Shortlist

1. Print

Dajana Székelyová, Katarína Krchňáková
HOME OFFICE |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Možnosť pracovať z domu sa v mnohých zamestnaniach ponúka ako benefit. Na mieste, kde sa cítiš príjemne, kde to poznáš a môžeš byť sám sebou, sa pracuje skrátka lepšie. Preto ak sa taká možnosť núka, treba ju využiť. Slovensko je krajinou plnou príležitostí, ktoré čakajú na to, aby sa ich niekto chopil.
Zoznam príspevkov
Ivana Viteková, Petra Kořenková
Svetový formát |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Väčšina talentovaných Slovákov pracujúcich v zahraničí využíva pri výkone svojej profesie počítač. V sérii printových vizuálov sme preto využili všeobecne známe formátové prípony pochádzajúce z ich pracovného sveta. Prostredníctvom printov komunikujeme potrebu schopností svetovej úrovne na Slovensku.
Jakub Mazán, Arnold Kitta
Aj oni sa vrátili. |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Odliv šikovných Slovákov sa začal už v 17. storočí. Vtedy boli ale možnosti uživiť rodinu a realizovať svoje plány na našom území výrazne obmedzené. Na to, že dnes je situácia podstatne iná sme upozornili “oldschoolovým” long formovým printom.
Zoznam príspevkov
Jakub Svetlík, Denisa Púchyová
Home network |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Najsilnejšiu sieť kontaktov má človek tam, kde sám vyrastal.
Využitím ikony Wi-fi symbolizujeme strácanie kontaktov s narastajúcou diaľkou od domova a poukazujeme na dôležitosť spoločného zlepšovania situácie na Slovensku.
Zoznam príspevkov
Matúš Kvas, Adam Marčan
Follow me Home |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Využívame preslávený Instagramový koncept fotografií #followme, na ktorej ťahá partnerka svojho partnera do sveta. V našich vizuáloch dostal nové, kreatívne spracovanie – nejde o partnerku, ale o známeho slovenského podnikateľa. Ten neťahá svojho parťáka do sveta, ale domov. Prostredníctvom úspešných Slovákov dávame mozgom v zahraničí jasný argument, že sa to dá aj u nás.
Michal Hornický, Ivana Pacoňová
Zázrak |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ak nám bude ostávať stále viac a viac vyštudovaných ľudí v zahraničí, môže sa stať, že časom budú slovenskí pacienti odkázaní už len na zázrak. Najviac študentov, ktorí odchádzajú študovať za hranice sú totiž práve budúci lekári. Print preto zámerne pracuje s témou medicíny a názorne ukazuje študentom, ako veľmi vie ich návrat pomôcť nášmu zdravotníctvu. Vizuál by sa však dal variovať aj v závislosti od odvetvia.
Zoznam príspevkov
Tamara Antalová, Lujza Psotková
Premrhané talenty |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Roky vzdelania často končia v koši len preto, že si ľudia v zahraničí nevedia nájsť prácu vo svojej vyštudovanej profesii. Veľakrát však napriek tomu zostávajú mimo domova. Séria vizuálov vyzýva k tomu, aby vzdelanie nezahodli len tak a uplatnili ho spolu so skúsenosťami zo zahraničia doma, kde budú ich vedomosti určite ocenené.
Zoznam príspevkov
Zuzana Porubcová, Eva Myjavcová
Job |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V zahraničí sa našim mladým mozgom otvoria obzory a my chceme, aby sa s novými poznatkami vrátili domov. Nebudeme im klamať, že to bude ľahké a lákať ich na gýčové obrázky domoviny. Radšej ich vyburcujeme k návratu a hrdému boju za modernejšie, kultúrnejšie a lepšie Slovensko.
Zoznam príspevkov

