BRIEF Young Lions Slovakia 2019 kategória MEDIA

BRIEF

Young Lions Slovakia 2019

kategória MEDIA

Klient

Plamienok je nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť.

V roku 2011 sme založili Centrum smútkovej terapie. Poskytujeme v ňom bezplatne psychologickú, terapeutickú a poradenskú pomoc deťom ktoré stratili blízku osobu (mamu, otca, súrodenca, starého rodiča) a bolesť a smútok zo straty nedokážu zvládnuť. Indikátorov, že deti potrebujú pomoc je viacero. Deti môžu byť častejšie choré ako pred stratou, môže sa im zhoršiť prospech, začnú sa uzatvárať pred rodičmi aj kamarátmi, nezaujímajú sa o to, čo ich predtým bavilo, boja sa byť samé, … Pomoc je určená pre deti, ale aj ich rodičov, Pomoc poskytujeme prostredníctvom individuálnych stretnutí, skupinových terapeutických stretnutí, divadelnej arteterapie a terapeutického letného tábora. Deti postupne krok za krokom dokážu prijať potláčaný smútok, otvoriť sa a hovoriť o svojich pocitov. Na žiadne dieta netlačíme. Každý hovorí len toľko, koľko chce a vládze. Používame kreatívne spôsoby vyjadrenia sa cez krelenie, pohyb, divadlo. Cieľom je spoločne nájsť vnútorné zdroje a radosť zo života.

Web stránka:  https://www.plamienok.sk/    

Podstránka Centrum smútkovej terapie: https://www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni   

Facebook stránka: https://www.facebook.com/plamienok.no    

Instagram: https://www.instagram.com/plamienok_n.o/

YouTube channel: https://www.youtube.com/user/PLAMIENOKno    

Situácia

Smrť v rodine je vnímaná, ako ťažká situácia, ale nie ako nezvládnuteľná. Vo väčšine prípadov je to naozaj tak, že deti a rodič (mama alebo otec) spoločne stratu zvládnu a dokážu nájsť v živote opäť rovnováhu, radosť a zmysel. Ale nie je to pravidlo. V prípadoch, keď smrť prišla nečakanie, ako havária, úraz alebo ju sprevádzajú ťažké okolnosti (samovražda) ju deti a ani dospelí nemusia zvládnuť sami. Pretože je to bolestná téma, všetci v rodine sa jej vyhýbajú. Dieťa sa o svojej bolesti nemá komu povedať. Spolužiaci tomu nerozumejú a v rodine je to tabu. Dieťa sa zmení, je smutné, bez záujmu, utiahnuté, … rodičia čakajú, kým to “prejde”.  Problém je, že “prechádzanie” môže trvať roky a potláčaný smútok može na dieťati zanechať trvalé následky. Chceli by sme preto zvýšiť povedomie o tom, že požiadať o pomoc psychológa nie je hanba, že to neznamená, že je človek blazon, ale že je to normálna vec.

Komunikačné ciele

Navrhnite efektívnu a inovatívnu mediálnu komunikáciu k podpore Centra smútkovej terapie, ktorej hlavné ciele sú:

  1. 1.     Edukácia

Vysvetliť rodičom, že požiadať o pomoc po strate je prejavom sily nie slabosti.

Že smútenie je dôležité pre celú rodinu a deti často potrebujú bezpečný priestor, v ktorom sa môžu otvoriť, hovoriť o svojich pocitoch a o tom o čom premýšľajú.

A že ak nedokážeme hovoriť o smrti, nedokážeme hovoriť ani o živote. Ak nedokážeme hovoriť o sebe, nedokážeme naplno žiť.

  1. 2.     Podpora znalosti a záujmu o tému, vyvolanie celospoločenskej diskusie

Tone of Voice

Cieľom kampane nie je strašiť a tlačiť, ale vzdelávať a motivovať.

Výzva

Výzvou je vytvoriť unikátnu mediálnu stratégiu, preukázať strategické myslenie, vysokú mieru mediálnej kreativity a k riešeniu zadaného problému pristúpiť skutočne inovatívnym spôsobom, ktorý zároveň naplní komunikačné ciele kampane.

Cieľová skupina

Primárnou cieľovou skupinou sú rodičia. Plamienok poskytuje pomoc deťom a dospelým v prípade, že sú alebo boli rodičia (strata dieťaťa).

Sekundárne sú cieľovou skupinou všetci dospelí ľudia, rodičia a starí rodičia, ale aj lekári a učitelia v školách a škôlkach, ktorí si ako prví môžu všimnúť zmenu správania dieťaťa.

Mediálny rozpočet

Mediálny rozpočet je maximálne 10 000 EUR.

TIP: V rámci média typov print, rádio a TV môžete počítať so zľavou 90%.

Timing kampane

Kampaň bude prebiehať od polovice októbra do konca novembra. Je to obdobie, keď ľudia spomínajú na blízkych, ktorých stratili. Sú otvorenejší téme straty ako po iné časti roka. Odporúčaná dĺžka mediálnej kampane je 6 týždňov.

Požadované KPIs, ktoré sa kampaňou doručia

kvantifikujte aký dopad bude mať vaša kampaň pre klienta v rámci:

1. Budovanie znalosti o téme pomoci v prípade straty blízkej osoby

2. Zdvojnásobiť počet návštev podstránky Centrum smútkovej terapie. Počet návštev podstránky v bežných mesiacoch bez podpory kampane je 200, čo tvorí približne 2,36% z celkovej návštevnosti stránky plamienok.sk

3. Zvýšenie počtu rodín, ktoré kontaktujú Centrum smútkovej terapie. Momentálne v priemere kontaktujú centrum 4 rodiny mesačne. Zvýšenie počtu na 7 – 8 rodín mesačne by bolo potvrdením úspešnosti zásahu cieľovej skupiny komunikáciou.  

Výstupy

- prezentácia stratégie a idey v PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie v PDF (max. 300 slov)

Oblasti, na základe ktorých budú práce hodnotené

  1. Pochopenie cieľovej skupiny / key insighty - ukážte nám že viete na koho idete komunikovať a prečo, ak prídete na nejaké insighty v rámci analýzy trhu, konkurenčného prostredia... na ktorých budete stavať celú stratégiu pomenujte ich
  2. Mediálna stratégia / big idea - by mala byť postavená na základe bodu 1
  3. Distribúcia medií / media channel mix - ako vytvoríte efektívny zásah na vaše cieľové publikum, kde a ako bude vaša idea komunikovaná nielen v rámci platených médií ale aj vlastnených a zdieľaných médií zadávateľa
  4. Efektivita kampane vs ciele - výkon verzus rozpočet + merateľnosť výsledkov, ako rozmýšľate nad nastavením cieľov a ich vyhodnotením
  5. Inovatívne využitie, nové médiá - ukážte nám ako môže byť inovatívne riešenie/nové technológie využité v realite
  6. Mediálna kreativita - využitie štandardného mediálneho priestoru “inak”, ktorá pomôže priniesť emóciu k životu v rámci vašej mediálnej stratégii

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/

. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com

Prihlasovacie údaje

Username: Janik_33   Password: YoungLion