BRIEF Young Lions Slovakia 2019 kategória PR

BRIEF                       

Young Lions Slovakia 2019

kategória PR 

ZAPLAŤ MOBILOM!

Mobilizačná PR kampaň pre klientov SLSP na používanie mobilných platieb cez smatrfón 

Klient
PR projekt pripravujete pre Slovenskú sporiteľňu. 

Aká je súčasná situácia v oblasti mobilných platieb na Slovensku

Pred rokom prišli na Slovensko moderné platby prostredníctvom mobilnej aplikácie Google Pay. Prvou veľkou bankou, ktorá službu priniesla, bola Slovenská sporiteľňa. Využívanie Google Pay prekročilo očakávania. Podiel na celkových platbách je ešte relatívne malý, no najväčšia banka eviduje neustály nárast počtu klientov aj platieb. Za posledný štvrťrok 2018 narástol objem platieb o takmer 40 %. Užívatelia Google Pay urobia v priemere dvakrát viac platieb ako tí, čo platia priamo platobnou kartou. Služba sa teší veľkej popularite, reakcie klientov sú v drvivej väčšine pozitívne, čo potvrdzuje aj hodnotenie aplikácie v obchode Google Play.

Google Pay je jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob platby mobilným telefónom bez použitia peňaženky v obchodoch aj na internete. Používať ho je možné na zariadeniach so systémom Android 4.4 alebo vyšším, ktoré podporujú technológiu NFC.

Čoskoro sa očakáva vstup ďalších hráčov na slovenský trh mobilných platieb, médiá píšu o spoločnosti Apple. Tá spustila mobilné platby v Česku v polovici februára. (https://zive.azet.sk/clanok/138338/platby-iphonom-odstartovali-v-cesku-nechyba-najvaecsia-banka/) Ďalšími by mohli byť spoločnosti Garmin, či Samsung.

Faktom je, že mobilné platby prostredníctvom smartfónu využíva zatiaľ len malá časť klientov a to prevažne z dvoch dôvodov. Prvým je, že o tom nevedia, druhým je obava z bezpečnosti pri platení a prípadných útokoch na ich mobil.

Zadanie

Vytvorte mániu aby ľudia čo najviac platili mobilom! Zadaním je navrhnúť kreatívnu PR kampaň zameranú na aktívnych ľudí do 50 rokov ktorý používajú smartfón s cieľom posilniť vnímanie značky Slovenskej sporiteľne ako modernej banky, ktorá prináša inovatívne digitálne technológie a klienti ich radi a často využívajú. 

Cieľová skupina

Cielime na skupinu aktívnych ľudí do 50 rokov, ktorí používajú smarftfón na nakupovanie.  

Prečo to robíme? 
Slovenská sporiteľňa postupne úspešne repozicionuje svoju značku, s cieľom posilniť jej vnímanie ako banky, ktorá je inovatívny a zodpovedný líder. Zároveň pre ľudí na Slovensku prinášame moderné bankovníctvo, v ktorom hrajú kľúčovú rolu digitálne služby ako George, ale aj mobilné platby cez smartfón. Preto chceme, aby klienti o tejto novinke vedeli, nebáli sa jej a využívali ju čo najviac. To nielen zvýši komfort ich platenia, ale aj spokojnosť s bankou. 

Čo má byť odkaz PR kampane?
Platenie mobilom je vďaka Slovenskej sporiteľni jednoduché, rýchle, bezpečné a ešte aj cool.

Cieľ PR kampane?

Zmeniť mindset ľudí v platení: namiesto karty alebo peniazmi platím mobilom. Výrazne viac ľudí bude vedieť o tom, že máme na Slovensku mobilné platby, budú ich považovať za bezpečné a preto sa platby mobilom stanú bežnou súčasťou ich života. Celkový objem platieb mobilom vzrastie o 100% v horizonte najbližších 6 mesiacov.

Slovenská sporiteľňa bude vďaka PR kampani vnímaná ako líder v oblasti mobilných platieb u nás, ako moderná banka ktorá prináša inovatívne digitálne technológie ľuďom na Slovensku.

Výzva

Výzvou je vytvoriť kreatívnu a inovatívnu PR stratégiu, vhodnú pre značku Slovenská sporiteľňa.

Výstupy

- prezentácia stratégie v PPT / PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)

- krátke zhrnutie, ktoré obsahuje popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie v PDF (max. 300 slov)

Vizuálny obsah 

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/

. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com

Prihlasovacie údaje

Username: Janik_33   Password: YoungLion

Branding

Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete. Logo spoločnosti SLSP tam môžete použiť.