2. PR

Lenka Michálková, Lenka Lukáčová
#svojoucestou |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Generácia Z nereaguje na príliš motivačné zásahy. Reagujú na autentickosť, na reálny príbeh. Áno, doslova vyrástli s mobilom v ruke, no nič to neuberá na ich túžbe o živý zážitok. Má pre nich obrovský zmysel zažiť niečo skutočné, počuť niekoho naživo, naživo sa s ním rozprávať. Prečo to tak ale cítia? Lebo si uvedomujú, že aj ten ich život sa celý deje tu, teraz naživo. A tu teraz a naživo túžia byť tým, kým skutočne sú, autentickí, zraniteľní, úprimní, ozajstní aj s názormi, ktoré možno nie sú mainstream, alebo možno aj sú no vychádzajú celé z ich srdca.
Zoznam príspevkov
Matej Rumanovský, Eva Hudáková
Vlastnou cestou |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Mnohí stredoškoláci sa potrebujú mimo tradičného vyučovania s niekým porozprávať o tom, ako sa nenechať odradiť predsudkami a prekážkami v živote a ísť vlastnou cestou. I keď majú záľuby a sny, pri výbere budúceho povolania sú skeptickí a chýba im sebadôvera. Volia preto často „ľahšiu“ cestu, ktorá ich ale vnútorne nenapĺňa. V našom návrhu ukazujeme ambasádorov O2 Roadshow (Laciho Strika, Strapa, Tomiho KID-a a Janku Travelhackerku) v bežných zamestnaniach, ktoré by dnes možno vykonávali, keby nešli za svojím snom. Silným kontrastom medzi jednotlivými povolaniami ukazujeme, že za úspechom je tvrdá drina a žiakov tak motivujeme, aby do O2 Roadshow zapojili svoju školu. Získajú totiž jedinečnú možnosť stretnúť sa s ambasádormi, ktorí im poradia ako uspieť v tom, čo ich baví. V rámci návrhu využívame online kanály Facebook, Instagram a YouTube, prostredníctvom ktorých komunikujeme hlavné posolstvo našej kreatívnej idei „Vlastnou cestou“ – je tu niekto, kto žiakom povie, ako ísť za svojim snom, nenechať sa odradiť a uspieť v tom.
Zoznam príspevkov
Michal Hornický, Ivana Pacoňová
O2spravedlnenka |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: O2 Roadshow je event, na ktorom známe osobnosti pútavým spôsobom dávajú žiakom rady do života. Napriek tomu, že akcia má hodnotný obsah a atraktívnu formu, nemusí to byť pre žiakov dostatočný dôvod sa o ňu zaujímať. Roadshow je totiž stále svojím spôsobom výchovný event, kde mladým niekto dáva rady do života. Tentokrát to však nie je rodič, ale celebrita. Dôvod, pre ktorý by žiadny žiak neodmietol O2 Roadshow však predsa len existuje. No je trochu iný, ako by sme možno očakávali – poskytuje žiakom možnosť uliať sa z vyučovania. O2 preto začne žiakov ospravedlňovať z vyučovacích hodín! Ak totiž Roadshow príde na ich školu, naozaj sa žiaci vyhnú klasickým hodinám. Čas, ktorý by inak venovali matike či dejepisu, venujú počúvaniu užitočných skúseností zo života.
Zoznam príspevkov

3. Marketers

Kristína Tašká, Andrej Pernecký
Rovnosť v budúcnosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V rámci Európskeho dňa rovnosti odmeňovania sa spoločosť McCarter so značkou Body&Future pokúsi dostať túto problematiku do širšieho povedomia millenniálov prostredníctvom guerilla kampane.
Zoznam príspevkov
Ondrej Mikuš, Viktor Blaha
2 mesiace prázdnin |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Primárnou úlohou našej komunikácie je zvýšenie povedomia a záujmu ľudí, ako aj zástupcov zamestnávateľov a zamestnávateliek, o tému rovnosti odmeňovania. Viac v priložených dokumentoch.
Zoznam príspevkov
Soňa Výhonská, Martina Bagarová
Poznaj svoju hodnotu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Spravme zo Slovenska spolu miesto, kde budeme odmeňovaní za výkon a nie pohlavie. Pri príležtosti &Equal pay day& sme vytvorili kampaň, ktorá prepája vybrané printové tituly s online médiami. V kampani symbolicky poukazujeme na množstvo práce, ktoré pokiaľ ju vykonávajú ženy, nemajú ju zaplatenú.
Zoznam príspevkov

4. Film

Jaroslav Vígh, Lukáš Krist
Parťáci |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: My ľudia sa radi považujeme za najinteligentnejšie stvorenia na planéte. Napriek tomu aj v 21. storočí dokážeme zneistieť, keď vidíme ženu automechaničku, či muža, ktorý je učiteľom v škôlke. Aby sme poukázali na tento paradox, vytvorili sme príbeh o dvoch policajtoch. Prvý úspešne napĺňa svoju životnú misiu, a druhý nás všetkých poučí, aký môže byť život krásny, ak v ňom neexistujú predsudky.
Zoznam príspevkov
Lukáš Lukonič, Dominik Herceg
Príbeh nálepKÁRA |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Insight:
Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, ešte stále majú niektorí z nás pocit, že existujú čisto mužské a ženské povolania či štandardy správania. Ako raz a navždy ukázať generácii Y, že takéto zmýšľanie dávno nemá v spoločnosti miesto?

