Prihlásené práce

1. Print

1. Print

#signalslobody |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Výhody, ktoré plynú z fungovania v otvorenej spoločnosti sme sa rozhodli odkomunikovať minimalistickým printom skrz symboly, ktoré používate každý deň-ikony sytému mobilného telefónu. Každému známa ikonografia je zároveň symbolom výdobytkov otvorenej spoločnosti ako cestovanie, prístup k informáciám alebo slobodné umenie. Print je interaktívny vďaka odnímateľnej nálepke v spodnej časti. Pomocou nej môžu ľudia šíriť posolstvo na miestach, kde sa pohybujú a zároveň v online skrz úderný hashtag #signalslobody.
Oslavuj slobodu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V mnohých častiach sveta je sloboda prejavu oklieštená do takej miery, ktorú si nechceme ani predstaviť. Prácou sme chceli poukázať, že oslava otvorenej spoločnosti je oslavou nie len spoločnosti ako takej, ale aj nás všetkých, ktorí ju teraz možno považujeme za samozrejmosť, ale nie vždy tomu tak bolo. To, že môžeme bez strachu prejavovať svoje vierovyznanie, politické postoje, sexuálnu orientáciu, či záujmy by sme mali vedieť oceniť. Koncept kampane je možné ďalej rozvíjať s inými spoločenskými skupinami a vytvoriť tak sériu pozitívne ladených printov zameraných na oslavu našej slobody.
Zoznam príspevkov
Deti 1992 |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Už 25 rokov môžeme byť sami sebou a pre každého to znamená niečo iné.
Zoznam príspevkov
Nedemokratické žiadosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hovorí sa, že veci si vážime až, keď ich stratíme. Čo ak by sme všetky výhody otvorenej spoločnosti nemali? Čo ak by historické udalosti dopadli tak trochu inak a Slovensko by sa nikdy nezbavilo totalitného režimu?
Previedli sme túto hypotetickú situáciu do mierne absurdných dôsledkov. V totalitnom Slovensku verzia 2017 musí občan žiadať o povolenie na činnosti, ktoré sú pre nás úplne samozrejmé. A ako o povolenie žiada? Tradične komplikovaným formulárom. Vzniká tak séria žiadostí inšpirovaných estetikou bežných formulárov súčasnosti, no obohatených o tragikomický totalitný obsah. Vytvorili sme tri takéto obojstranné formuláre, a to: Žiadosť o povolenie na výjazd do zahraničia, Žiadosť o povolenie na návštevu internetu a dokonca Žiadosť o povolenie na vyjadrenie vlastného názoru. Formuláre budú súčasťou bežných časopisov. Predná strana žiadostí čitateľov mierne prekvapí - na prvý pohľad sa totiž jedná o klasický formulár podobný daňovému priznaniu. Druhý pohľad však čitateľa šokuje, pretože formulár je plný otázok pôsobiacich v demokratickej spoločnosti absurdne. Pointa prichádza na druhej strane žiadosti - tento formulár sa nás netýka. Prečo? Pretože žijeme v otvorenej spoločnosti.
Našťastie.
Zoznam príspevkov
Popcult Stickers |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: &Otvorená spoločnosť je taká, ktorá je založená na uznávaní ľudí s rôznorodými názormi a záujmami, kde nikto nemá právo poslednej pravdy“. (George Soros)

Vďaka tomu, že v takej spoločnosti žijeme si dnes môžeme slobodne vyberať svoje &nálepky&. Hudbu, hodnoty, presvedčenie.

Tie dobré, aj &zlé&.
Zoznam príspevkov
#matozmysel |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Odkaz troch múdrych opíc sa dá implementovať aj na našu spoločnosť. Obrátene. Žijeme v krajine, v ktorej nemusíme byť ticho, pred ničím zatvárať oči ani nič prepočuť. Môžeme vnímať všetkými zmyslami, a ak s niečím nie sme spokojní, môžeme o tom hovoriť. #matozmysel
Zoznam príspevkov
Pohoda Closed Society Festival |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Máte rok čo rok problém s tým, že si na Pohode neviete vybrať a nestihnete všetko, čo ste chceli vidieť a počuť? Tak si predstavte, ako by festival vyzeral, keby sme mali zatvorené hranice, politickú cenzúru a program by sa zrazu zúžil na zopár slovenských interpretov…
Zoznam príspevkov
Našiel si sa? Tak sa utrhni. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V našej kampani sme sa snažili vyhnúť stereotypným zobrazeniam diverzity v spoločnosti. Namiesto toho sme sa sústredili na jednotlivca a jeho schopnosť identifikovať sa s jedným z množstva benefitov OS. Optimálne potom rozšíriť odkaz kampane ďalej. Osobné stotožnenie s jedným s benefitou OS považujeme za silný moment pre upevnenie pozitívneho vnímania otvorenej spoločnosti a jej prínosov.

Hodnoty otvorenej spoločnosti sú tak šiiroké, že sa aspoň s jednou z nich dokáže stotožniť úplne každý. Tak sme im vytvorili inzerát. Pomocou tear-off leafletu sme sa rozhodli aktivovať ľudí, aby sa utrhli a rozprúdili diskusiu a zároveň aby si aj fyzicky utrhli ústrižok s témou s ktorou sa stotožňujú a z jeho zadnej strany sa o nej dozvedeli viac. Nie vždy si z printu môže človek niečo odniesť, no nie? :)
Zoznam príspevkov
Toto nie je vtip |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Málokto z nás si uvedomuje, že výnimočné veci, ktoré dennodenne používame alebo sledujeme vznikli vďaka možnostiam a princípom otvorenej spoločnosti.
Zoznam príspevkov
Slobodné cestovanie |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Spomedzi benefitov, ktoré máme v dnešnej dobe, sme si vybrali cestovanie. Otvorené hranice a možnosť bez väčších problémov navštevovať aj exotické krajiny, je niečo, čo mladí berú ako úplnú samozrejmosť. Takýmto jednoduchým a čistým printom sme chceli vyrušiť a vyvolať pocit zamyslenia. Hlavným cieľom bola jednoduchá myšlienka, ktorá ale skrýva hlboký význam.
Zoznam príspevkov
Otvorená spoločnosť pristane každému |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vďaka otvorenej spoločnosti máme na výber nekonečne veľa možností v rôznych aspektoch nášho života. Môžeme si vyberať od značky zubnej pasty až po rôzne vážne životné rozhodnutia.

Možnosť slobodne si vybrať takmer čokoľvek však berieme ako samozrejmosť, nad ktorou sa ani nezamýšľame.


Nechceli sme ľudí strašiť negatívnymi emóciami. Preto sme využili veľmi zaujímavý fakt, ktorý ľudí na internete bavil a zdieľali ho na sociálnych sieťach a rôznych stránkach:

„Vedeli ste, že v ľudovodemokratickej Severnej Kórey majú ľudia na výber z obmedzených účesov?”

V našej spoločnosti by nám už ani len nenapadlo, že aj v niečom tak banálnom, ako je výber účesu, nemusíme mať ani ako dospelí ľudia, až tak veľmi na výber. A práve preto im tento zaujímavý fakt pripomenieme.

Za banálnou voľbou účesu sa ukrýva viac. Je to len vrchol slobodnej voľby, ktorá tvorí hodnoty našej spoločnosti - robiť slobodné rozhodnutia.

Vo vizuáli sme pre zvýšenie autenticity využili skutočnú fotografiu z kaderníctva zo Severnej Kórey.
V headline sme prepojili tému otvorenej spoločnosti a účesov, ktoré sme využili aj v návrhu na print.
Zoznam príspevkov
Sloboda nielen slova |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rozhodli sme sa použiť motív ostnatého drôtu, ktorý vo všeobecnosti predstavuje obmedzenie ľudskej slobody a ľudských práv. Prepojili sme ho s notesom, ktorý ľudia používajú aj na zapisovanie si svojich myšlienok, predstáv, potrieb. Tie však z rôznych dôvodov (finančných, rasových, občianskych, demokratických atď.) nemusia byť nikdy zrealizované, čo symbolizuje práve drôt. Claim &Sloboda nielen slova& predstavuje práve realizáciu vecí, ktoré môžu pre ľudí znamenať isté bariéry práve z vyššie spomenutách dôvodov. Do vizuálu sme vložili aj dúhove LGBT farby pre jasné prezentovanie slobody sexuálnej orientácie.
Zoznam príspevkov
It´s up to you. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Najväčším benefitom otvorenej spoločnosti je možnosť slobodného výberu.
Rozhodli sme sa, že túto príležitosť nebudeme ľuďom zbytočne opisovať.
Namiesto toho im to rovno ukážeme prostredníctvom jednoduchej mechaniky priamo v printe.
autocorrect |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V dnešnej otvorenej spoločnosti nás už žiadny cenzor nekontroluje, neopravuje a ani nám neprikazuje čo a ako máme písať, či hovoriť. Kontrolovať a opravovať sa náš pokúša už len autocorrect. A to je celkom fer, nie?
Zoznam príspevkov
Keď sú hodnoty nedostupné |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Symbolom slobody sú už pár storočí Spojené štáty americké. Aj v našom slovenskom priestore bola práve “Amerika” zemou zasľúbenou. Od 19. storočia v nás ostal tento pocit dodnes. Preto sa hlavným motívom nášho printu stala Socha Slobody. Tento predmet je totiž symbolom nielen slobody vo všeobecnosti, ako hovorí jeho názov. Z nášho, európskeho uhla pohľadu je tiež symbolom zahraničia, cudziny, cestovania.
Preto sa chceme cieľovej skupiny opýtať: Keď o 20 rokov uvidíš toto, čo urobíš? Zvolíš si akceptáciu prostredníctvom X alebo sa radšej rozhodneš vrátiť a zmeniť rozhodnutia?
Zoznam príspevkov
Banalita |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ak by mali ľudia v období zatvorených režimov možnosť, zdieľali by na svojich sociálnych sieťach rovnaké veci ako dnes? Možno áno. Hlavný rozdiel by však určite spočíval v motivácií a dôvodoch, prečo by sa v danom čase o konkrétny obsah mali potrebu podeliť s ostatnými.

