Brief Marketers

PARTNER KATEGÓRIE MARKETERS: TV JOJ

 

Pozrite si video od Ivany Semjanovej, Marketing directorky JOJ GROUP a Natálie Barekovej, riaditeľky Nadácie TV JOJ.

 

NÁZOV A STRUČNÝ POPIS ZADANIA

Nikdy Nevieš – podpora duševného zdravia. 

TV JOJ a Nadácia TV JOJ v spolupráci s organizáciou IPčko podporuje už 2 roky duševné zdravie, v roku 2023 je aktualizačným momentom otváranie kontaktných centier Káčko v každom krajskom meste, kde IPčko poskytuje bezplatnú psychologickú pomoc. Nadácia TV JOJ zbiera finančné prostriedky na podporu činnosti IPčka a pri zadaní potrebujeme odkomunikovať, spojenie TV JOJ a témy podpory duševného zdravia. 

KLIENT

Televízia JOJ je druhou najsilnejšou televíziou na televíznom trhu a členom najväčšej mediálnej skupiny JOJ Group, pod značkou ktorej nájdete 13 slovenských a českých televíznych staníc, mobilnú aplikáciu, spravodajský portál noviny.sk, streamovaciu platformu JOJ play, videoportál s archívom a niekoľko podcastov, ktoré bojujú v širokej konkurencii o svoje miesto na trhu. JOJ Group mala v roku 2022 priemernú sledovanosť 2,1 milióna divákov denne a v priemere 2,1 miliónov online používateľov mesačne. Na našom Facebooku, Instagrame, Tik-Toku a najnovšie aj na BeReal oslovujeme státisíce fanúšikov a naše dosahy rátame v miliónoch. Našu divácku základňu tvoria všetky vekové kategórie, ľudia všetkých druhov vzdelaní, s miernou prevahou žien. Nadácia TV JOJ donedávna podporovala najmä mladé športové talenty, v období pandémie sa fokus rozšíril na duševné zdravie.

ČO JE PROJEKT?

Projekt Nikdy nevieš – podpora duševného zdravia je jedným z najdôležitejších spoločných projektov TV JOJ a Nadácie TV JOJ už 2 roky. 

V rokoch 2020 a 2021 sa v dôsledku pandémie stále viac dostávala na povrch potreba starať sa o duševné zdravie ľudí a najmä detí. Detskí psychiatri nástojčivo poukazovali na problémy, ktoré museli riešiť už u malých detí, často spojené so závislosťou od elektronických zariadení, stratou pocitu bezpečia, stratou sebavedomia, pocitmi opustenosti, samovražednými pokusmi a podobne. TV JOJ a Nadácia TV JOJ sa v roku 2021 rozhodli prostredníctvom televízneho spotu vyhlásiť verejnú finančnú zbierku pre detské psychiatrické kliniky, ktoré sa stretávali so zásadným nedostatkom základných pomôcok, priestorov a financií pre odborníkov. TV JOJ oslovila pri tvorbe spotu na spoluprácu hercov z populárneho seriálu Nemocnica, vďaka ktorému sa podarilo vyzbierať výnimočnú čiastku peňazí. TV JOJ zároveň s láskavým súhlasom svojich klientov (zadávatelia reklamy a mediálne agentúry) vložila na účet nadácie významnú časť peňazí, ktoré boli pôvodne určené na nákup vianočných darčekov pre klientov. Kampaň sprevádzali rozhovory s odborníkmi na oblasť detskej psychiatrie a duševného zdravia v Ranných novinách, Novinách o 12 a v hlavnom spravodajstve TV JOJ, s podporou on-line a sociálnych sietí. 

V roku 2022 sme sa rozhodli rozšíriť tému duševného zdravia, šíriť osvetu o duševných poruchách, ktoré si možno u svojho okolia alebo aj sami na sebe neuvedomujeme a od ktorých je už len krôčik k závažným duševným problémom. Zároveň sme hľadali ľudí alebo inštitúciu, pri ktorých má naša pomoc zmysel a najmä, kde je dosah na ľudí, trpiacich psychickými problémami, čo najširší. Opäť sme vyhlásili verejnú zbierku, tentokrát na podporu internetovej poradne, tzv. IPčka, ktorá poskytuje 24-hodinovú dennú intervenciu pre všetky vekové kategórie. 

