Brief MARKETERS

Na stiahnutie TU. 

DEADLINE: piatok 5.5. do 9.00 hod.

„UPRACME SLOVENSKO”

Klient

Keďže cieľom tohto zadania je napísať zadanie pre reklamnú agentúru, klientom tohto zadania ste vy sami. Respektíve značka/spoločnosť, pre ktorú pracujte. V prípade, že podľa vás spoločnosť, pre ktorú pracujete, z akýchkoľvek dôvodov nedokáže tento brief naplniť, vyberte si inú značku, aktívnu na slovenskom trhu, ktorá takýto potenciál má. Predpokladom je, aby ste dôkladne poznali DNA, hodnoty, víziu, marketingovú stratégiu, produkty a služby takejto značky (pre jednoduchosť ďalej len „vaša“ značka/spoločnosť). 

Brief

Využite potenciál svojej značky a vypracujte zadanie pre kreatívnu agentúru na kampaň, v ktorej vaša spoločnosť pomôže (prostredníctvom svojho produktu, služby, eventu či inej aktivity, ktorú sami vymyslíte) aktivovať mladých ľudí vo veku od 18 do 34 rokov, aby sa zúčastnili Svetového dňa upratovania, zameraného na dobrovoľnícke upratovanie odpadu z verejného priestranstva a aby motivovali aj ďalších vo svojom okolí k rovnakému kroku.

Insight

Dobrovoľnícke upratovanie je na Slovensku doménou niektorých miest a obcí, ktoré pochopili, že zodpovednosť za čistotu svojho okolia nemôže niesť len samospráva, ale aj samotní obyvatelia. Žiaľ, na podobných upratovacích akciách by ste zakaždým našli tých istých ľudí, väčšinou vo veku 50+. Ostatní akosi nemajú pocit, že sa ich to bytostne dotýka. Navyše mnohé mestá a obce žiadnu občiansku aktivitu v tomto smere nevyvíjajú.

Situácia

Prebudenie pocitu spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom dobrovoľníckeho odstraňovania odpadov, nelegálnych skládok a čistenia verejných priestorov je základnou DNA medzinárodnej organizácie Let’s Do It! World, ktorá vznikla v Estónsku. V roku 2008 sa tu hŕstke nadšencov podarilo spojiť ľudí celej krajiny a za 5 hodín upratali Estónsko od nelegálnych skládok a odpadu na verejných priestranstvách.

Myšlienka jednodňového upratovania krajiny sa šírila ďalej a dnes sa do nej každý rok zapojí viac ako 16 miliónov ľudí zo 113 krajín sveta. V septembri 2018 chce organizácia Let’s Do It! World zorganizovať Celosvetový deň upratovania. A práve to je deň, ktorý by mala vaša spoločnosť podporiť s cieľom, aby sa ho zúčastnilo čo najviac mladých ľudí.

Napriek tomu, že zatiaľ organizácia Let’s Do It! World nemá na Slovensku oficiálneho zástupcu, v rokovaní je niekoľko subjektov a predpokladáme, že do začiatku roka 2018 budeme poznať jeho meno. Ten by mal zabezpečiť organizáciu dobrovoľníkov, identifikáciu lokalít, kde je potrebné odstránenie nelegálneho odpadu, a tiež kontakt so samosprávami, ako aj s partnerskými spoločnosťami (akou by mala byť aj tá vaša). Celý rozsah činnosti lokálneho zástupcu, ako aj prezentácia partnerských spoločností je dobre viditeľná na webových stránkach českého zástupcu organizácie Let’s Do It! World (www.uklidmecesko.cz).

Každá partnerská spoločnosť môže Svetový deň upratovania podporiť vlastnou komunikáciou, vlastnou mobilizačnou aktivitou, vlastným produktom či službou, ktorá myšlienku posilňuje. Akú formu bude mať konkrétne pomoc vašej spoločnosti, je len a len na vás.

Treba pripomenúť, že aj na Slovensku sme v ostatnej dobe videli snahy o upratovanie nelegálnych skládok. V apríli 2015 vyhlásil envirorezort tzv. „veľké upratovanie”, na ktoré vyčlenil minulý rok 10 miliónov eur a tento rok ďalších 7 miliónov. Mestá a obce, ktoré splnili kritériá, dostali od rezortu jednorazovú dotáciu. Tá však sanuje len malú časť výdavkov, a tak stále ostávajú stovky tisíc ton nezlikvidovaného nelegálneho odpadu v katastroch miest a obcí Slovenska. Občianska iniciatíva je práve tou silou, ktorá je schopná zásadným spôsobom prispieť k zdravému životnému prostrediu bez nelegálneho odpadu aj bez podpory štátu. Ale, pravdaže, s podporou partnerských organizácií.

Odozva

Výsledkom kampane vašej spoločnosti by malo byť rapídne zvýšenie počtu účastníkov Svetového dňa upratovania, ako aj pozitívny obraz značky vašej spoločnosti v očiach verejnosti.

Cieľová skupina

Vašou cieľovou skupinou sú mileniáli – ľudia vo veku medzi 18 až 34 rokmi, tiež nazývaní „Generácia Y”, alebo „digitálna generácia”. Táto skupina ľudí tvorí na Slovensku až 24 percent celkovej populácie a bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o smerovaní našej krajiny.

Je to azda najkontroverznejšia skupina ľudí – na jednej strane sú to do seba zahľadení, príliš sebavedomí, no leniví, zodpovednosti sa vyhýbajúci hedonisti, ktorých jediným cieľom je užívať si život, cestovať, poznávať nové, baviť sa či umiestňovať bezduché statusy na Facebooku. No na druhej strane sú to flexibilní, voči svetu otvorení a dobre kooperujúci tímoví hráči, ktorí sa zaujímajú o spoločnosť, o komunitu, o environmentálne problémy a pre ktorých peniaze nie sú tou hlavnou hodnotou. A práve na túto, zodpovednú tvár mileniálov, by mala kampaň apelovať.

Tone of Voice

Pri tvorbe briefu si uvedomte dve veci: 1. vaša kampaň bude oslovovať mileniálov, čo zásadne ovplyvňuje rétoriku kampane; 2. charakter kampane výrazne ovplyvní jej téma – vážny globálny problém na lokálnej úrovni.

Mandatory

Produkt, služba, event či iná aktivita vašej spoločnosti, ktorú vymyslíte na podporu mobilizácie mladých ľudí k účasti na Svetovom dni upratovania, musí korešpondovať jednak s DNA vašej spoločnosti, ako aj s DNA organizácie Let’s Do It! World.

Výzva

Výzvou je využiť potenciál značky a vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby, ktorú si sami vymyslíte.

Výstupy

- brief pre kreatívnu agentúru v PDF (max. 2 strany)

- produkt, aktivita alebo služba, ktorá korešponduje s identitou značky, pre ktorú pracujete a ktorá inovatívne rieši zadaný problém – prezentácia stratégie a idey v PPT / PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa – Shutterstock. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

7 tipov ako používať Shutterstock.com

V prípade problémov so Shutterstock
Kontaktujte Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com alebo Jana Boudu: + 420 605 229 222, jan.bouda@isifa.com

Prihlasovacie údaje
Použiť môžete jeden z nasledujúcich účtov:
Username: CRYoungLions1, Password: Welcome2
Username: CRYoungLions2, Password: Welcome2


Branding

Branding nie je povolený.