Vizuál nazerá na príklad z histórie optikou súčasného kontextu a poukazuje na posun vo vnímaní relevantných problémov s ohľadom na vývoj spoločenskej situácie. Nabáda k zamysleniu nad benefitmi súčasnej otvorenej spoločnosti.
Zoznam príspevkov
Mreža vs Mriežka |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na slovnej aj vizuálnej hre ukazujeme rozdiel medzi tým ako sa populárna západná kultúra užívala v strachu kedysi a ako sa s hrdosťou a radosťou užíva dnes.
Zoznam príspevkov
#dnesmozem |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Print ukazuje rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou. V minulosti ľudia nemali taký prístup k hudobným žánrom a niektori interpréti boli aj zakázani. Dnes si mladí ľudia môžu vyberať z rôznych žánrov, skupín aj hudobníkov. Môžu slobodne zažívať príležitosti, ktoré prináša otvorená spoločnosť. Organizujú sa hudobné festivaly rôznych žánrov, ktoré prinášajú viac diskusii o otvorenosti spoločnosti.
Zoznam príspevkov
Lebo môžeme |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na základe briefu sme vypracovali sériu printových vizuálov, ktoré upozorňujú na vymoženosti súčasnej vyspelej spoločnosti. Otvorená spoločnosť ponúka možnosti pre všetkých – nakupujeme v rôznych obchodoch, cestujeme do rozličných krajín, sledujeme zahraničné dianie a exotické chute zažívame aj niekoľko metrov od domu. Kedysi totiž nebolo všetko také samozrejmé, ako je dnes. Práve preto chceme našou kampaňou ľudom pripomenúť, aby si vážili, v akej slobodnej spoločnosti dnes žijeme. Prečo? Lebo môžeme.
Zoznam príspevkov
Môžes. Nemusíš. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rozhodli sme sa mladým ľuďom ukázať, že slobodná spoloćnosť, v ktorej žijeme, že úchvatná vec a že je strašne cool, že ju máme. Použili sme symbol tetovania, ktorý je dnes medzi mladými vnímaný ako “cool” znak - kto ho má, je v pohode.

Dali sme ho do kontrastu s tetovaním, ktoré si človek nemohol vybrať. Rozdiel medzi týmito dvoma tetovaniami je v slobode - jedno si daná osoba zvolila, druhé nie. Na ľavej strane má človek zobrazené tetovanie, ktoré si vybral, na pravej strane je tetovanie, ku ktorému nedal súhlas.

Žijeme v dobe, v ktorej sa môžeme rozhodovať - a to je najviac cool.
Keď si to uvedomíme, možno začneme byť aspoň o trochu šťastnejší, že žijeme práve v otvorenej spoločnosti.
Zoznam príspevkov
TERAZ LIETAJ |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pre klienta sme pripravili vizual, kde je na jednej strane magazinu krasny exoticky vyhlad no bez vtacika. Na druhej strane je aj vtacik a claim &Teraz lietaj& pre vyjadrenie metafory - slobody. Cieľom je upozorniť mladých ľudí na výhody, ktoré
nám všetkým otvorená spoločnosť dnes prináša a tu je napriklad cestovanie, no kazdy si moze tento vizual vysvetlit aj inac.
Zoznam príspevkov
Oslavujeme slobodu tlače |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V otvorenej a demokratickej spoločnosti, v ktorej žijeme, si môžeme vybrať, čo budeme čítať. To je sloboda, ktorú treba osláviť.
Zoznam príspevkov
Bez predsudkov |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vo svete predsudkov je pre naplňujúci život každého z nás kľúčové budovanie otvorenej a tolerantnej spoločnosti.
Zoznam príspevkov
Konečne sama sebou |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Neboj sa vystúpiť z radu - byť iný, jedinečný, nekonformný a sám sebe vlastný.
Lebo môžeš.
Zoznam príspevkov
Utopická bublina |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Fotografie z česko-slovenského prostredia z čias totalitného režimu sme premenili na utopické zábery. Postavám sme &vložili do úst& výroky, ktoré kvôli &uzavretej spoločnosti& nedostali možnosť vysloviť.
Postupom času však z utopickej bubliny zostala už len bublina, ktorá sa môže slobodne takpovediac zjaviť pri ústach každého z nás.


P. S.: Pardon za vizuálnu stránku, nie sme arťáčky :/
Zoznam príspevkov
Ktorou cestou sa vyberieš? |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Každý z nás si môže vybrať svoju vlastnú cestu. Niekto má jasný cieľ už od malička, niekoho k nemu privedú kamoši, rodina a spoločnosť. Niekto rád objavuje, skúša nové veci, spoznáva a k svojmu cieľu sa dostane neskôr. Niekomu prípadne cesta úplne zmení cieľ.

Skvelé na tom je, že pre každého z nás je ten “Cieľ” niečo iné. Vďaka tomu, že žijeme v najlepších časoch otvorenej spoločnosti a otvorených možností.

Preto vznikol náš vizuál, ktorý sa presne hodí pre dnešnú mladú generáciu, ktorá je odvážnejšia, nebojí sa vybrať vlastnou cestou a spoznávať nové, nepoznané. Je len na nás, ktorou sa vyberieme.

Vizuál funguje v prípade možnosti cestovať, ktorú ponúka otvorená spoločnosť, aj ako metafora k iným oblastiam a celému životu.
Zoznam príspevkov
SLOBODA JE V MÓDE |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Sloboda je dar. Byť v otvorenej spoločnosti, znamená poznať všetky jej podoby. Dnes v nej žijeme a denne spoznávame možnosti, ktoré nám ponúka. Často si to neuvedomujeme.
Najväčším benefitom otvorenej spoločnosti je sloboda vybrať si. Na to chceme cieľovú skupinu upozorniť pomocou výrazného prostriedku slobody prejavu, akou je móda.
Módou môžeme vyjadriť takmer čokoľvek. Je blízka nám všetkým, riešime ju, aj keď ju „neriešime“. Odzrkadľuje osobnosť človeka, slobodu vierovyznania, výberu hudobného štýlu, obľúbeného spisovateľa, zamestnania, vzdelania, či športu. Môžeme tak pochopiť charakteristiky otvorenej spoločnosti, jej pestrosť, to, prečo sme odlišní, rôzni, sami sebou. Vďaka otvorenej spoločnosti totiž môžeme byť. Takýto dar nech nám nikto nevezme.

Pýtame sa, či sloboda vychádza z módy. Zamyslime sa, či to nie je naopak.
Kalendár možností |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V dobe, kedy máme možnosti ako nikdy predtým, je dôležité mať dokonale zvládnutý time management. Bežnou súčasťou každodenného života mladých ľudí je kalendár, task manager alebo to-do list. Veľa z nás si však neuvedomuje, že náš kalendár by mohol v inej spoločnosti vyzerať úplne inak.

Spoločnosť, v ktorej žijeme, nám ponúka príležitosť naplniť si vlastný kalendár rôznymi aktivitami. Cestovaním, vzdelávaním, zábavou, dobrým jedlom či nezvyčajnýmizážitkami. Práve vďaka otvorenej spoločnosti môžeme voľný čas využiť na veci, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi neboli samozrejmosťou.

Nenechajme si ich vziať!
Zoznam príspevkov
Dosť všetkého. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V printovom vizuále hovoríme rečou frustrovanej spoločnosti, ktorá už nechce vidieť to dobré. Treba sa totiž na to pozrieť zblízka, a to pri našom printe doslova.

Frustrované výroky, s ktorými sa ľudia stotožňujú, sme vyplnili hodnotami a princípmi demokracie a slobody, čím sme otočili ich význam z negatívneho na pozitívny, čo respondenta prekvapí.
Sú to situácie, ktoré by za totality neboli možné.

Mám toho dosť. - Mám dosť slobôd, možnosť výberu, práva…
/
Robím, čo môžem. (môžem robiť veci, čo som niekedy nemohol) - vyjadrovať svoj názor, písať blogy, podporovať nezávislé médiá…

Myslíme si, že „Som rád, že tu žijem, že toto môžem zažívať. Je to naša spoločná voľba.“ fituje s naším vizuálom, keďže pri jeho prehliadaní ukážeme respondentovi, že aj napriek kauzám, je Slovensko skvelé miesto na život.
Zoznam príspevkov
Vôňa slobody |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Print na prvý pohľad pôsobí ako reklama s testerom na voňavku Freedom, nijak neprezrádzajúca náturu skutočného posolstva. Po otvorení voňavkovej prílohy je však človek namiesto bežného navoňaného testera na šúchanie vyzvaný k nádychu vzduchu vôkol neho, aby si uvedomil, že slobodu cíti už dávno. A 25 rokov aj za pomoci OSF.

Message tiež podporuje reklamný vizuál, ktorý slobodu pozdvihuje nie ideologicky dramatickými nástrojmi, ani cestou zastrašovania, či porovnávania s inými krajinami. Ale dvoma mladým nespútanými ľudmi, ktorí maju svojú vlastnú slobodu.
Zoznam príspevkov
Test z matematiky |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Diverzita názorov, rešpektovanie slobody slova a diskusia sú hlavné elementy, ktoré pomáhajú k vzniku kritického myslenia a tým aj k budovaniu otvorenej spoločnosti.

Práve na to sme sa rozhodli vtipne poukázať v našej sérii printov a tým pomôcť šíriť myšlienku, že kritické myslenie a rôzne pohľady podporujú konštruktívnu komunikáciu. Napríklad aj tak, že uznáme nesprávne no kreatívne riešenie problému.
Zoznam príspevkov
Slniečkari |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Za otvorenú spoločnosť dnes bojujú najmä &slniečkari&, o ktorých sa hovorí často posmešne. Vizuálom chceme pripomenúť, že boj za &slniečkárske hodnoty& znamené jasnejšiu a svetlejšiu budúcosť pre všetkých. A za ňu bojujeme aj my.
Zoznam príspevkov
Open to be connected |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vďaka spoločenským zmenám po roku 1989 sa naša krajina posunula výrazným krokom vpred. Prispieva k tomu aj činnosť OSF a pozitívny efekt zmien ilustrujeme na protiklade uzavrených hraníc počas totality a známeho Wi-fi symbolu, ktorý symbolizuje prístup k informáciám, názorom, umeniu bez obmedzení. Print dáva recipientovi jedinečný zážitok, keď s ním priamo interaguje pri samotnom otvorení dvojstránky. V printe je využitá technológia “solar active ink”, vďaka ktorej sa po otvorení dvojstránky vplyvom väčšieho svetla zmení ostnatý drôt v tvare wi-fi na samotný wi-fi symbol. Na vlastnej skúsenosti si tak uvedomuje výhody “otvárania sa” a výhody bezhraničného prístupu k informáciám.
Zoznam príspevkov
Otvorená spoločnosť nezatvára |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Insight:
Príjemné veci, ktoré sú dnes pre nás dnes bežné, mohli v minulosti znamenať problémy so zákonom

Idea:
Otvorená spoločnosť nezatvára
Zoznam príspevkov
Tenisky |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Naša cieľovka má rada všetky výsady otvorenej spoločnosti, ale jednu si váži zo všetkých najviac - slobodu prejavu. Vyjadriť svoj názor znamená nosiť, čo sa nám páči, počúvať, čo sa nám páči, aj hovoriť, čo sa nám páči. Otvorene a bez trestu.
V niektorých krajinách však vyzerajú prirodzené práva a slobody úplne inak.
Po zhliadnutí vizuálu si cieľovka uvedomí, čo môže znamenať vyjadriť svoj názor, pokiaľ niekto nežije v otvorenej spoločnosti.
V prípade potreby je priestor rozpracovať ideu aj do série vizuálov či krátkeho videa.
Zoznam príspevkov
Možnosti vytvárajú príležitosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Život v otvorenej spoločnosti nám prináša mnohých umelcov, spisovateľov, filmárov, osobností - ktorých činy vedú k nekonečnej tvorbe a inšpirácií. Správnym využitím možností ovplyvňujeme nie len svoj život, ale aj životy ostatných. Vďaka rôznorodosti a možnosti výberu vzniká vyšší princíp bytia.