Riešenie:
Využili sme instagramový príbeh, aby sme ukázali príbeh človeka, nálepKÁRA. Ten dáva nálepky všetkým, ktorí sa vymykajú jeho stereotypným predstavám. Platí ale staré známe, nerob druhému to, čo nechceš, aby urobili tebe.

Presah:
Myšlienka má potenciál šíriť sa vďaka nálepkám aj na Facebooku a v offline.
Zoznam príspevkov
Martin Luther, Katarína Chudá
Naša princezná |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na mileniálov sme sa nepozreli, ako na ľudí, ktorí trávia hodiny na sociálnych sieťach, ale ako na začínajúcich rodičov. Hoci si dieťa uvedomuje svoje pohlavie až v 10. roku života, rodičia v nich stereotypy chtiac alebo nechtiac budujú skôr.
Zoznam príspevkov
Mátyás Csernák, Robert Bruckmayer
50 na 50 |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Film je natočený z pohľadu bábätka, ktoré pozoruje svet a rutinný život svojej rodiny. Otec každé ráno pozrie na syna, rozlúči sa s matkou a odchádza do zamestnania. Matka ostáva doma s dieťaťom a vykonáva každodenné povinnosti. Jej deň zahŕňa množstvo bežných, ale aj mimoriadnych úloh, neraz sa stretáva s ťažkosťami, ktoré však musí zvládnuť. Stará sa o dieťa, kŕmi ho, upratuje domácnosť, vybavuje zmluvy, home-office a podobne. Matka sa stala multifunkčnou osobou rodiny a zároveň prijíma aj neočakávané výzvy života, na ktoré musí reagovať sama bez ohľadu na to, či je na ich riešenie spôsobilá alebo nie. Večer sa z práce vráti otec, opäť pozrie na syna, prikryje ho. Táto myšlienka odzrkadľuje fakt, že s bábätkom vo väčšine prípadov ostáva doma žena, pretože muž musí zabezpečiť pravidelný príjem rodiny.

Fakty:
Zo správy Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied vyplýva, že väčšina ľudí súhlasí s tým, že k finančnému zabezpečeniu rodiny majú prispievať obaja manželia alebo partneri. Napriek tomu si polovica opýtaných myslí, že zarábať peniaze má v prvom rade muž a žena sa má starať o domácnosť a rodinu. Podľa dostupných údajov Eurostatu ženy na Slovensku zarábajú približne o 23% menej ako muži. Na tieto tri fakty sa môžeme pozerať ako na istú kontroverziu. Kedže ženy v priemere zarábajú menej, logické by malo byť to, že do práce pôjde muž, ktorý teoreticky zarobí viac peňazí, je teda schopný zabezpečiť pre rodinu väčšiu istotu. Väčšina ľudí tvrdí, že do spoločnej kasy by mali prispievať obidvaja rodičia, no zároveň polovica ľudí nesúhlasí s tým, že muž má zarábať peniaze a žena sa má starať o domácnosť. Z uvedeného vyplýva, že si ľudia vytvárajú názor buď na základe asociácií, skúseností, rodinnej kultúry, prípadne na základe niektorých štatistík, v ktorých sa s rodinnými hodnotami nepočíta.

Message:
V našom filme definujeme jednu vedľajšiu a jednu hlavnú myšlienku. Prvá poukazuje na to, že sa žena musí v istých situáciách vynájsť sama. Opravuje, montuje, vykonáva teda aj prácu, ktorá je typická pre mužov. Hlavná myšlienka filmu je založená na vytvorení priestoru na zamyslenie u divákov. Napriek ich názorom a stanoviskám je tu totiž aj realita - väčšinou ženy ostávajú doma, či už s tým súhlasia alebo nie. Našim cieľom je teda vyvolať diskusiu. Myslíme si, že predpokladom pre najprirodzenejšiu a najvyváženejšiu diskusiu sú dve skupiny ľudí približne rovnakej veľkosti. Preto sme si za hlavný fakt vybrali: “Polovica opýtaných si myslí, že zarábať peniaze má v prvom rade muž a žena sa má starať o domácnosť a rodinu.” Ak polovica respondentov súhlasí a druhá nie, môžeme očakávať najviac komentárov pre a proti a predpokladajme, že ani jedna strana nepretlačí svoje argumenty. To, že vyvoláme diskusiu práve na túto tému, môže byť hnacou silou pre šírenie videa na sociálnych sieťach - shares, likes, dislikes. V podstate je jedno, ako si divák na otázku odpovie, vždy si to bude druhá strana (v našom prípade 50%) myslieť inak.

