BRIEF Young Lions Slovakia 2019 kategória Design

BRIEF

Young Lions Slovakia 2019

kategória DESIGN 

„Slovak Telekom ako eko-friendly brand” 

Klient

Vaším klientom je spoločnosť Slovak Telekom, poskytovateľ fixných a mobilných služieb na Slovensku, ktorá získala ocenenie najlepšej mobilnej siete na Slovensku už šiestykrát po sebe (Best in test).

V kategórii DESIGN by rada videla návrhy novej komunikácie, ktorou by sa vzhľadom na aktuálne trendy profilovala ako eko-friendly značka, podporujúca spoločensky zodpovedné aktivity a podnikanie.

Positioning klienta

V Slovak Telekome si uvedomujeme, že moderné technológie prinášajú neuveriteľné možnosti. Už to nie je len o tom, čo budú tieto technológie schopné ponúknuť v budúcnosti, ale o tom, že už dnes poskytujú skvelé možnosti v rôznych oblastiach (zdravotníctvo, inteligentné mestá, atď). Prostredníctvom digitálnych technológií chceme posúvať ľudí, aj celé Slovensko vpred.

V Telekome sa snažíme o dve veci. Po prvé, chceme inšpirovať a ukázať, že nič nie je nemožné, a to aj vďaka technológiám, ktoré sú dnes bežne dostupné pre každého. Ukázať, v čom dokážu byť technológie užitočné jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti. 

Po druhé, technológie a ich možnosti sprístupňujeme a chceme sprístupňovať čo najväčšiemu počtu ľudí, bez ohľadu na vek, vzdelanie, či lokalitu v ktorej žijú. Snažíme sa prekonať bariéry v ich mysliach, ktoré im bránia využívať technológie naplno a vo svoj prospech. Cieľom je digitalizovať Slovensko. 

Zároveň si uvedomujeme si, že technológie nesmú byť samoúčelné, ale majú byť hlavne o zážitkoch, ktoré s nimi a vďaka nim máme. Navyše chceme zákazníkom prinášať starostlivosť, ktorú inde nezažijú. Snažíme sa o nich postarať tak, aby bol ich svet jednoduchší a zmysluplnejší.

 Brief

Vytvorte Telekomu eko-friendly identitu, nové logo/ikonu alebo symbol a vizualitu, s ktorou by klient vedel pracovať na všetkých svojich promo nosičoch, kde bude podporovať túto myšlienku. 

Insight

Telekom podporuje spoločensky zodpovedné aktivity vo vnútri firmy aj navonok, komunikácia týchto aktivít však nebola masová.Tu je pár príkladov:

  • § Telekom vo svojich predajniach definitívne ruší plastové tašky a nahradí ich papierovými z recyklovaného materiálu.
  • § Na evente Magio pláž sa Telekom snaží minimalizovať plasty – už minulý rok bol využívaný kompostovateľný riad. Ambícia tohto ročníka Magio pláže je minimalizovať jednorazové plasty (poháre, slamky a pod.) na nulu. Separovanie odpadu je už samozrejmosťou. Projekt sa bude v programovej štruktúre zameriavať na témy ako zero waste či recyklácia. Veľkoplošné reklamné pútače z minulého roku boli použité na výrobu atraktívnych plážových tašiek, ktoré z plastového plátna (banneroviny) vytvorili šikovné ženy z krízového centra pre matky - Dorka.
  • § Telekom sa snaží klientom odporučiť elektronické faktúry namiesto papierových, ktoré má každý zákazník k dispozícii aj vo vynovenej Telekom aplikácii na jeden klik.
  • § V Telekom centrách sú tlačoviny postupne nahrádzané elektronickými médiami ako sú e-postre a LED panely, ktoré umožňujú efektívnu a hlavne ekologickú prezentáciu produktov na predajných miestach.
  • § Aj vo vnútri firmy sa mení kultúra smerom k uvedomelému správaniu. Okrem tradičného triedenia odpadu prestali využívať nápoje v plastových fľašiach a nahradili ich sklenenými džbánmi. Aj takýmito malými krokmi firma chráni životné prostredie a zároveň ide svojim zamestnancom príkladom. 

Situácia

Telekom ako veľká firma chce ísť príkladom celej spoločnosti, vzhľadom na čoraz viac alarmujúce čísla ohľadom životného prostredia a ukázať tak ľuďom, že aj malými krokmi vie prispieť každý. Ambíciou je profilácia zodpovedného brandu, čo by sa malo premietnuť do pozicioningu eko-friendly spoločnosti. 

Odozva

Téma pre Telekom ako eko-friendly brand  je ľubovoľná a nie je klientom bližšie špecifikovaná. Téma by mala byť odzrkadlená vo vizuále, ktorý navrhnete, headlinom tému viac podporíte. Súťažiaci sa môžu pozrieť aj na iné prvky/aktivity, ktoré by viedli k šetreniu životného prostredia zo strany telekomunikačného operátora. 

Cieľová skupina

Celá spoločnosť ľudí, ktorá sa zaujíma o životné prostredie a preferuje značky, ktoré sa správajú zodpovedne a ekologicky. 

Výzva

Výzvou je vytvoriť eko-friendly identitu pre Telekom, ktorá zvýši povedomie o ekologicky uvedomelom správaní sa tejto značky. 

Výstupy

- logo/symbol eko-friendly brand (pdf)

- téma (popis v pdf)

- Facebook cover (png)

- vizuál (ukážka billboardu, citylightu v pdf) 

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/

. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com 

Prihlasovacie údaje

Username: Janik_33   Password: YLSlovakia

Branding

Pri návrhu vizuálu BB je povolený branding spoločnosti Slovak Telekom v súlade s jej design manuálom – umiestnenie loga (stiahnúť) s claimom „zažime to spolu“ je možné uviesť v dolnej alebo hornej časti vizuálu, viď ukážka BB (stiahnúť). Čo sa týka loga, to musí zostať magentové.