Spolu tvoríme príbeh spoločnej voľby.

(V prílohe sú dve ukážky zo série printov. Myšlienka sa dá aplikovať aj na ostatné odvetvia, ktoré majú dopad na ľudí.)
Zoznam príspevkov
PRIPOJ SA |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Otvorená spoločnosť je všade okolo nás, stačí sa len obzrieť okolo seba. Rozhodli sme sa upriamiť na ňu pozornosť pomocou aj z diaľky ľahko rozpoznateľnej ikony, ktorá znázorňuje Free Wi-Fi zóny. Aj napriek viditeľnosti, predovšetkým mladí zabúdajú na to, že sú jednou zo stôp otvorenej spoločnosti.

Kampaň by bolo možné v rámci realizácie doplniť o citylighty, pri ktorých by boli zriadené reálne bezplatné Wi-Fi siete s názvom „Otvorená spoločnosť“. Zadaním hesla „MojaSlobodnaVolba“, na ktoré budú citylighty výrazne upozorňovať, sa okoloidúci budú môcť pripojiť na internet. Po pripojení by sme ich automaticky presmerovali na stránku OSF, ktorá by informovala o výhodách otvorenej spoločnosti.
Zoznam príspevkov
Sloboda výberu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Viď priložený návrh printu
Zoznam príspevkov
Už nikdy bez slov |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: 21.8.1968 vtrhli vojská Varšavskej zmluvy na územie Československa, od tohto dátumu začalo obdobie temna, po dlhých 21 rokov sa staršie generácie krčili, až v roku 1989 mladá generácia vystúpila z tieňa. My sme vďačný, že nám vybojovala slobodu a práva, ktoré už dnes berieme ako samozrejmosť. Hlas súčasnej mladej generácie pravé vďaka nim už nikto neumlčí.

Prvkami Sovietskej vlajky, Nežnej revolúcie, spojenou s ikonou hlasitosti a slovami už nikdy bez slov, poukazujeme na problém ktorý síce postupom času zapadá prachom, ale nemal by byť zabudnutý. Ďalej zvýrazňujeme to, ako je nemožné mladých ľudí umlčať a nečakať od toho odozvu. Zvolený znak je metaforou sily slobodného slova, ako aj transparentnosť šírenia informácií. Pre nás, ako zástupcov mladej generácie, je najsilnejším negatívom cenzúra, práve preto sme ju použili ako hlavnú tému práce.
Zoznam príspevkov
Slobodný rým |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Jednoduchým a minimalistickým spôsobom zobrazujeme pomocou &slobodného rýmu& tzv. derivát slobody, čiže množstvo možností a príležitostí, ktoré ľudia vďaka otvorenej spoločnosti majú, aj keď si to možno neuvedomujú. Možnosť ísť hocikam, robiť hocičo, s hocikým a hocikedy je u nás dnes braná ako samozrejmosť, no nebolo to tak vždy. Jednoduchou a hravou cestou chceme zaujať a pobaviť cieľovú skupinu, prinútiť ju premýšľať a vytvoriť si svoj vlastný slobodný rým a s ním aj slobodný svet s neobmedzenými možnosťami realizácie.
Zoznam príspevkov
Tvoj život. Tvoj príbeh. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Horúca novinka sociálnych sieti - príbehy (stories) - dnes ovládajú internet. Instagram stories denne používa vyše 100 miliónov mladých profesionálov vo veku 18-30 rokov. [1,2]

Využitím tohto súčasného fenoménu v kontraste s minulosťou, prinášame interaktívny print, ktorý hravou formou vyzdvihuje jedinečné príležitosti otvorenej spoločnosti. Príkladom je možnosť slobodne vyjadriť svoj názor, spoznávať najrôznejšie kutúry, študovať i pracovať kdekoľvek na svete, ba dokonca dotknúť sa najmodernejších technológií).

[1] goo.gl/obdTw4
[2] goo.gl/8g9ZBM
Zoznam príspevkov
Už môžeš |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Návrh printu kampane „Už môžeš“: je vyjadrením možnosti voľby jedinca, a to rozhodnúť sa nad svojou budúcnosťou a prechovávať k svojmu životonázoru určitý stupeň hrdosti. V konkrétnom ilustrovanom prípade sme vybrali ako vzor povolania kňaza, toto „povolanie“ sa ocitlo v druhej polovici minulého storočia na zozname totalitnej spoločnosti v kolonke nechcených a prenasledovaných. Samotný kňaz symbolizuje v práci možnosť otvoreného vyjadrenia vlastnej viery a sebapresvedčenia.
Druhý print: Disident reflektuje obdobnú situáciu, kedy prezentácia vlastného názoru mohla stať človeka v lepšom prípade kariéru a postavenie.
Samotný povzdych- heslo: „už môžeš“ je doplnené o vizuálne znázornenie skratky roku 89, v ktorom sa odštartovali zmeny v spoločnosti, ktorých stopy môžeme pociťovať až dodnes.
Zoznam príspevkov
Slobodnejší svet (Absurdné prekážky, Otravní followeri |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Problém:
Mladí ľudia si čím ďalej, tým menej uvedomujú benefity slobodnej spoločnosti - možnosť voľne cestovať, počúvať hudbu akú chcem, a pod.
Ako ich upozorniť na výhody, ktoré so sebou otvorená spoločnosť prináša?

Insight:
Významy slov ako &hranice& či &sledovať& sa za posledné roky stratili, či výrazne zmenili. Mladí ľudia v ére sociálnych sietí zabúdajú na ich prapôvodný význam.

Riešenie:
Cieľovka najjednoduchšie ocení pozitíva otvorenej spoločnosti vtedy, keď jej ich predostrieme v prostredí a v jazyku, ktoré dokonale ovládajú. Tým svetom sú Google Maps a Instagram, populárne služby, ktoré sme v sérii dvoch printov preniesli v čase a priestore a jazykom mladých cez ne vysvetlili krásy otvorenej spoločnosti - voľnosť pohybu a slobodu v kultúre.
Zoznam príspevkov
Úžasný život možností |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Formou poďakovania známym osobám, kapelám alebo kamarátom v zahraniči sme chceli poukázať na možnosti, ktoré otvorená spoločnosť ponúka. Či už je to v oblasti technológií, hudby, cestovania, módy, diskusií a podobne. Mali by sme byť vďačný za tieto benefity, pretože nie vždy boli samozrejmosťou
Zoznam príspevkov
Takto chutí slobodná voľba |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Život v otvorenej spoločnosti prináša veľa možností. Vychutnajte si ich, nie všade sú totiž samozrejmosťou.
Zoznam príspevkov
Thinking |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vizuál vo svojej jednoduchosti ukazuje dve roviny slobody. Na jednej strane slobodu myslenia a na strane druhej slobodu tieto myšlienky povedať nahlas. Využíva dizajnový prvok Messenger bubliny, ktorá je dnes každému mladému človeku notoricky známa. Zachytáva myšlienku otvorenej spoločnosti v tak bežnej a prirodzenej forme, s ktorou sa dokáže stotožniť každý.
Zoznam príspevkov
VÔŇA SLOBODY |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Mladí ľudia si často neuvedomujú, že sloboda tlače nie je samozrejmosťou vo všetkých krajinách na svete; dokonca to tak donedávna nebolo ani na území našej krajiny. Print bude vkladačkou v časopise, ktorá sa tvári ako reklama na novú fiktívnu vôňu Fredomé. Symbol holubice funguje ako hviezdička s malým textom, ktorý hovorí o predaji parfému len v niektorých krajinách.

Vo vnútri použijeme teplocitlivý papier, na ktorom sa po pošúchaní zobrazí message. Text pri hviezdičke pokračuje na druhej strane printu a dovysvetľuje posolstvo o slobode tlače v otvorenej spoločnosti, akou je aj Slovensko.
Zoznam príspevkov
Propaganda slobody |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vo vizuále pracujeme s propagandou, výrazovým prostriedkom totalitnej spoločnosti. Snažíme sa preniesť propagandu do prostredia otvorenej spoločnosti a ukázať, že v tomto prostredí nefunguje a vyznieva absurdne. Túžba po slobode je vrodená v každom z nás, ale sloboda nie je samozrejmá a to by sme si mali pripomínať. Výsledný print je jedným zo série vizuálov, s ktorými sa dá v rámci kampane pracovať.
Zoznam príspevkov
inzerát s neobmedzenou platnosťou |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Nikomu sa nevnucujeme, nič nesľubujeme, ani o ničom nepresviedčame. Len ponúkame otvorenú spoločnosť, tým, ktorí sa zaujímajú.
Zoznam príspevkov
Za vašu i našu slobodu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Otvorená spoločnosť nám ponúka pocit slobody, ktorý v aktuálnom svete vieme nájsť, ale v našom koncepte zároveň upozorňujeme, že tu nebola vždy. My sa cez pripomenutie historickej udalosti, v ktorej bola sloboda Slovensku odopretá, snažíme poukázať na to, že si slobodu treba vážiť. Vďaka tejto myšlienke tiež ukazujeme ľuďom, aký vplyv mala na vývoj slobody samotná história. Tvrdý boj, ktorý sme o slobodu viedli, treba mať na pamäti a o to viac si užívať aktuálne možnosti, ktoré nám svet ponúka.
Zoznam príspevkov
FREE DOM. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Sloboda je jediným kľúčom ku všetkým dverám. Viac ako na externých podmienkach však záleží na voľbe srdca.
Zoznam príspevkov
Socbook |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Dnes prekračujeme hranice štátov tak, že si to často ani nevšimneme. Nie je to však tak dávno, čo bolo cez čiaru aj obyčajné vyjadrenie svojho názoru. Ako by to teraz vyzeralo, keby sa nám z tohto režimu nepodarilo vymaniť? Pozeráme sa teda na „alternatívnu realitu“, a chceme poukázať najmä na to, že veci teraz tak samozrejmé by inokedy mohli byť veľmi chúlostivou záležitosťou.
Zoznam príspevkov
Zatvorený print |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Potrebu otvorenej spoločnosti demonštrujeme na zatvorenom printe, ktorý pri listovaní časopisom vzbudí zvedavosť hádam v každom z nás. Obsah vo vnútri, ktorý by bol v minulosti neprípustný, teraz vtipne poukazuje na slobodu prejavu a pestrejší život v dnešnej spoločnosti.
Neobmedzené možnosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V súčasnej dobe máme nekonečne veľa možností výberu čo budeme dnes jesť, akú hudbu počúvať, na aký film pôjdem z priateľmi. Práve dnes žijeme v spoločnosti, ktorá nám to umožňuje.
Zoznam príspevkov
vyhľadávač |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Séria printov obsahuje ako hlavný vizuál vyhľadávanie v Google (s ktorým prichádza naša cieľovka každý deň do kontaktu) a jeho automaticky navrhované dokončenia vyhľadávaných fráz. Tie neobsahujú reálne najčastejšie vyhľadávané frázy ako by sme čakali (napr. donáška pizze, koncert Coldplay), ale iba veľmi obmedzený okruh možností, ktorý by sme mali, keby sme nežili v otvorenej spoločnosti. Týmto sme chceli neprvoplánovo poukázať na to, ako by náš svet vyzerať, keby bol uzavretý a neposkytoval by nám možnosti, ktoré teraz berieme ako samozrejmosť.
Zoznam príspevkov
TRANSPARENT |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vďaka aktuálnej situácii na Slovensku, pre ktorú sú charakteristické rôzne kauzy, by ľudia viac ako kedykoľvek predým mali oceniť jednu zo základnych výhod otvorenej spoločnosti – slobodu prejavu. Print sme preto povýšili na nástroj, ktorý im v prípade potreby pomôže kedykoľvek vyjadriť svoj názor - na transparent.
Zoznam príspevkov
Slobodný HOSŤspot |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Printom chceme prezentovať univerzálny symbol mladých ľudí, pre ktorých je otvorená spoločnosť spojená. Wi-fi sa v dnešnej dobe stáva možnosťou vyjadrenia a šírenia myšlienok a doslova spája vo virtuálnej realite, to čo vo fyzickom svete môže byť rozdelené. Print oslavuje nielen 25 rokov Nadácie otvorenej spoločnosti ale aj existovania Wi-fi ako takej.