Kampaň sme postavili na: 

  • tvorbe kalendára o psychických problémoch s osobnosťami TV JOJ
  • televíznom spote
  • vyhlásení verejnej zbierky 
  • na finančnom vklade s pomocou klientov televízie, ktorý tvorí základ pre zbierku

Claim kampane, „Nikdy nevieš“ vyjadruje základné poznanie v oblasti duševného zdravia: nikdy neviete, kedy sami môžete prekročiť hranicu od zdravého chápania seba a svojho okolia k duševným anomáliám, skreslenému pohľadu až k život ochromujúcej chorobe. 

Osobnosti TV JOJ na umeleckých fotografiách v kalendári na rok 2022 ilustrujú v kostýmoch a v štylizovanom prostredí prejavy duševných porúch a ochorení: závislosť, odcudzenie, workoholizmus, samota, strata sebavedomia, depresia a podobne. Kalendár sme umiestnili do retailu a všetky získané financie z nákupu putujú do IPčka. Televízny spot mapoval prípravu kalendára a formuloval to, na čo sme ním chceli upozorniť. Finančná zbierka prebiehala zatiaľ v užšom kruhu klientov a podporovateľov TV JOJ a v nasledujúcom kroku zverejníme jej účet pre širokú verejnosť. 

Kampaň má opäť podporu v reportážach a rozhovoroch na televíznej obrazovke: cyklické rozhovory v Ranných novinách, rozhovory s odborníkmi v Novinách o 12, v Novinách TV JOJ a na spravodajskom kanáli JOJ 24. Spravodajstvo JOJky systematicky spája otázky duševného zdravia s aktuálnymi udalosťami: ukrajinskí imigranti a psychológovia na hraniciach a v školách, streľba na Zámockej ulici v Bratislave, samovražda študentky v Bratislave skokom zo Starého mostu, Modrý pondelok a mnoho ďalších.

SÚČASNÁ SITUÁCIA

V roku 2023 je aktualizačným momentom aktivít Nadácie TV JOJ podpora kontaktných centier Káčko, vznikajúcich v každom krajskom meste. Káčka zakladá organizácia IPčko, dlhodobý partner našej nadácie. Nadácia TV JOJ sa snaží zabezpečiť čo najviac finančných prostriedkov na jej chod. Zadaním chceme riešiť dva problémy - získať donorov ochotných finančne podporiť projekt a spojiť TV JOJ a Nadáciu TV JOJ s tému duševného zdravia, aby sa naše aktivity v tejto dôležitej téme viac spájali s našim brandom.

ZADANIE

S ohľadom na potenciál nás ako mediálnej skupiny prosím navrhnite brief pre agentúru na brand awareness kampaň, ktorá bude komunikovať, že TV JOJ cez svoju nadáciu aktívne podporuje duševné zdravie. Zároveň navrhnite aktivitu-event na podporu cieľov projektu.

CIELE

  • zvýšenie povedomia o tom, že TV JOJ je aktívny subjekt angažujúci sa v oblasti podpory duševného zdravia, 
  • zvýšenie návštevnosti stránky nadácie, 
  • nárast príspevkov vyzbieraných od individuálnych darcov,
  • nájdenie nových, doteraz neoslovených darcov.

Prosíme o zadefinovanie KPIs v briefe.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Primárna cieľová skupina je pomerne široká, ekonomicky aktívni ľudia, diváci TV JOJ (pri využití našich interných médií na kampaň), ale radi by sme oslovili aj širšie publikum na nájdenie nových darcov.

TONE OF VOICE

Nikdy nevieš… táto téma sa týka nás všetkých. Chceme TV JOJ komunikovať ako spoločensky zodpovedný subjekt, ktorému záleží na dôležitých témach, poskytuje svoj mediálny priestor na ich komunikovanie a aktívne podporuje subjekty, ktoré sa touto témou zaoberajú. Vyhnite sa prosím príliš patetickému tónu komunikácie.

MANDATORIES

V briefe pre agentúru a pri kreovaní aktivity / eventu prosím využite claim TV JOJ: “S VAMI”, osamote alebo doplnený vhodným wordingom.

FORMA VÝSTUPU

  • brief pre kreatívnu agentúru v PDF (max. 2 strany)
  • aktivita alebo služba, ktorá korešponduje so značkou a ktorá inovatívne rieši zadaný problém – prezentácia idey v PPT / PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)

BRANDING A PODKLADY

Prosím využite logo TV JOJ a Nadácie TV JOJ v jednej z povolených variácií a claim S VAMI. Podklady na stiahnutie tu

------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).

POMÔCKY:

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:
Adéla Jakoubková
Authorised Reseller of Shutterstock
mobile: +420 605 229 224
email: ajakoubkova@shutterstock-reseller.com