Kategórie Young Lions Slovakia 2019

PRINT

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť printovú reklamu.

- rozmer reklamy A3

- písomné vysvetlenie (300 slov)

- stručné vysvetlenie kontextu/ kultúry (150 slov)

- insight (150 slov) 

Zadanie bude zverejnené v pondelok 25. marca o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. 

DESIGN

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.  

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť novú identitu značky svetového formátu. Navrhnúť:

- logo

- 3 vizuálne pohľady ako by to vyzeralo v skutočnosti

- 150 slov o tom, ako sa bude značka vyvíjať

- 150 slov o tom, ako identita značky zodpovedá skutočnosti 

Zadanie bude zverejnené v štvrtok 7. marca o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Tvorcom zadania je Slovak Telekom

www.telekom.sk 

 

FILM

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.  

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť:

- krátky 60-sekundový online film

- písomné vysvetlenie (300 slov)

- stručné opísanie deja filmu (150 slov)

- stručné vysvetlenie kontextu/ kultúry filmu (150 slov)

 Zadanie bude zverejnené v pondelok 18. marca o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je VÚB banka

www.vub.sk 

PR

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre, v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť inovatívnu PR stratégiu: 

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idei i exekúcie (max. 450 slov)

Zadanie bude zverejnené v štvrtok 21. marca o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je Slovenská Sporiteľňa

www.slsp.sk 

MEDIA

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov. 

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu: 

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idei i exekúcie (max. 450 slov)

Zadanie bude zverejnené v štvrtok  14. marca o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je Asociácia mediálnych agentúr

www.amask.sk 

 

MARKETERS

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov, nesmú však pracovať v reklamnej agentúre. Prihlásiť sa nemôžu ani freelanceri.

Zadanie:

Výzvou je využiť potenciál značky a vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby, ktorú si sami vymyslíte. A teda vytvoriť:

- brief pre kreatívnu agentúru (max. 1 strana)

- produkt, aktivitu alebo službu, ktorá korešponduje s identitou značky, pre ktorú pracujete a ktorá inovatívne rieši zadaný problém - prezentácia stratégie a idey v PPT (max. 10 slidov)

Zadanie bude zverejnené v pondelok 18. marca o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je VÚB banka

www.vub.sk 

DIGITAL

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

1. Návrh využitia 3 social media platform (JPEG, pre každú platformu jeden obrázok)

2. Písomné vysvetlenie kampane (PDF), ktoré bude obsahovať:

     - Insight – akým spôsobom rieši idea problém klienta (max. 150 slov)

     - Riešenie – aké ste použili platformy, technológie, nástroje a prečo (max. 150 slov)

     - Funkčnosť – akým spôsobom vaša kampaň rieši klientov problém (max. 150 slov)

3. Vizuálny sumár kampane (JPEG) 

Partnerom je Orange Slovensko

www.orange.sk