Po načítaní QR kódu sa užívateľ dostane na stránku s poďakovaním: Ďakujeme, že využívaš jedno z práv o slobodnom prejave = internet. Toto je pozvánka na &tajnú žúrku&, oslavu slobodnej spoločnosti v deň 01.01.2018 o 01:01 hod na námestí Slobody.
Zoznam príspevkov
Umocnené možnosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V súčasnosti máme nekonečné množstvo možností, ktorých sa môžeme chopiť a využiť vo svoj prospech.

Je len na každom z nás, pre ktorú cestu sa rozhodneme, a preto sme využili vizuál s použitím rôznych kľúčov,ktoré symbolizujú možnosť otvoriť sa a posúvať sa ďalej.

Claim &umocnené možnosti& zdôrazňuje na jednej strane celkový vizuál (mocninu na nekonečno), ale zároveň zvýrazňuje intenzitu slova &umocnený&.
Zoznam príspevkov
Skvelé a úžasné |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Výhody otvorenej spoločnosti zažívame každý deň. Sú v zdanlivo banálnych veciach, ako je cenzúrou neobmedzený výber filmov v kinách. Ale je to napríklad aj o možnosti slobodne si hľadať zamestnanie v spoločnosti bez predsudkov. To, čo je pre nás samozrejmé, si však nevieme uvedomiť a oceniť. Pozitivitu navyše ľahko zatieni frustrácia. Práve o kontraste týchto dvoch nálad je naše riešenie. Súčasní hrdinovia na vizuáloch sú frustrovaní zo starostí, ktorým sa niekedy nedá vyhnúť. Ale keďže žijú v otvorenej spoločnosti, nabudúce si môžu vybrať inak. A to je skvelé a úžasné.
Zoznam príspevkov
Začnime spolu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Každý deň hľadáme. Je len na nás, aby sme si vybrali z možností, ktoré nám život ponúka. Máme ich totiž viac ako kedykoľvek predtým. Ktorý z nás ich začne naozaj naplno využívať a inšpirovať seba aj ostatných?
Zoznam príspevkov
Silou mocou |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vitajte v spoločnosti, ktorá nerobí z ľavákov pravákov, z novinárov kuričov, z učiteľov väzňov, či z kňazov martýrov.
Zoznam príspevkov
Možnosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Po roku 1989 si to viem užívať naplno
Zoznam príspevkov

2. PR

2. PR

Toto je miesto pre teba |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Mladí ľudia vnímajú prácu v PR ako udržiavanie vzťahov s novinármi. Ak chceme zaujať, musíme im ukázať zmysluplnosť a šírku rozsahu našej roboty. Keď príde na lámanie chleba, je to práve PR, ktoré ovplyvňuje reputáciu nielen marketingovej komunikácie, ale celej existencie značky. Preto prichádzame s ideou „Toto je miesto pre teba“. Pomocou slovnej hračky ukazujeme, kde všade má PR svoje miesto, no zároveň apelujeme na cieľovku, že práve oni majú pracovné miesto v PR. V kampani využívame digitálne nástroje zamerané na aktualizačné momenty zo sveta PR.
Zoznam príspevkov
Zaži PR na vlastnej koži |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: vypracovanie zadania pre kategóriu PR
Zoznam príspevkov
PR ZOO |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V PR agentúrach robia jedineční kreatívci unikátne veci, ktoré už každý videl, len o tom nevie. Mladí ľudia nájdu v PR svoje miesto, pretože ich kreatívu nič nelimituje. Na príkladoch z reálneho života ukážeme v online prostredí (sociálne siete a médiá), čo to PR je a prečo sa ho oplatí ovládať. A potom dáme mladým študentom šancu ukázať, čo je v nich!
Zoznam príspevkov
PReži to s nami |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ľudia dnes chcú, aby ich práca bavila a napĺňala. Nestačí im prežiť pracovný deň len medzi štyrmi stenami kancelárie. Preto im chceme zaujímavým spôsobom ukázať, že to ide aj inak. Práca v PR predstavuje neobmedzené možnosti. Navrhovaná PR kampaň je postavená na videách, ktoré hovoria za všetko.
Zoznam príspevkov
Kavicka_s_klientom |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pozvanie mladych potencialnych PRistov na Kavicku s klientom.
Zoznam príspevkov
Som PRofesionál |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Projekt Som PRofesionál poskytne interaktívnu online platformu pre všetkých mladých ľudí, ktorí sa môžu otestovať, či sa hodia pre PR svet a odľahčeným spôsobom dozvedieť, čo všetko zákulisie tejto práce skrýva. Online komunikácia bude doplnená offlinom, kde budú mladí PRisti verejnosti predstavení ako mienkotvorní profesionáli so zaujímavou a naplňujúcou kariérou.
Zoznam príspevkov
#MySmePR |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Kampaňou chceme búrať mýty o PR a cez príbehy talentovaných a úspešných ľudí z APRSR agentúr ukážeme, čo skutočne znamená práca v PR.
Zoznam príspevkov

3. Marketers

3. Marketers

Upracme Slovensko |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hľadáme cestu, ako motivovať mladú generáciu nielen zapojiť sa do Celosvetového dňa upratovania, ale zároveň sa postarať aj o svoje okolie v zmysle podpory zdravého životného štýlu.
Zoznam príspevkov
#UPRACMESLOVENSKO |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V rámci nášho zadania sme pripravili event #UPRACMESLOVENSKO, ktorý aktivizuje Millennials k tomu, aby do upratovania svojho okolia a tým riešili globálny problém na lokálnej úrovni.


Pre istotu prikladáme link na stiahnutie všetkých podkladov : http://bit.ly/YLBLAHAMIKUS
Zoznam príspevkov
Romáci upratujú |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vraj všetci rómovia nevedia žiť v poriadku a nič nerobia. A to nie je fér.
Zoznam príspevkov
Pomáhame si navzájom |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Volkswagen Slovakia ako spoločnosť, ktorá kladie dôraz na ekologickú výrobu a žije pravidlami Think. Blue. Factory., organizuje celoslovenský Deň upratovania podporený rôznymi aktivitami ako napr. virálnou kampaňou, ktorú odštartuje známa osobnosť. Účastníci budú mocť vyhrať zapožičanie elektrického auta e-up! či upratanie svojho auta alebo domácnosti.
Zoznam príspevkov
Upracme Slovensko s VÚB |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Brief na vypracovanie kampane podporujúcej aktivitu Upracme Slovensko s VÚB, ktorá má motivovať generáciu Y k účasti na Svetovom dni upratovania 2018.
Zoznam príspevkov
Sme.sk podporuje event „UPRACME SLOVENSKO& |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Komunikačná kampaň rozdelená do dvoch fáz, ktorej hlavným cieľom je účasť relevantnej skupiny mladých ľudí na evente „UPRACME SLOVENSKO” v rámci Svetového dňa upratovania.
Zoznam príspevkov
Slovensko dobieha vyspelú Európu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Slovensko dobieha vyspelú Európu
Zoznam príspevkov
Upracme Slovensko a Kontentino |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Upracme Slovensko a Kontentino
Zoznam príspevkov
Upracme Slovensko s Microsoftom |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Upracme Slovensko s Microsoftom
Zoznam príspevkov

4. Film

4. Film

Detskými očami |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Aký by bol svet, keby sme sa naň dokázali pozerať detskými nevinnými očami? A akí by sme boli my? Naša reklama stavia na myšlienke nezištnej pomoci, ktorá pramení z prekročenia predsudkov a ignorancie. Práve kvôli nej nie sme často schopní vidieť aj to, čo deti ešte stále vidieť dokážu - dobro v druhých ľuďoch.
Zoznam príspevkov
Urobte si dobre |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na čom ste naposledy pozerali video? Naša cieľovka ich totiž pozerá na svojich mobiloch. Facebook stories, Instagram stories či Snapchat. Čím kratšie - tým lepšie.
Zoznam príspevkov
GOODcall |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Mileniáli trávia prevažnú väčšinu dňa prilepení na mobile. Filmom sme im preto pripomenuli, že dobrý skutok môžu urobiť kedykoľvek a kdekoľvek práve vďaka svojmu telefónu. Stačí, ak nezištne zavolajú tým, ktorých už dlho nepočuli.
Zoznam príspevkov
#dobrahra |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Aby si naša uponáhľaná generácia našla čas na dobré skutky a zdieľala ich na internete, potrebuje na to zaujímavú formu. Prišli sme preto s jednoduchou hrou na instagrame, ktorá ma ambíciu spustiť reťazovú reakciu videí - dobrých skutkov. Vďaka instagramu a jeho funkciám si jednoducho a kretívne môžu vytvoriť vlastné videá a pritom stále ostať cool.
Zoznam príspevkov
Mobilné Online video - Prechod |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Žijeme v uponáhľanej dobe, kedy väčšina mladých ľudí trávi stále viac a viac času pozeraním do mobilných telefónov. Riešime zbytočné malichernosti na sociálnych sieťach a pritom nám uniká fakt, že práve drobné nezištné činy sú to, na čom v skutočnom svete záleží. Pretože aj jedým dobrým skutkom denne dokážeme spoločne zmeniť svet.

