BRIEF Young Lions Slovakia 2018 kategória Digital

 

„Zbierame staré mobily” 

Klient          

Váš klient je Orange Slovensko.

Orange spája ľudí s tým, na čom im záleží.

Naša komunikácia je založená na insightoch, ktoré vychádzajú z toho, čo je pre našich zákazníkov dôležité. Na ich potreby odpovedáme našimi produktmi a službami a tak ich spájame s tým, na čom im záleží. Komunikujeme v súlade s hodnotami našej značky, t. j. sme priateľskí, zrozumiteľní, dôveryhodný, dynamický a inovatívni.

V rámci Corporate Social Responsibility (CSR) aktivít a celo-skupinového záväzku Orange Slovensko dlhodobo zbiera staré nefunkčné telefóny.

Ide o nekomerčnú aktivitu, pri recyklácii sa z mobilov získavajú vzácne kovy (rôzne hodnoty podľa typu telefónu), odpredajom ktorých získava Orange finančné prostriedky, ktoré ale ďalej venuje vybranej neziskovke na podporu jej aktivít.

Z prieskumov vieme:

  • že CSR aktivity Orangeu posilňujú pozitívne vnímanie značky a vnímanie Orangeu ako starostlivého operátora
  • ľudia, ktorí ich poznajú, sú lojálnejší
  • 31% populácie pripisuje zber starých mobilov Orangeu 

Úloha / zadanie

Pomocou digitálnych nástrojov zasiahnuť primárne zákazníkov Orangeu (sekundárne širokú verejnosť) a motivovať ich k tomu, aby priniesli starý mobil do predajne Orangeu. 

Insight

Neviem, čo so starým mobilom, možno by mohol byť nejakým spôsobom prospešný. 

Situácia

V súčasnej dobe je ochrana životného prostredia a triedenie odpadu diskutovanou témou v spoločnosti a verejnosť považuje zodpovedné podnikanie korporácií za povinnosť. Nefunkčné mobilné telefóny sa pokladajú za elektroodpad a nakladanie s ním je legislatívne upravené. Preto na recyklácii spolupracujeme s partnerom, ktorý má na toto licenciu. 

Posolstvo

Zamerané na vzbudenie zodpovednosti v našich zákazníkoch:

1. Jednak ich ohľaduplnosť k životnému prostrediu, lebo pomáhajú recyklovať elektroodpad

2. Zároveň dobrý pocit, že vďaka nim (ich starému mobilu) môže rozvíjať niektorá neziskovka svoje aktivity

Odozva

Očakávaným výsledkom tejto kampane je:

  • Vyzbierať čo najviac starých mobilov
  • Zvýšiť povedomie o tom, že Orange zbiera staré mobily
  • Zvýšiť vnímanie Orangeu ako starostlivého operátora, ktorému záleží aj na životnom prostredí

Cieľová skupina

1. primárne naši zákazníci

2. sekundárne široká verejnosť 

Tone of Voice

Tone of voice by mal byť ľudský, uveriteľný, bez zbytočných skrytých zmyslov. Z kampane by malo byť cítiť viac ako len posolstvo – kampaň by mala byť naozaj motivačná a vyzývajúca k akcii. 

Výzva

Výzvou je vytvoriť inovatívnu kampaň v digitálnom prostredí, ktorá ma za cieľ zvýšiť povedomie o tom, že Orange zbiera staré mobily a vďaka nim robí dobré veci:

  • Ekologicky ich recykluje a tým chráni životné prostredie
  • Za každý prispeje vybranej neziskovke 50 centov

Výstupy

1. Návrh využitia 3 social media platform (JPEG, pre každú platformu jeden obrázok)

2. Písomné vysvetlenie kampane (PDF), ktoré bude obsahovať:

     - Insight – akým spôsobom rieši idea problém klienta (max. 150 slov)

     - Riešenie – aké ste použili platformy, technológie, nástroje a prečo (max. 150 slov)

     - Funkčnosť – akým spôsobom vaša kampaň rieši klientov problém (max. 150 slov)

3. Vizuálny sumár kampane (JPEG)

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa – Shutterstock http://www.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

V prípade problémov so Shutterstock:

Kontaktujte Vojtěcha Trávníčka: +420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com alebo Jana Boudu: +420 605 229 222, jan.bouda@isifa.com

Prihlasovacie údaje

Username: CRYoungLions2   Password: SLYoung2
Username: CRYoungLions3   Password: SLYoung3

Branding

Žiaden branding nie je povolený.