PR

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 25. júna 1986 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z PR oddelení kreatívnej agentúry alebo z PR oddelení na strane klientov. Prihlasovať sa môžete až do skončenia súťaže.   

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť inovatívnu PR stratégiu: 

  • prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)
  • krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie (max. 300 slov) 

Zadanie bude zverejnené v stredu 26. apríla o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie, následne sa systém uzavrie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je Asociácia public relations Slovenskej republiky

Jazyk:

Súťaž prebieha v slovenčine.