Práve na toto sme chceli poukázať naším online videom vo vertikálnom formáte. To je určené výhradne pre mobilné zariadenia a v záverečnom posolstve priamo prepája diváka s výzvou na uskutočnenie dobrého skutku. Kedže 80% dnešných používateľov sleduje online videá cez smartphony, video sa bude šíriť pomocou sociálnych sietí, ktoré dokážu vymedziť zobrazovanie obsahu len pre určitý typ zariadení, v našom prípade teda iba smartphony.
Zoznam príspevkov
Jeden dobrý skutok |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Film je o blondíne, ktorá odzrkadluje dobu mileniálov. Neochotných, mysliac len seba, ale za to šikovných ľudí. Divák by mal po dopozeraní filmu zostať prekvapený, znervoznieť a zamyslieť sa nad tým, že jeden skutok sa rovná radosti naviac.
Zoznam príspevkov
Fičím na Dobre |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Robenie dobrých skutkov nám objektívne pomáha prežiť lepší, zdravší a šťastnejší život. Dokonca je to zdravšie, než cvičiť 4x do týždňa vo fitku. Aj britskí vedci to potvrdili ;) Sprav aspoň jeden dobrý skutok týždenne a fič na dobre, spraví ti to dobre…
Zoznam príspevkov
Nabudúce môže byť neskoro |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zodpovednosti za pomoc iným sa sami pred sebou zbavujeme tak, že hľadáme argumenty, prečo neurobiť dobrý skutok dnes, ale až niekedy nabudúce. Lenže nabudúce už môže byť na pomoc neskoro.
Zoznam príspevkov
Tak jednoduché |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Keď sa povie dobrý skutok, myseľ každého človeka sa uberie iným smerom. Niekto si spája dobré skutky s peniazmi, niekto chápe, že to môže byť aj pomoc s nákupom. Dali sme možnosť ľuďom priamo povedať, čo pre nich znamená dobrý skutok, kedy spravili ten posledný a aké emócie sa s tým spájajú. Pretože to, ako ľudia hovoria o dobrých skutkoch, je motiváciou robiť ich čoraz viac.

Pre formát reportážneho spotu sme sa rozhodli z jednoduchého dôvodu. Bežní ľudia &z ulice& najlepšie komunikujú posolstvo, ktoré chceme videom odovzdať. Tým je, že dobré skutky robí každý z nás a napriek tomu, že si niekedy nevieme spomenúť na ten posledný, presne vieme, aké pocity vďaka nim prežívame.
Zoznam príspevkov
Nakresli to ďalej |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ukážme mladým ľuďom že dobrý skutok môže začať aj jednoduchým slovom Ďakujem, ktoré si zaslúži každý z nás. Pošli svoje kreslené Ďakujem ďalej tomu, kto si to zaslúži, alebo tagni niekoho, kto to vôbec neočakáva a poteší ho to a rozšír tak dobré slová ďalej.
Zoznam príspevkov
#nepreskocim |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Insight:
Žijeme v dobe, v ktorej na nič nemáme čas, dokonca ani na pomoc blížnemu. Všetko preskakujeme. Do seba zahľadená generácia Millennials sa nachádza v epicentre tohto problému a je najväčšou obeťou doby preskakovania.
Ako príslušníkov generácie Millennials inšpirovať k tomu, aby robili dobré skutky?

Riešenie:
Využili sme známy prvok videoportálu YouTube - “Skip Button”, a za jeho pomoci sme vykreslili jeden deň v živote mladého človeka. Počas neho sa mu naskytne hneď niekoľko príležitostí zachovať sa pekne a spraviť dobrý skutok. Vždy si však zvolí jednoduchšiu cestu - preskočí to.
To sa však nevypláca…
Zoznam príspevkov
Prežité šťastie |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Film ukazuje netradičnú situáciu mladého dievčaťa a jej kamarátky. Cieľom je upozorniť a pripomenúť mladšej generácii, že konaním dobrých skutkov sa človek stáva oveľa šťastnejším.
Zoznam príspevkov
PRANK │ VYCHYTÁVKA S PANVICOU! |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Binge-watching videí je fenomén dnešnej doby. Mladí ľudia sledujú youtube videá pokojne aj niekoľko hodín bez prestávky a doslova tak zabíjajú čas.
My sme sa rozhodli ich bezstarostný playlist narušiť videom, ktoré sa naoko tvári ako “ďalšie v poradí”. Preto má aj tento clickbaitový názov.
Skrýva sa v ňom však jednoduchý message.
Namiesto sledovania pripečených videí, sprav aspoň jeden dobrý skutok. A pošli to ďalej…
V rámci stratégie by sme oslovili sieť influencerov, ktorý by toto video publishli ako svoje a ponúkli ho tak svojím subscriberom. O zvyšok už sa postará sila internetu.
Zoznam príspevkov
Uhorky |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Išli sme na mileniálov z zľahka.
Zoznam príspevkov
Spravne rozhodnutie |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: SPRAVNE ROZHODNUTIE

INSIGHT:
Kazdy den sme vystaveny vela rozhodnutiam a je len na nas ake ciny vykoname.
Bohuzial, spolocnost zacina byt cim dalej tym viac uzavreta sama do seba. Milenials sa radsej pozeraju do mobilu a pocuvaju svoju hudbu v sluchatkach a tak sa zatvaraju vo vlastnej bubline. Su individualisti a na ostatnych myslia cim dalej tym zriedkavejsie, lebo je jednoduchsie si okolite problemy skratka nevsimat a starat sa len o seba.

IDEA:
Poukazat na nespravne rozhodnutia v pribehu o milenialoch a ich beznych ignorantskych rozhodnutiach. Ukazat mladym ze dobre skutky mozu byt aj velmi male, vsedne a jednoduche. Male skutky su tie, na ktore nas od malicka nasi rodicia ucili. Su to tie ciny, ktore z nas robia milych ludi a posuvaju nasu kulturu v spolocnosti vopred. Bohuzial, na niektore ludske vlastnosti v tejto urychlenej dobe zabudame a je uz len na nas ako sa rozhodneme.
Zoznam príspevkov
#SPOLUSTASTNEJSY |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: #SPOLUSTASTNEJSY
Zoznam príspevkov
Kniha dobrých skutkov |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Čo je to dobrý skutok? Túto otázku si položí azda každý, od koho budeme chcieť, aby nejaký dobrý skutok urobil. Veľa ľudí o dobrých skutkoch rozpráva, no keď sa prizrieme bližšie, ich reči sú prázdne. My chceme povedať, že niekedy je menej viac. V tomto prípade, menej hovoriť znamená viac robiť. Lebo dobré skutky musíme najmä konať, a nie len o nich rozprávať.
Zoznam príspevkov
Dobro nepotrebuje filter |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Žijeme v dobe, kedy sa každý chce páčiť každému a vytvára o sebe falošnú predstavu. V dobe, kedy sa z každej situácie snažíme vyťažiť čo najviac a premeniť ju na „tú, ktorá nám prinesie lajky“. V dobe, kedy prikrášľujeme skutočnosť len preto, aby sme pred svetom vyzerali, že žijeme krásny a ideálny život. Tak prečo túto dobu nevyužiť a nevyzvať ľudí, aby zbierali „lajky“ za niečo, čo naozaj vyčarí úsmev a nepotrebuje milión filtrov.
Zoznam príspevkov
Dobročinný haul |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Haul je jeden z obľúbených youtubových formátov. No je egocentrický. Preto sme sa rozhodli urobiť prvý dobročinný haul. Nakúpené oblečenie skončilo v rukách človeka, ktorý ho potrebuje viac ako youtuber. Takto sme chceli motivovať mladých ľudí, aby aj oni urobili dobrý skutok a zapojili sa do youtuberskej výzvy.
Zoznam príspevkov

5. Media

5. Media

Buď vďačný za to, čo máš #pomahamlebomozem |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Strategia pre portál Dakujeme.sk, sa snaží drsnejším a sarkastickým spôsobom cieliť na ľudí skrz ich záujmi. Cez pocit viny sa snaží zaujať ľudí na sociálnej sieti Facebook, v kine a v outdoore. Núti ľudí zamyslieť sa nad tým, čo majú, berú to, ako samozrejmosť, i napriek tomu, že plno ľudí tieto výhody nemá.
Zoznam príspevkov
Každý má svoje túžby |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Východiskom pre nás je nájdenie spojenia medzi rôznymi typmi ľudí. Všetci z nás majú túžby, ktoré sa môžu do reality premietať inak. Práve túžby sú mnohokrát silou, ktorá nás ženie vpred a vďaka ktorej to nevzdávame.
Zoznam príspevkov
Daruj svoje narodeniny |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Každý chce byť tak trochu filantrop a každý sa so svojou dobročinnosťou rád podelí so známymi. Keďže Facebook priťahuje pri narodeninách veľkú pozornosť našich priateľov, dajme ľuďom možnosť pochváliť sa verejne, prostredníctvom Facebookovej výzvy, aby dar na ich narodeniny nedarovali im, ale tým, ktorí to naozaj potrebujú.
Zoznam príspevkov
Tradičnô dobrô |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Stratégia pre portál ďakujeme.sk poukazuje na možnosť pomoci aj iným, (ne)tradičným spôsobom ako finančne. Prepojením slovenských tradícií a pomoci poskytne možnosť pomôcť aj tým, ktorí finančne pomôcť nemôžu.
Zoznam príspevkov
DOBRO ZA DOBRO |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rodiny v núdzi často pociťujú izoláciu od zvyšku spoločnosti. Každý človek sa však rád cíti potrebným a preto by sme im radi dali pocit dôležitosti. Rodiny budú drobnými službami alebo osobnými darčekmi pomáhať influencerom. Na oplátku chcú ale niečo naspäť – aby influencer šíril správu o dakujeme.sk medzi svojimi followermi.
Influenceri dokážu svojou aktivitou na Facebooku a Youtube zasiahnuť množstvo ľudí. Takto sa vygeneruje reach, ktorým budeme budovať povedomie o rodinách v núdzi a o pomoci cez dakujeme.sk.
Zoznam príspevkov
#MultipacknySkutok |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zadanie:
Vytvoriť inovatívnu kampaň pod hlavičkou Ďakujeme.sk, ktorá rozšíri povedomie o rodinách v núdzi a reálne im pomôže.

Problém:
Pre mnohých je bariérov pri darovaní samotná forma. Ako zjednodušiť mechaniku poskytovania finančnej pomoci a priniesť ju bližšie k ľuďom, priamo do ich každodenných rituálov a bežných prostredí?

