 3 (zveľadenie bežeckých miest): do 5 000 € 

KPIs

Aby sa kampaň považovala za úspešnú mala by splniť tieto parametre hodnotenia:

 • Vnímanie Telekomu ako zodpovednej firmy: +3-5% bodov (aktuálny stav 40%)
 • Počet prihlásených účastníkov za všetky 3 behy: 6 000 (2022 počet prihlásených bežcov v BA bolo 2 500)

FORMA VÝSTUPU

 • prezentácia stratégie a idey v PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)
 • krátke zhrnutie – východiská návrhu, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey
 • návrh merania parametrov úspešnosti kampane

BRANDING A PODKLADY

Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete. 

K dispozícii máte logá na stiahnutie tu

-------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

POMÔCKY:


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com