Téma filmu:
Myslíme si, že debata alebo konfrontácia na tému “stereotypy” v akomkoľvek spoločenstve alebo kontexte môže vyústiť do jedného vrcholu, ktorým je rodina a výchova dieťaťa. Môžeme sa rozprávať o rôznych typoch povolaní, kariérnom postupe, výhodách žien v pracovnom prostredí, o výplatách alebo o štatistike, po vyčerpaní všetkých argumentov a protiargumentov sa v konečnom dôsledku dostaneme k rodine ako základnej jednotke spoločnosti. Toto je podľa nás koreňom celej problematiky, pretože je nepodstatné či sa budeme snažiť presvedčiť istú cieľovú skupinu ľudí o tom, že žena môže opravovať autá alebo môže byť lídrom veľkej korporácie. Vo filme sa divák stretáva so situáciou, s ktorou sa dokáže stotožniť veľká väčšina Slovákov, obsahom videa teda nevylúčime žiadnu časť cieľovej skupiny (alebo sa snažíme toto riziko znižovať) a očakávame, že diváci video dopozerajú do konca, resp. sa marketingová informácia odkomunikuje úspešne.
Zoznam príspevkov
Michal Hornický, Ivana Pacoňová
UNISEX |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rozdiely medzi pohlaviami sa vo viacerých oblastiach už úspešne podarilo odstrániť. Dôkazom sú aj rôzne produkty či činnosti, ktoré už dnes neprisudzujeme vyslovene iba mužom alebo iba ženám, pretože sú už skrátka unisex. Film zobrazuje, v čom všetkom už naša spoločnosť rovnosť pohlaví akceptuje a poukazuje na ďalšiu dôležitú oblasť, v ktorej by ju mala začať uplatňovať.
Zoznam príspevkov

5. Media

Andrea Becková, Sabína Botozová
Sluchotest |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V našej mediálnej stratégii chceme poukázať na jedinečnosť hluku a zvuku, ktorý je výborným pomocníkom pri sledovaní vývoja sluchu dieťaťa. Navrhujeme sofistikovane ozvučiť mediálne formáty a to ich strategickým umiestnením s možnosťami presného cielenia.
Identifikovaním všadeprítomných Sluchotestov odkomunikujeme jednoduchosť možnosti sledovania reakcie bábätka na hluk či zvuk a nutnosť ich sledovania.
Idea a mediamix zohľadnujú bežné správanie cieľovej skupiny (nákupy online, prechádzky, pohyb po uliciach miest, vysoká aktivita na sociálnych sieťach a vzájomné diskusie), vďaka čomu vytvárajú vysoký potenciál pre šírenie na sociálnych sieťach.
Zoznam príspevkov
Dorota Balazova, Alexandra Adamikova
#tichasprava |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Pošli to ďaľej a daj svetu vedieť ako to vyzerá keď sa medzi sebou rozprávajú nepočujúci. Poztívnou cestou chceme ukázať aké je dôležité a zároveň náročné sa správne vyjadriť a byť chápaný #tichasprava
Zoznam príspevkov
Ivana Masarovičová, Juraj Čief
Nebuďme hluchí k príznakom |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Nebuďme hluchí k príznakom

Pri tvorbe kampane sme vychádzali z insightu, že mnoho detí s poruchou sluchu by mohlo predísť vážnejším následkom, ak by včas s prišli k lekárovi. Dôležité je, aby si rodičia všimli prvé varovné príznaky.

Náš nápad je vytvoriť hudobný videoklip, ktorý bude slúžiť ako online audiometria. Deti s poruchami sluchu nepočujú určité tóny, nerozoznávajú dobre zvuky zvierat či objektov, majú problém počuť tichšiu reč a podobne. Preto chceme vytvoriť detskú pesničku, vďaka ktorej si budú môcť rodičia otestovať reakcie detí pri rôznych zvukoch a v prípade pochybností navštíviť lekára. Preto sme sa rozhodli siahnuť po spolupráci so speváčkou a skladateľkou piesní pre deti FÍHA Tralala, ktorá je ako medzi deťmi tak aj medzi rodičmi veľmi obľúbená.