Idea:
#MultipacknySkutok - unikátny rad produktov každodennej spotreby, ktorých kúpou pomáhate rodinám v núdzi. Vďaka jednoduchej mechanike „2 za cenu 3“, „3 za cenu 4“ a pod., bude v každom balení časť z multipacku chýbať. A práve chýbajúce produkty poputujú tam, kde sú najviac potrebné - do domácností, kde sa počíta každé euro.
Zoznam príspevkov
Pomôcť chceme každý, stačí príležitosť |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Prieskumy alebo aj zdravý sedliacky rozum hovoria, že každý rád pomáha alebo by chcel pomôcť, ak je iný v úzkych.
No spôsob, akým to urobiť je niekedy dosť komplikovaný, napr. vyplniť ten dlhý formulár na webe a potom samozrejme ešte aj poslať peniaze.
Čo tak k spomenutému využiť nové média umožňujúce darcovi personalizovať a tým spríjemniť celý proces?
Zoznam príspevkov
Ako vyzerá vďaka |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Našim zámerom je využiť vzácny obsah, ktorý dakujeme.sk ponúka. Ľudské príbehy boli odjakživa tým, čo druhých priťahovalo a majú obrovský potenciál získať pozornosť a byť zdieľané. Chceme vybudovať komunitu okolo vďačnosti a najmä upozorniť na jej dôležitosť v bežnom živote. Veď vďaka je najzdravšia zo všetkých emócií.
Zoznam príspevkov
Dobrý pocit |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Všetky potrebné informácie uvádzame v priloženej prezentácii :)
Zoznam príspevkov
Offline start |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pri rieseni kampani pre dakujeme.sk sme sa zamerali na charakteristiku slovakov pri charitativnych cinnostiach a vyuzili to pri realizacii navrhu kampane spajajucej offline a online media.
Zoznam príspevkov
#poslidalej |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: #pošliďalej je manifest meniacej sa paradigmy dobročinnosti. Dosť bolo depresívnych a smutných fotiek a videí tých, ktorí potrebujú pomoc. Netabuizujme ich ako smutné prípady, naopak – sú predsa takými istými členmi spoločnosti ako my. Ukazujme ich prirodzenosť, veď predsa spraviť niekomu radosť je naozaj jednoduché. Ak to vnímaš rovnako, tak to jednoducho #pošliďalej.
Zoznam príspevkov
Dopíš štastný koniec |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Mediálna kampaň využívajúca netradičné médium k zasiahnutiu vyčlenenej veľmi relevantnej cieľovej skupiny - prostredníctvom &písaniek&.
Zoznam príspevkov
Kampan &Aké to je& |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rodiny v núdzi a matky, ktorým sa narodia deti so závažným ochorením sa častokrát ocitajú v situácii kedy pomoc je ich poslednou nádejou. Táto pomoc sa im však málokedy dostane, pretože ľudia sa nevedia s ich problémom identifikovať alebo v nich vzbudzuje pocity akým je strach a zmätenosť. Napriek všeobecnému názoru, že matky a rodiny v núdzi sú dôležité, väčšina ľudí sa nezapojí do pomoci a problém si nevšíma. Slováci sú voči rodinám a matkám v núdzi nevšímaví, pretože sa ich tento problém zväčša netýka, nevedia si ho predstaviť alebo nemali možnosť situáciu zažiť. Ako však zapojiť ľudí aby pomohli čo najväčšiemu počtu rodín a rozšíriť povedomie o tejto pomoci? Získanie pozornosti našej cieľovej skupiny sa zrealizuje za pomoci média exekúcií, ktoré budú vyrušovať a privodia autentický zážitok. Pomocou navodenia zážitku z reality ľudí, ktorí sú postihnutí alebo v núdzi, si ľudia budú mať možnosť uvedomiť náročnosť situácie v ktorej sa človek môže nachádzať. Zasiahnutá cieľová skupina bude mať motiváciu ísť na stránku, aby sa dozvedeli viac a mohli tak podporiť alebo pomôcť. Sprostredkovanie zážitku ľudí vyruší a vyvrcholí tým, že ľudia si uvedomia relevantnosť problému a vyjadria svoju podporu. Využitím guerilla, social a event marketingu sprostredkujeme ludom zážitok, ktorý im ukáže aké je to byť postihnutým. Taktiež sa sústredíme na emóciu znepokojenia, vyvedenia z miery alebo vyrušenia. Zapojením kontrastnej skupiny - športovcov a nasadením ich do reality postihnutých tak prepojíme a zblížime tieto dva svety. Cielom je vybudovanie povedomia, dlhodobá pomoc a zainteresovanosť spoločnosti.


Zoznam príspevkov
Môžeš dôverovať |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Stanovili sme si cieľ znovu vybudovať dôveru a povedomie o potrebe pomáhať, pretože dokážeme garantovať transparentnú NO- ďakujeme.sk. Zároveň navrhovanou stratégiou navýšime získané prostriedky.Takto pomôžeme viacerým rodinám doviesť ich príbeh do šťastného konca. Za nulový mediálny rozpočet dokážeme vytvoriť široké mediálne pokrytie, ktoré iniciujeme kampaňou na sociálnej sieti.
Zoznam príspevkov
Vďakomaty |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Riešime darcovstvo iným spôsobom :-) Predstavujeme Vám vďakomaty...
Zoznam príspevkov
#5eurnaden |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Denne míňame veľa.

Rodiny v núdzi, ktoré žijú v chudobe a rodiny s deťmi so závažným ochorením, nemali toľko šťastia ako my a denne bojujú o to, ako uživiť svoju rodinu. Náš životný štýl si jednoducho nemôžu “dovoliť”. Denne musia vyžiť len z pár eur.

Prostredníctvom výzvy #5eurnaden chceme aktivizovať mladých aj dospelých, aby si vyskúšali na vlastnej koži, aké je to prežiť len z pár eur denne. Zároveň vďaka tejto myšlienke budeme nielen šíriť osvetu, ale aj vyzbierame finančné prostriedky pre rodiny, ktoré to potrebujú.
Zoznam príspevkov
Mediálna stratégia pre Dakujeme.sk |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Našou stratégiou chceme poukázať na to, že aj malý príspevok vie vyplniť prázdnotu tým, ktorí to v živote nemajú ľahké a rozšíriť túto myšlienku medzi ľuďmi. Ako symbol prázdnoty použijeme prázdny pohár respektíve jeho zväčšeninu, ktorý naplníme symbolickými darmi v podobe zálohovaných pohárov v hodnote 2 eur. Cieľovú skupinu zacielime touto aktivitou na festivale a prostredníctvom zaujímavého prevedenia presvedčíme ľudí, aby túto myšlienku zdielali na svojich sociálnych sieťach. Predstavením jednotlivých príbehov z Dakujeme.sk v nich umocníme myšlienku pomoci druhým aj na dlhodobej báze.
Zoznam príspevkov
Daromnosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Mediálna stratégia pre Ďakujeme.sk.
Najlepšia na svete.
Zoznam príspevkov
#NaKazdomPohariZalezi |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Propagácia portálu dakujeme.sk pomocou zbierky pohárov na hudobnom festivale Pohoda.
Zoznam príspevkov
Donate |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Sociálna aktivácia a mediálna podpora založená na slovnej hračke Donut vs. Donate.
Zoznam príspevkov
Pomoc ako z rozprávky |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Veľké množstvo ľudí v produktívnom veku, ale aj veľké množstvo mladých nevyužíva svoj čas efektívne a často podľahne prokrastinácii. Tá sa stala fenoménom tejto doby.

Naopak rodiny s deťmi, ktoré majú vážne zdravotné, či existenčné problémy, niečo ako prokrastináciu, či nadbytok času nepoznajú. Najmä v rodinách s ťažko zdravotne postihnutými deťmi, je čas tou najvzácnejšou komoditou.

V návrhu našej kampane sme sa preto rozhodli apelovať na našu CS, aby premenila vlastnú neproduktívnu zábavu za produktívnu a pri tom hravou formou pomohla rodinám v núdzi darovať drahocenný čas. A neskôr aj potrebné peniaze.
Zoznam príspevkov
#Otvárameoči |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Svety ľudí, ktorí potrebujú pomôcť a tých čo by mohli/chceli pomôcť sa často nestretávajú. Cieľom našej kampane je otvoriť ľuďom oči a ukázať, že rodina, ktorá potrebuje pomoc možno býva hneď vo vedľajšom vchode a dá sa im pomôcť finančne, materiálne, fyzicky alebo psychologicky. Prostredníctvom Otvorenej výzvy na sociálnych sieťach chceme myšlienku šíriť medzi ľudí.
Zoznam príspevkov
Ďakujeme za úsmev |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na základe insightu, že sa ľudia v prípade darcovstva správajú impulzívne, sme našu mediálnu stratégiu zamerali na 4 fázy, ktoré upovedomia ľudí o možnosti darcovstva a z príležitostných darcov spravia pravidelných. Ľuďom dávame vedieť o možnosti prispieť rodinám s ťažkými podmienkami, vplývame na ich emócie a chuť zdieľať posolstvo. Snažíme sa, aby sa z nich stali pravidelní darcovia.
Zoznam príspevkov
#nedakujdaruj |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: #nedakujdaruj
Zoznam príspevkov

6. Design

6. Design

i |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pre online databázu ideí Goodeas sme zvolili jednoduchú formu, ktorá vychádza z pôvodného návrhu loga.
goodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vytvárame priestor pre nápady.
Spájanie a zdieľanie - Goodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Spájanie a zdieľanie sú dva pojmy, ktoré stáli na začiatku zrodu nášho návrhu. Goodeas si dáva za cieľ spájať kampane z celého sveta do databázy a následne ich zdieľať s neziskovými organizáciami v ktorejkoľvek krajine.
Prepojením kreatívcov a organizácií, zdieľanie vedomostí, skúseností a myšlienok má urobiť svet lepším. Celosvetovo využívaný symbol zdieľania je nosným prvkom jednoduchého a čistého návrhu loga Goodeas.
Zoznam príspevkov
Refresh |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Čo je to adaptácia kamapne? Je to vlastne taký refresh...
Zoznam príspevkov
Bublidea |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pohyb myšlienkových bublín znázorňuje prenos ideý kampaní a zvýrazňuje celkovú identitu projektu.
Always Good & Fresh |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Nosným prvkom identity je písmeno G, ktoré predstavuje rotujúcu šípku. Rovnako tak budú rotovať kampane získané z databázy GOODEAS. Farby sú inšpirované sviežim ovocím - grep a granátové jablko. Odkazujú na sviežosť prístupu organizácie, jej mladosť a dravosť. Bodkou na konci loga zvýrazňujeme hodnotu a dôležitosť jej činností.
bit.ly/goodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vizualita musi hovorit sama za seba: bit.ly/goodeas
Zoznam príspevkov
braInDEAs |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Need space to think about an idea? Try GOODEAS. Space for good ideas.
Zoznam príspevkov
Limitless possibilities to communicate ideas. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V našom dizajne pre goodeas sme sa zamerali na základný benefit tohto projektu, ktorý dáva možnosť skvelým nápadom, aby sa uplatnili v nespočetnom množstve využití v rámci komunikácie dobrých myšlienok kdekoľvek na svete.
Goodeas - logo |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Logo pre spoločnosť GOODEAS obsahuje prvky vyjadrujúce “dobrý nápad.” Použili sme v ňom symboliku ruky, ktorá znázorňuje znamenie OK a žiarovky ako symbolu dobrej idey.
Plug and play ideas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Goodeas je databáza marketingových kampaní a nápadov. Neziskové organizácie si môžu tieto nápady zobrať a “zapojiť” (plug & play) práve do svojej organizácie, čo sme využili v návrhu identity.
putovanie nápadu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Kruh je symbolom počiatku. Na začiatku každej dobrej kampane je nápad. Goodeas je databáza hotových nápadov, z ktorých si stačí vybrať a upraviť podľa vlastných potrieb. Kruh v tomto prípade teda zastupuje nápad.
Prelínanie kruhov- vytvárajúcich efekt pohybu, symbolizuje „putovanie nápadu“.
Prvý kruh predstavuje počiatočný nápad, z ktorého budú vychádzať jeho ďalšie varianty. Proces úpravy nápadu, predstavujú zvyšné 3 kruhy, medzi prvým a posledným. Posledný kruh zobrazuje adaptovanú kampaň.
goooodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Nosným prvkom vizuálnej identity Goodeas sú farebné piktogramy. V logu namiesto písmen OO sú variabilne meniteľné i animovateľné a logo tak symbolizuje samotnú databázu a piktogramy predstavujú rôzne kampane, idey i služby, ktoré Goodeas poskytuje. V jednotlivých formátoch vizuálnej komunikácie sa dá s týmito piktogramami ďalej veľmi dobre pracovať a jasne tak definivať jednotný vizuálny štýl značky Goodeas.
On the good path |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vďaka online databáze kampaní GOODEAS sme na dobrej ceste, aby sa tento svet stal lepším miestom na život.
GOODEAS - Good Ideas for Better World |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: GOODEAS je jedinečná platforma, ktorá slúži nielen ako databáza non-profit kampaní, ale najmä ako connector, ktorý spája neziskové organizácie s autormi výnimočných kampaní. Našim cieľom bolo navrhnúť identitu, ktorá ponesie tento message a zároveň nechá priestor vyniknúť kreativite kampaní.
Reusable Identity |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: GOODEAS zhromažďuje nápady z celého sveta za účelom ďalšieho použitia. Vytvorili sme preto identitu, ktorá nielen jasne vysvetlí, čo je hlavnou činnosťou organizácie, ale jej aj v tejto činnosti pomôže. Vytvorili sme unikátnu reusable identitu, vďaka ktorej sú vizitky, prezentácia, či FB posty organizácie rovnako „reusable“ ako idei, ktoré zhromažďuje.
Good Share By Goodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Filozofiou Goodeas je zdieľanie a šírenie dobrých nápadov so svetom. A práve na poslaní zdieľania dobra sme sa rozhodli postaviť identitu značky. Využili sme celosvetovo známu ikonu share buttonu, jemne sme ju pretvorili a využili nielen v celej identite značky, ale aj v kampani na prvý share button, ktorý pomáha robiť svet lepším.
GOODEAS |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Minimalistická vizualizácia značky Goodeas.
Open up for change |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pri tvorbe loga bolo naším hlavným cieľom vystihnúť podstatu Goodeas:
1. platforma, ktorá je otvorená pre všetkých
2. reklamné kampane vytvorené v zmysle THINK OUT OF THE BOX
3. nezisková organizácia
4. skvelé nápady zhromaždené na jednom mieste

