Brief PRINT

PARTNER KATEGÓRIE DIGITAL: HEINEKEN SLOVENSKO

 

 ------------------------------------------------------------------- 

Pozrite si video od Radky Angus, Senior Brand Managerky Heineken Slovensko

 

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

„VYBERÁM SI 0,0%!“

KLIENT

Klientom je pivovarnícka spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., ktorá je už viac ako 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu, a vo svojom portfóliu má najobľúbenejšiu a najväčšiu slovenskú pivnú značku, Zlatý Bažant.

Spotrebiteľom prinášame zážitok už viac ako 50 rokov. A chceme v tomto aj naďalej pokračovať, chceme tu byť aj o ďalších 50 rokov. Zachovať tradíciu a zároveň prinášať inovácie. A to môžeme dosiahnuť jedine udržateľným postojom. Podnikanie so sebou prináša zodpovednosť, ktorá presahuje rámec „len vytvárania zisku“. Ak chceme mať pozitívny vplyv na trhoch, na ktorých pôsobíme, je potrebné, aby udržateľnosť stála v centre všetkého, čo robíme. Uvedomujeme si, že trvalú zmenu môžeme priniesť iba vtedy, ak do toho pôjdeme spolu, spolu s našimi zamestnancami, obchodnými partnermi, lokálnymi komunitami, dodávateľmi. Z toho dôvodu sa pozeráme na proces - od pestovanie jačmeňa, cez jeho spracovanie na slad, varenie piva až po jeho doručenie konečnému spotrebiteľovi.

V spoločnosti Heineken Slovensko si pevne stojíme za svojimi hodnotami: vášeň pre kvalitu, radosť zo života, rešpekt k ľuďom a k planéte. Aktívne nabádame k zodpovednej konzumácii našich produktov. Máme záväzok voči spoločnosti a usilujeme sa neustále znižovať dosahy našej činnosti na našu planétu. Srdcom našej spoločnosti sú ľudia, naši zamestnanci, naši konzumenti a naši zákazníci a partneri, s ktorými pracujeme na tom, aby sme rástli spoločne a naše úspechy dosahovali čestne a spravodlivo.

 

SÚČASNÁ SITUÁCIA

Na Slovensku platí, že je normálne alkohol a pivo piť a nie je normálne alkohol a pivo nepiť. Výber nealko piva je takmer výhradne spätý s externými obmedzeniami – nemôžem si dať (alko) pivo, lebo šoférujem, lebo pracujem, pretože mám povinnosti. Pokiaľ si niekto vyberie nealko pivo z vlastnej vôle (hoci si aj môže dať alkoholické), bez toho, aby na to mal jeden z týchto dôvodov, je považovaný za čudáka.

Možnosť, že si v spoločnosti vedome vyberiem nealkoholické pivo je pre drvivú väčšinu Slovákov nepredstaviteľná. Pozitívom je, že najmladšia generácia, Generácia Z si trend nižšej konzumácie alkoholu uvedomuje, ale rovnako ako ostatní čelí veľkému spoločenskému tlaku.

Práve na túto generáciu by sme sa radi zamerali a prostredníctvom kampane podporili ich sebavedomie pri vedomom výbere 0,0% piva namiesto voľby alko piva, či alkoholu – prostredníctvom poukázania na emočné benefity, ktoré pitie nealkoholického piva prináša – 100% kontrola nad sebou a nad situáciou. Tieto sú omnoho viac „in“ ako ich opak.

Vybrané návrhy radi použijeme ako súčasť iniciatívy rozumne.sk, ktorá sa zameriava na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu na Slovensku.

ZADANIE

Heineken Slovensko si uvedomuje svoju zodpovednosť a zároveň ťaživé prvenstvo, ktorým sa Slovensko naozaj nechce pýšiť – Slovensko patrí medzi krajinami, ktoré majú najväčšie problémy s alkoholom v Európe. Problém, ktorý konzumácia alkoholu spôsobuje, je však u nás často bagatelizovaný - vnímaný ako nepodstatný, alebo ako prírodný zákon, ktorý sa nedá zvrátiť.

Cieľom kampane je povýšiť vedomé odmietnutie alkoholu – vyberám si 0,0% pivo a som na to hrdý/á.

POSOLSTVO KAMPANE

Kampaň by mala budovať pozitívne pocity a motivovať k tomu, aby sa nad tým zamysleli. „Keď si vyberiem nealko, je to úplne v pohode.“

CIELE

Cieľom kampane je povýšiť vedomé odmietnutie alkoholu – vyberám si 0,0% pivo a som na to hrdý/á.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cielime na generáciu Z, tj. generáciu narodenú v 1995 - 2005, tj. generáciu, ktorá je aktuálne vo veku 18 – 28 rokov.

TONE OF VOICE

Kampaň by mala vzbudiť pozitívny pocit.

ÚLOHA

Vytvoriť printový vizuál.

FORMA VÝSTUPU

  • vizuál vo formáte A3 (PDF, CMYK, 300 dpi, 5mm spadavka)

VIZUALITA A PODKLADY

Vo výstupoch použite logo Zlatý Bažant 0,0%. Nefocusujte sa na balenie, môžete využiť plech alebo čapované v akomkoľvek prostredí, kde by ste si ho vy najradšej vychutnali.

Podklady nájdete tu na linku.

OBMEDZENIA

Kampaň by nemala vyobrazovať negatívne kontrasty, nemala by nikoho zosmiešňovať a ani vyvolávať negatívne emócie.

BRANDING

Súťažiaci do výstupov nevkladajú svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujú. 

------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

POMÔCKY:


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com