Brief FILM

PARTNER KATEGÓRIE FILM: BRATISLAVA TOURIST BOARD

          

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Pozrite si video od Jána Budaya, hovorcu BRATISLAVA TOURIST BOARD

 

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

"Bratislava, Hidden Gem on Danube (Bratislava, skrytý klenot na Dunaji)"

Cieľom je vhodným spôsobom prepojiť poznateľnosť a značku Dunaja s Bratislavou, ktorá je stále pre mnohých turistov z Európy neobjavené mesto. 

KLIENT

Bratislava Tourist Boad (BTB) je organizácia, ktorá zabezpečuje destinačný manažment a marketing Bratislavy z pohľadu cestovného ruchu. Organizácia rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu (CR), podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti CR a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj CR v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau pre kongresový CR a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojho turistického informačného centra v historickom centre mesta. BTB propaguje Bratislavu s cieľom zvýšiť počet prenocovaní a dĺžku prenocovania v Bratislave turistov z cieľových trhov – Nemecko, Rakúsko, Česko, Veľká Británia a sekundárne aj Škandinávia, Poľsko či Pobaltské štáty.

SÚČASNÁ SITUÁCIA

Bratislava je stále málo poznané mesto pre množstvo Európanov. Ľudia ktorí ešte neboli v Bratislave často nevedia Že je to mesto na Dunaji a nemajú žiadnu asociáciou spojenú s týmto hlavným mestom Slovenska (ako napríklad Paríž, mesto lásky, Miláno, mesto módy, alebo Viedeň – mesto kultúry) a to by sme chceli postupnými krokmi zmeniť a zvýšiť poznateľnosť značky Bratislava, ako mesta cez ktoré preteká rieka Dunaj. 

Bratislava len ťažko môže konkurovať okolitým metropolám, ale pre ľudí ktorí hľadajú alternatívu k preplneným mestám s dobrou dostupnosťou a zároveň dobrou ponukou služieb a atrakcií je to ideálna voľba.

ZADANIE

Prepojenie Bratislavy s Dunajom a životom v jeho okolí. Nie je cieľom odprezentovať len Dunaj a Bratislavský hrad, ale komplexnejší pohľad na Bratislavu ako mesto ktoré má potenciál prilákať zahraničných návštevníkov počas celého roka a na viac ako 1 deň – ideálne 2 - 3 dni. Dôležitou súčasťou zadania je však prepojenie Bratislavy s Dunajom a vplyvom Dunaja na Bratislavu z pohľadu cestovného ruchu a život v okolí Dunaja. Vo videu by mali byť hlavné kultúrne atrakcie na Dunaji a to najmä Slovenská národná Galéria a Danubiana. Okrem prepojenie na Dunaj by mali byť vo videu aj iné témy ktoré, majú potenciál prilákať turistov. Bratislava má bohatú históriu s jedinečnou architektúrou od čias korunovačného mesta až po modernú súčasnosť, má mnohé autentické miesta kde radi trávia čas lokálni obyvatelia, bohatú gastro a kultúrnu scénu, a podobne. V Bratislave je všetko na skok a každý si vie nájsť to svoje nech už má akékoľvek záujmy a preferencie pri cestovaní za citybrekmi (mestská turistika). 

Na základe tejto charakteristiky by malo vyniknúť kreatívny návrh videa, v ktorom by bola zachytená pestrosť Bratislavy s prepojením na budovane poznania značky Bratislava, mesto na Dunaji. 

ČO JE PROJEKT?

Cieľom projektu je vďaka vhodnej komunikácii zvýšiť povedomie o Bratislave pre potenciálnych turistov z Európy, zvýšenie počtu turistov a prenocovaní v Bratislave.

Projekt by mal byť určený pre ľudí vo veku od 25 do 50 rokov, ktorí sú aktívni cestovatelia a majú dostatok financií minimálne raz ročne vyraziť za citybreakom do nejakého mesta v Európe (projekt nie je určený pre low-cost cestovateľov). Dôležitá je aj dostupnosť Bratislavy (letecká, lodná, železničná, autobusová či osobná doprava, ako aj možnosť využiť medzinárodné európske cyklotrasy a blízkosť Viedne, ktorú navštevujú milióny turistov ročne).

Projekt je dôležitý z pohľadu posilnenia značky Bratislavy v Európe s potenciálom zvýšenia návštevnosti a prenocovaní turistov v Bratislave na 2 a viac nocí.

POSOLSTVO KOMUNIKÁCIE

Bratislava je mesto na Dunaji, ktoré sa oplatí navštíviť, prenocovať v ňom a užiť si jeho atmosférou a ponuku pre turistov.

CIELE

Vytvoriť propagačný film Bratislavy ako mesta na Dunaji otvoreného turistom ktoré treba objaviť a užiť si všetko čo mesto ponúka (avšak prioritne ponuku prepojenú na Dunaj). Bratislava by v ňom mala vystupovať ako vhodná alternatíva k veľkým preplneným metropolám.

Film by mal byť súčasťou online propagácie Bratislava Tourist Board prostredníctvom sociálnych sietí (primárne YT, sekundárne FB a IG).

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľová skupina sú aktívnI cestovatelia vo veku 25 – 50 rokov, ktorí majú dostatok financií na minimálne 1 citybreak ročne v rámci Európy. Cieľové trhy na ktorých bude film využitý sú Rakúsko, Nemecko, Česko, Veľká Británia a sekundárne aj Škandinávia, Poľsko a Pobaltské štáty. 

Ľudia v cieľovej skupine radi objavujú nové miesta, chcú zažiť niečo lokálne a autentické, vyskúšať miestnu gastronómiu, pozrieť si pár top atrakcií, zažiť najkrajší výhľad a potom vyhľadať miesto, kde trávia čas lokálni obyvatelia.

TONE OF VOICE

Tón komunikácie by mal byť neformálny, prirodzený, energický. Vyhnúť sa treba vulgárnemu a nevhodne vtipnému či zosmiešňujúcemu.

ÚLOHA = VYMYSLIEŤ, NATOČIŤ A ZOSTRIHAŤ KRÁTKY 60-SEKUNDOVÝ ONLINE FILM

FORMA VÝSTUPU

  • 60-sekundové video, formát MP4
  • optimálne 4k na šírku s možnosťou výrezu do štvorca alebo na výšku
  • ideálne s voiceoverom v angličtine

BRANDING A PODKLADY

Súťažiaci do výstupov nevkladajú svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujú.

OBMEDZENIA 

Akékoľvek nemorálne a vulgárne vyhotovenie filmu, politické/euroskeptické témy/dvojzmysly. 

------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

POMÔCKY:

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com