Hlavným nosičom kampane je video, ktoré bude zavesené na podstránke nepocujucedieta.sk. Video tiež budeme promovať cez Strossle a Facebook za účelom budovania povedomia. Návštevnosť webu je pre nás rovnako dôležitá a preto navrhujeme traffickové kampane cez Facebook a Google Search Network.

Do kampane plánujeme zahrnúť aj vybraných influencerov – mamičky malých detí – ktoré na svojich instagramových profiloch uverejnia post a stories. V rámci offline aktivít navrhujeme spraviť event na Medzinárodný deň nepočujúcich, na ktorom si rodičia budú môcť otestovať sluch svojich detí.
Zoznam príspevkov
Jaroslav Vígh, Jakub Svetlík
Posunkovo |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Insight:
Sluchovo postihnuté deti, ako aj ich rodičia, sú neraz izolovaní od „zdravej“ majority, ktorá má strach z inakosti. Ako prekonať bariéry, ktoré máme voči týmto rodinám?
Idea:
Posunkovo - unikátne médium, ktoré učí deti posunkovú reč bez toho, aby o tom vedeli...
Zoznam príspevkov
Klaudia Linkeschová, Jakub Kuvik
Pieseň o malých nepočúvačoch |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Deti by mali počúvať rodičov a rodičia zas deti.
Deti ale v skutočnosti počúvajú iných - napríklad také Spievankovo
a môžte si byť istí, že rodičia ich počúvajú spolu s nimi.

Ale pozor, nepočúvajú ich úplne všetky deti... Niektoré nemôžu.
A práve preto vytvoríme unikátnu pesničku v posunkovej reči,
ktorú takto budú môcť počuť naozaj všetky deti a ich rodičia.

Jedna pesnička a kampaň, ktorú ňou spustíme tak vytvorí veľa muziky na tému nepočujúce dieťa.
Zoznam príspevkov
Laura Hrubíková, Lenka Labačková
Som v pohode, som nepocujucedieta.sk |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vypracovanie zadania v kategórii Media YL 2018, pre klienta Nepočujúce dieťa. Trojtýždňová kampaň využíva rôzne media channels a assety. Hlavným cieľom kampane je medziročný nárast počtu návštev u špecialistov, ktorí sa venujú sluchovým poruchám o 30%.
Zoznam príspevkov
Peter Funka, Peter Povysil
#MUTE |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na jeden deň vypneme zvuk na Slovensku. Kampaň #MUTE má za úlohu sprostredkovať skúsenosť nepočujúcich pre široké masy. Nepočujúce deti sú jednou z najkrehkejších častí spoločnosti a napriek tomu im nie je venovaná dostatočná pozornosť. Chceme tak vytvoriť kampaň, ktorá vytvorí celospoločenský dialog na túto tému a zarezonuje najmä v kľúčovej cieľovej skupine – rodičov a potenciálnych rodičov.
Zoznam príspevkov

6. Design

Marek Sivy, Michal Roháček
Dunajlepšie leto |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Magio pláž je najobľúbenejšie miesto, kam v lete v Bratislave zájsť. Najlepšie na relax, najlepšie na odviazanie sa, najlepšie na kultúru pod holým nebom. Má veľa naj. Čo ich všetky spája? Dunaj.
Na Magio pláži preto ľudia zažijú Dunajlepšie leto.
Tomáš Kompaník, Juraj Chovanec
Retro Magio |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Tento ročník Magio pláže sa bude niesť v téme Československé retro.
Prečo?
1. Tento rok oslavujeme 100. výročie vzniku prvej Československej republiky.
2. Je to téma srdcu blízka našej cieľovej skupine.
3. Dá sa z nej jednoducho a jednoznačne ťažiť pri všetkých aktivitách
Magio pláže.

Navrhnuté logo je inšpirované logami obľúbených socialistických letovísk.
Jeho základ tvoria symboly troch najdôležitejších súčastí Magio pláže:
Dunaj, pláž a slnko.
Vladimír Krajčovič, Ivan Čapkovič
Magio pláž - komunikačná identita |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Aký bude ďalší rok?