Komunikácia: Štýl komunikácie by mal byť otvorený, priateľský a pozitívny, menej formálny. V súčasnosti spoločnosť používa claim: GOOD IDEAS FOR A BETTER WORLD, my však v súvislosti s novou identitou navrhujeme: OPEN UP FOR CHANGE. Tento claim vyzýva ľudí, aby otvorili krabicu s osvedčenými nápadmi a použili ich k tomu, aby niečo zmenili. Zároveň krabica symbolizuje sťahovanie, kedy si človek so sebou berie tie najdôležitejšie veci. V tomto prípade odosiela dobrý a osvedčený nápad ďalej, aby mohol pomôcť aj niekomu inému.
Goodeas - Priestor |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pripravili sme kultivovaný priestor, kde dobré ciele nájdu dobré nápady.
GOODEAS-NOVORODENEC |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Našu identitu sme postavili na kombinácií typografikého loga, výrazných farieb a vizuálnej jednoduchosti. Logo má silný prvok začiatočné písmeno G. Vytvorili sme malé G, ktoré vzniklo spojením G a I, teda iniciálok good ideas. No druhotný význam je pre nás dôležitejší. Pretože spoločnosť GOODEAS považujeme za akýsi inkubátor nápadov z celého sveta, ktoré sa môžu vyvinúť do neskutočných super vecí, tak sme využili podobnosť malého G s malým kojencom s cumľom. Metafora preto, lebo novorodeniatko prináša úsmev, radosť do života, ale nie je ešte vivinuté, má toho veľa pred sebou a v budúcnosti toho môže dokázať mnoho. Tak aj nápady, ktoré sú v archíve GOODEAS, nemusia mať naplnený potenciál. V väčšine materiálov využívame aj akési rožné ohraničenie layoutov. Sú dva a každému chýba do úplnosti ta druhá polovica. No a to čo sa nachádza medzi tým je práve GOODEAS, môže to byť teda kampaň, tím ľudí, workshop atď.
WHERE IT ALL BEGINS |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Všetko začína nápadom. Stačí jedna myšlienka, ktorá príde rýchlo ako lúsknutie prstom a veci môžu byť úplne inak.
Nápad dokáže predávať, nápad tvorí, rieši, dokáže meniť veci navôkol. A dokáže ešte viac – pomáhať.
GOODEAS začína pri týchto dobrých ideách, ktoré pomáhajú a rozhodne pri nich nekončí. Chce ich posúvať ďalej a šíriť medzi ľudí,
aby aj ostatní mohli meniť veci k lepšiemu.
Goodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Goodeas v našom ponímaní pôsobí ako sieť - spája kreatívcov (reklamné agentúry) a neziskovky, ktorým ponúka non-profit kampane akoby priamo “na kľúč”. Preto pri našom logu voľne vychádzame z týchto symbolov. Strohosť až technickosť vyplýva z vnímania Goodeas ako “technikov dobra” - ponúkajú dobré non-profit kampane neziskovkám, aby sa dobré veci spojili a šírili ďalej.
GOODEAS má tvár |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Dobro treba tvoriť, o dobre treba hovoriť. Dobro treba zdieľať.
Zdieľame ho naprieč celým CI. Vo forme mysliacej pozitívnej tváre plnej nápadov, ktorá dotvára písmená v logu, aj prostredníctvom pastelových farieb.
Negatívnosti a vážnosti máme okolo seba každodenne až až. Aj napriek tomu, že GOODEAS nerieši ľahké témy, kladie si za cieľ pomáhať dobrými nápadmi, čo bude odrážať celá naša komunikácia.
Goodeas branding |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Jedinečnosť občianskeho združenia sme postavili na aplikácii grafického prvku: červenej bodky, ktorá vystihuje podstatu projektu. Hlavnou ideou a prvkom loga sa stala bodka, ktorá je tak jednoduchá, ale tak špeciálna. Bodka symbolizuje proces hľadania, preto nie je bodka umiestnená vždy na konci slova GOODEAS ale jej umiestnenie je na brandingu rôzne. Spojením slova GOODEAS a bodky sme dosiahli jasný, jednoduchý a ľahlo zamapätateľný vizuál.
Nie veľmi nápadný, ale ani nie nenápadný |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Cieľom loga je prepojenie idey a pomoci. Tvar žiarovky (symbolizuje nápad, myšlienku ideu) a je prepojený s púpavou, z ktorej odlietajú semienka (tie symbolizujú organizácie, ktorým GOODEAS združenie pomohlo).
Hoci je Púpava považovaná skôr za obyčajnú poľnú rastlinku, naozaj ide o liečivú bylinu, čo by sme mohli povedať aj o Goodeas &Že je taká liečivá bylinka&, ktorá svojimi kampaňami pomáha liečiť iné organizácie.
Žltá farba pozadia ma znázorňovať kreativitu a celá jej charakteristika je predovšetkým pozitívna, čo korešponduje s myšlienkou Goodeas. Tá v prenesenom význame vyjadruje &ideas& v rámci svojho názvu.
Good Ideas Connected |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pre redizajn identity GOODEAS sme použili typografické logo, pre ktoré sme vytvorili custom font. Cieľom bolo použiť logo bez výrazného grafického prvku, aby neprebíjalo kreatívu kampaní, ktoré GOODEAS prezentuje, no zároveň vytvoriť dostatočne zaujímavé logo, ktoré v sebe ponesie message spoločnosti GOODEAS. Zvolili sme formu custom typografie, ktorá je vyskladaná z farebne oddelených častí. Tieto farebné spojovníky reprezentujú v procese prepájania NO s tvorcami svetových kampaní práve GOODEAS. Reflektujeme tu fakt, že GOODEAS je práve tým “spojovníkom”, vďaka ktorému je možné vytvoriť konzistenntný, zmysluplný celok, ktorý sa zrozumiteľne a kvalitne komunikuje širokej verejnosti. Bez spojovníkov je logo neúplné a holé, tak, ako sú neúplné aj kampane non-profit organizácií bez kvalitnej komunikácie smerom na verejnosť.
Logo je vďaka použitým farebným spojovníkom dostatočne variabilné, a napr. pre jednotlivé oblasti non-profit sféry je možné využívať špecifické farebnosti, ktoré budú oblasti reprezentovať (napr. zdravie - červená, otvorená spoločnosť - žltá, a pod.).

Jednoduché, obojstranné vizitky v klasickom formáte navrhujeme produkčne ozvláštniť hrubým papierom, prípadne využiť sandwich typ vizitiek. Farebné spojovníky loga budú potiahnuté parciálnym lakom, resp. v prípade sandwich vizitky razené, čím získajú pasticitu a haptický prvok.

Cover pre Facebook je používaný veľmi jednoducho - farebne potlačená fotografia s typografickým nápisom nad ňou. Farbu overlayu fotografie môžeme upravovať podľa témy, ktorú komunikujeme, podobne ako farebné spojovníky v logu.

Branding FB postu je opäť veľmi jednoduchý, aby neprebíjal message. Posty navrhujeme brandovať dvomi spôsobmi - pre imidžové posty, prípadne vybrané posty používame cez fotografiu opäť farebný overlay, čím vytvárame aj priestor pre text, alebo doplňujúcu grafiku. Bežné posty treba uverejňovať bez farebného prekrytia, brandované len logom v strednej dolnej časti.
goodeas 2017 |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hlavným symbolom v logu a teda aj v celej identite a komunikácii sú vzájomne prepojené písmená O, ktoré naznačujú prepojenie medzi tvorcami ideí a neziskovými organizáciámi či inými nekomerčnými subjektmi v iných krajinách, ako je uvedené v zadaní.

Druhým významom symbolu prepojených písmen O je aj znázornenie idei.

Logo tvorí prechod medzi dvoma farbami pričom použité farby majú tak isto svoj význam. Odtieň fialovej znázorňuje vyšší zámer a modrá stojí za dôverou k značke.
Goodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Základom novej identity Goodeas je spojenie dvoch písmen “O” z názvu značky, do jedného tvaru. Toto prepojenie teda vytvára nový priestor (platformu), v rámci ktorého je možné realizovať nové nápady a idey. Logo však nezostáva pri jednej statickej verzii, je variabilné a teoreticky ponúka nekonečné množstvo možností
ako ho uchopiť.