Dizajnový. Kreatívny. Tvorivý.
Zoznam príspevkov

7. Digital

Anton Dúbravec, Mário Lapoš
Spomienky za budúcnosť |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vymeniť spomienky za budúcnosť znamená zrecyklovať starý mobil, ktorý predstavuje istú milú spomienku, no zároveň prispieť k ekologickej budúcnosti. A stať sa tak môže vďaka Spomienkomatu.
Daniel Vachuna, Kornélia Pazderková
Rozíď sa |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Každého z nás zaujímajú vzťahy ľudí, ktorých poznáme. A hlavne, keď sa jedná o ROZCHODY. Práve tie nám pomôžu vytvoriť prekvapivý twist kampane.
Karin Hornáčková, Tibor Ficek
iCare 365 |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zaradením iCare 356 do tradičnej ponuky mobilných telefónov Orangeu sme ukázali, ako jednoducho sa dá upriamiť pozornosť na problematiku nekonvenčným spôsobom a zároveň ako efektívne zvýšiť awareness značky ako starostlivého operátora v očiach širokej verejnosti.
Kristína Labajová, Alexandra Šebíková
NEŠKREČKUJ, RECYKLUJ |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Neškrečkuj, recykluj je kampaň so superhrdinom škrečkom Gabom, ktorý ľuďom vtipným a kreatívnym spôsobom ukazuje, čo ešte dokážu ich staré mobily. Na troch sociálnych sieťach vyzývame ľudí, aby staré mobily neškrečkovali, ale priniesli do predajne Orange a spravili tak dobrý skútok.
Zoznam príspevkov
Lukáš Lukonič, Dominik Herceg
Dobré aplikácie |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Staré telefóny sa zdajú byť v dobe smartfónov prakticky nepoužiteľné. My ale verejnosti ukážeme, že aj pre tie najstaršie kúsky existujú aplikácie, vďaka ktorým poslúžia dobrému účelu.
Martin Lurher, Zuzana Tvarošková
v šuplíku |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ľudia majú doma svoje staré telefóny pretože majú pocit, že ich ešte niekedy možno použijú. V skutočnosti však niekoľko rokov strávi v šuplíku.

Doba sa veľmi zmenila. Teraz máme na mobilné telefóny úplne iné nároky ako kedysi. Do starých telefónov nedáme malé sim karty, nespravíme si s nimi selfie, nespravíme s nimi super Insta “storíčka”, nepustíme si hudbu na Youtube alebo spotify, nanafotíme fotky v skvelej kvalite…

Ľuďom chceme vtipne, ale racionálne odkomunikovať, že ich starý telefón už do tejto doby nepatrí a že ho s veľkou pravdepodobnosťou už nikdy nikto nepoužije, preto ho je lepšie odniesť a zrecyklovať.

Zoznam príspevkov
Matúš Hliboký, Michal Minár
Starý dobrý mobil |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V kampani chceme ľuďom ukázať, že aj pokazené a staré „hlúpe“ telefóny môžu byť dobré. Stačí ich len darovať a pomôcť dobrej veci.
Michal Hornický, Ivana Pacoňová
Tehly |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Staré mobily sa u nás ľudovo nazývajú aj tehly a podľa dostupných štatistík má doma takúto tehlu cca 3 000 000 Slovákov. Využijeme, že existuje skupina ľudí, ktorá by tehly celkom ocenila - bezdomovci. Tento rok sa preto Orange cielene spojí s OZ Vagus a vďaka vyzbieraným starým mobilom pomôže ľuďom bez domova získať novú strechu nad hlavou. Ako? Vďaka projektu so silným ťažiskom v online, ktorého realizáciu bude môcť ovplyvniť verejnosť svojím pričinením.
Roman Roj, Peter Urbanec
Forever Young |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vek je len číslo. Dôležité sú činy. A preto aj naše staré mobily môžu byť forever young, ak im dáme možnosť činiť sa a ďalej pomáhať. V kampani nám to vysvetlia tí najpovolanejší - najstarší Slováci na sociálnych sieťach, ktorí sú tiež bezpochyby forever young.
Zoznam príspevkov
Tomáš Hlavatý, Jana Stankovianska
Zrecykluj svoj retrofón |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Facebook, Instagram a Youtube sú najnavštevovanejšie internetové platformy z mobilných zariadení. Pomocou praktickej ukážky preto užívateľom sociálnych sietí ukážeme, že na starom telefóne, ktorý sušia už roky v zásuvke, si facebokové, instagramové posty či youtube videá už pozrú len veľmi ťažko. Lepšie urobia, ak dajú starý telefón na ekologickú recykláciu.