K tomu napomáhajú jednoduché patterny použité priamo v logu, ako náhrada
za zlúčené písmená “O”. Patternov je presne 7, rovnako ako 7 základných tém, ktorými sa značka Goodeas zaoberá. Sú to: Humanity, Health, Diversity, Poverty, Education, Enviroment, Human Rights. Samotné logo teda predstavuje rôžnorodosť nápadov, ktoré sa môžu pod hlavičkou Goodeas realizovať.

S týmito dvomi princípmi, teda s novovzniknutým priestorom pre idey a patternami zastrešujúcimi témy daných ideí sa pracuje v rámci celej identity od vizitiek,
cez printové formáty až k online aplikáciám.
GOODEAS |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V návrhu pracujeme s vizuálnou hračkou písmena D, ktorá šikovne spája slová GOOD a IDEA. Celú identitu sme doplnili o grafické prvky, ktoré spolu s logom vytvárajú dynamicky vizuálny systém.

Základom sú dve farby: modrá (dôvera, pokoj) a biela (čistota). Pri jednotlivých formátoch pracujeme s netradičným farebným akcentom, aby značka vynikla aj v globálnom merítku.
Goodeas |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pri návrhu loga sme pracovali hlavne s jednoduchou myšlienkou recyklácie nápadov a s tým, že práva na idey sú voľne šíriteľné pre neziskové organizácie. Preto sme vytvorili vlastný symbol voľne recyklovateľných nápadov, do ktorého sme zapracovali najznámejšie prvky – šípku, ako symbol recyklácie, a kruh, ktorý je známy z grafiky ochranných známok, tzv. copyrights.

Primárne sme to využili v logu, kde sme šípku v kruhu navrhli tak, aby pripomínala písmeno G z názvu projektu.

Šípky sa využívajú v grafike aj pri predstavovaní jednotlivých projektov. Sú navrhnuté tak, aby pripomínali grafiku určitého ocenenia, napr. keď sú filmy na plagátoch označované aj oceneniami Cannes.

Symbol voľne recyklovateľných dobrých nápadov využívame aj pri vizitkách či iných propagačných materiáloch.

Využívame ho tiež aj pri Facebookových postoch pre okamžité rozpoznanie príspevkov.
Eyes |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Za každým príbehom, za každým nápadom je pár očí. Tie sú hlavný prvkom dizajnu. Navrhli sme ich tak, aby z nich sálala pozitívna emócia.

7. Cyber

7. Cyber

Demitrov ročník |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Digitálna kampaň postavená na technologickej vychytávke, ktorá má priame prepojenie na sociálne siete. Kampaň stavia na dvoch komunikačných pilieroch, a to hravosti detí a nostalgii rodičov za dobou, keď slovenskému hokeju kraľoval jeden z najväčších velikánov - Pavol Demitra.

Kampaňou zabezpečíme, že deti strávia čas na vzduchu zdravým pohybom v spojení s modernou technológiou, ktorú v dnešnej dobe obľubujú.

Kampaň pomôže rodičom odhaliť skrytý hokejový potenciál ich detí a vytvoriť tak prípadne novú generáciu hokejových talentov nazvanú Demitrov ročník.
Zoznam príspevkov
Hokej začína na ulici |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vývoj od hrajúceho sa dieťaťa k profesionálnemu športovcovi prechádza niekoľkými štádiami: Začína sa ako zábava; a postupným štrukturovaním prechádza do športu s merateľnými výsledkami a snahou o neustále zlepšovanie.
Nesnažme sa teda o to, aby sa deti rovno stali športovcami. Odstráňme bariéry a nadchnime rodičov, aby si obuli tenisky, zobrali hokejku a loptu a zobrali deti skrátka von.
Každý známy hokejista začínal hokejbalom na sídlisku, tak zober hokejku a choď von! Hokej začína na ulici.
Deti su na ho... |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: S deťmi je veľa problémov, niekedy je to s nimi naozaj na ho...
Preto rodičom dávame dobrú radu, ako deťom s problémami jednoducho pomôcť
Zoznam príspevkov
Play Hokej |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Stále viac detí dnes trávi svoj voľný čas so smartfónom alebo tabletom, no zákazom sa nič nedosiahne. Preto chceme deťom práve pomocou mobilnej hry ukázať, že hokej je stále cool a dostať ich späť na ihriská.

Hra Play Hokej deťom úkáže čaro hokeja prostredníctvom súťaženia v rôznych hokejových disciplínach (streľba, prihrávky, chytanie) a následne bude hráčov vyzývať hráčov k vytváraniu tímov a k účasti na reálnych hokejových zápase pod záštitou Orange Mini Hokej Tour.

Motiváciou k účasti budú zmysluplné a hodnotné výhry (hokejová výstroj, listky na zápasy, účasť na hokejových campoch), čím sa čiastočne odbúra aj finančná bariéra hokeja ako športu.
GÓLONKA |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Aby sme obnovili záujem o hokej, musí byť znova cool. Pre deti to znamená, že hokej musíme dostať priamo k nim - do smartfónov, a pre rodičov, že naši chlapci musia začať znovu vyhrávať.

Gólonka – aplikácia, ktorá zlepší hru našich hokejistov a dostane deti na ľad.
Zoznam príspevkov
FejsPuk |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pri športe a hokeji obzvlášť, vzniká množstvo nových priateľstiev, nezabudnuteľných udalostí a zážitkov, o ktoré máte chuť sa podeliť. Dnešné deti však nadobúdajú priateľstvá a delia sa o zážitky čoraz častejšie len vo virtuálnom svete. Čo je veľká škoda. Aby sme to dali do poriadku a podporili zároveň vznik nových hokejových talentov, vytvorili sme novú sociálnu sieť s názvom FejsPuk. FejsPuk pomôže deťom nadväzovať priateľstvá a zdieľať neopakovateľné momenty naživo. Offline. Počas hrania hokeja!
Zoznam príspevkov
Hejteri zachraňujú hokej |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Insight:
Hokej patrí k finančne najnákladnejším športom, čo je pre mnohých rodičov bariéra v tom, aby svoje deti naň prihlásili.
Navyše, v posledných rokoch jeho atraktivite nepomáhajú výkony slovenských hokejistov, ktoré sprevádza záplava hejtu na internete. Tie však nikdy slovenský hokej neposúvali vpred. AŽ DOTERAZ!

Idea:
Hejteri zachraňujú hokej - premeníme negatívne komentáre z MS 2017 na skutočnú podporu mládežníckeho hokeja. Za každý jeden internetový hejt Orange Slovensko daruje jeden kus hokejovej výstroje budúcim športovým hviezdam. Začať tak s hokejom nikdy nebolo jednoduchšie.
Hokejovi rodicia |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ako dostat deti k sportu a na stadiony? Cez rodicov.
Pretoze funguju ako droga. Staci, ak ich deti raz vyskusaju, uz odtial nebudu chciet odist. Ako ale motivovat rodicov, aby deti priviedli na stadiony? Nasou kampanou...
Zoznam príspevkov
Trto hľadá followerov |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vytvorili sme kampaň v ktorej bude hokejista Tomáš Tatar vytvárať content na sociálne siete a hľadať tak followerov, svojich nových nasledovateľov.
Pravý hokejista |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Hokejista nie je iba ten, kto vstáva ráno o piatej a má výstroj za 1000 eur. Hokejista rozhodne nie je ten, kto má veľkú telku a najnovšiu enháelku. Pravý hokejista má rozbité kolená, vie vystreliť aj so šiškou a nevadí mu ani posunutá bránka, teda topánka.
Ponor sa do hry |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Kampaň sa pokúša vtipne zaujať rodičov a predstaviť im hokej ako ideálny šport pre ich potomka. Deťom zas predstavuje hokej ako cool hru, pri ktorej zažijú skvelé zažitky. Pomocou hry cez sociálne siete ich motivuje chodiť na ihriská a plniť hokejové výzvy profíkov.
Zoznam príspevkov
Cesta do siene slávy vedie z domu cez ihrisko |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Sídliskovým ihriskám dáme úplne nový rozmer.
Prenseieme ich do online prostredia a vytvoríme virtuálne štiadióny.
Tie pomenujeme ich podľa hviezd, ktoré sa na nich hrávali.
Aj deťom dáme môžnosť získať štadión s ich menom, stačí vyhrať na vlastnom ihrisku.
Môžu sa tak stať legendami už dnes.
Ľadoborci |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vytvorili sme prvú rodinnú hokejovú akadémiu pre superhrdinov. K Ľadoborcom sa môže pridať každá dvojica otca so synom, a počas 1 mesiaca spoločne so svojimi rovesníkmi trénujú a hrajú zápasy. Celý progres (účasť na tréningoch) zaznamenávajú do aplikácie Ľadoborec, vďaka čomu si môžu mladí hokejisti vylepšovať svoju action figure. Okrem hokejových minihier v aplikácii, naučeniu sa hokejových základov, ich po absolvovaní akadémie čaká skutočná 3D postavička pre otca aj syna.
Zoznam príspevkov
Majstri sveta 2032 |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Dokážeme z malých detí vychovať novú generáciu majstrov sveta? Ak áno, tak Orange dá internet a volania rodičom hokejistov celý rok zadarmo.
Zoznam príspevkov
PUKance TV |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ako najlepšie osloviť decká, ktoré sa nehýbu, ako cez médium, ktoré ich od pohybu najčastejšie zdržuje?
Zoznam príspevkov
iC3 |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Kamaň prispôsobujeme dvom cieľovým skupinám. Na každú komunikujeme pomocou rôznych sociálnych sietí a iným štýlom. Spájajúcim prvkom je zázračný iC3.
Bud Legenda |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: #budlegenda
SIEŤ SLÁVY |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V dnešnej dobe deti strácajú záujem o šport. Zážitky, skúsenosti, zábavu, sebavedomie, čaro socializácie a spol. skôr hľadajú (a nájdu) vo virtuálnom svete. Výnimkou nie je ani hokej. Zo slovenského hokeja, kedysi výkladnej skrine nášho športu, sa vytrácajú talenty. Nedostatočnú mládežnícku základňu nášho hokeja spôsobuje nízky záujem detí, zaneprázdnenosť rodičov, finančná náročnosť, lenivosť, strach, predsudky a iné. Ako oživiť slovenský hokej? Ako vyvolať u ľudí národnú hrdosť a záujem o budúcnosť slovenskej hokejovej reprezentácie?

Rodičia by mali zistiť, že je to jednoduché a deti, že to chcú. Ako? Vytvoríme novú sociálnu sieť, do ktorej budeme zachytávať slovenské hokejové talenty.
Veľká hokejová pátračka |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pri hokejových začiatkoch čelia malí hráči a ich rodiny dvom typom bariér:

1. Hodí sa vôbec moje dieťa na hokej?
2. Dokáže pri hokeji vydržať?

Naše riešenie sa snaží prekonávať obe.
Prvú tým, že humorným spôsobom ukazuje, že na hokej sa hodí naozaj každý, druhú tým, že do boja proti lenivosti a strate motivácie chodiť na tréningy zapája gamifikáciu. Zvýšiť motiváciu malého hokejistu prekonať prvé prekážky má aj to, že súčasťou hry je aj celá jeho rodina.
Zoznam príspevkov