Výsledky Young Lions 2018

1. Print

Dajana Székelyová, Katarína Krchňáková
1. miesto: HOME OFFICE |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Možnosť pracovať z domu sa v mnohých zamestnaniach ponúka ako benefit. Na mieste, kde sa cítiš príjemne, kde to poznáš a môžeš byť sám sebou, sa pracuje skrátka lepšie. Preto ak sa taká možnosť núka, treba ju využiť. Slovensko je krajinou plnou príležitostí, ktoré čakajú na to, aby sa ich niekto chopil.
Zoznam príspevkov
Matúš Kvas, Adam Marčan
2. miesto: Follow me Home |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Využívame preslávený Instagramový koncept fotografií #followme, na ktorej ťahá partnerka svojho partnera do sveta. V našich vizuáloch dostal nové, kreatívne spracovanie – nejde o partnerku, ale o známeho slovenského podnikateľa. Ten neťahá svojho parťáka do sveta, ale domov. Prostredníctvom úspešných Slovákov dávame mozgom v zahraničí jasný argument, že sa to dá aj u nás.
Michal Hornický, Ivana Pacoňová
3. miesto: Zázrak |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ak nám bude ostávať stále viac a viac vyštudovaných ľudí v zahraničí, môže sa stať, že časom budú slovenskí pacienti odkázaní už len na zázrak. Najviac študentov, ktorí odchádzajú študovať za hranice sú totiž práve budúci lekári. Print preto zámerne pracuje s témou medicíny a názorne ukazuje študentom, ako veľmi vie ich návrat pomôcť nášmu zdravotníctvu. Vizuál by sa však dal variovať aj v závislosti od odvetvia.
Zoznam príspevkov

2. PR

Lenka Michálková, Lenka Lukáčová
1. miesto: #svojoucestou |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Generácia Z nereaguje na príliš motivačné zásahy. Reagujú na autentickosť, na reálny príbeh. Áno, doslova vyrástli s mobilom v ruke, no nič to neuberá na ich túžbe o živý zážitok. Má pre nich obrovský zmysel zažiť niečo skutočné, počuť niekoho naživo, naživo sa s ním rozprávať. Prečo to tak ale cítia? Lebo si uvedomujú, že aj ten ich život sa celý deje tu, teraz naživo. A tu teraz a naživo túžia byť tým, kým skutočne sú, autentickí, zraniteľní, úprimní, ozajstní aj s názormi, ktoré možno nie sú mainstream, alebo možno aj sú no vychádzajú celé z ich srdca.
Zoznam príspevkov
Michal Hornický, Ivana Pacoňová
2. miesto: O2spravedlnenka |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: O2 Roadshow je event, na ktorom známe osobnosti pútavým spôsobom dávajú žiakom rady do života. Napriek tomu, že akcia má hodnotný obsah a atraktívnu formu, nemusí to byť pre žiakov dostatočný dôvod sa o ňu zaujímať. Roadshow je totiž stále svojím spôsobom výchovný event, kde mladým niekto dáva rady do života. Tentokrát to však nie je rodič, ale celebrita. Dôvod, pre ktorý by žiadny žiak neodmietol O2 Roadshow však predsa len existuje. No je trochu iný, ako by sme možno očakávali – poskytuje žiakom možnosť uliať sa z vyučovania. O2 preto začne žiakov ospravedlňovať z vyučovacích hodín! Ak totiž Roadshow príde na ich školu, naozaj sa žiaci vyhnú klasickým hodinám. Čas, ktorý by inak venovali matike či dejepisu, venujú počúvaniu užitočných skúseností zo života.
Zoznam príspevkov
Matej Rumanovský, Eva Hudáková
3. miesto: Vlastnou cestou |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Mnohí stredoškoláci sa potrebujú mimo tradičného vyučovania s niekým porozprávať o tom, ako sa nenechať odradiť predsudkami a prekážkami v živote a ísť vlastnou cestou. I keď majú záľuby a sny, pri výbere budúceho povolania sú skeptickí a chýba im sebadôvera. Volia preto často „ľahšiu“ cestu, ktorá ich ale vnútorne nenapĺňa. V našom návrhu ukazujeme ambasádorov O2 Roadshow (Laciho Strika, Strapa, Tomiho KID-a a Janku Travelhackerku) v bežných zamestnaniach, ktoré by dnes možno vykonávali, keby nešli za svojím snom. Silným kontrastom medzi jednotlivými povolaniami ukazujeme, že za úspechom je tvrdá drina a žiakov tak motivujeme, aby do O2 Roadshow zapojili svoju školu. Získajú totiž jedinečnú možnosť stretnúť sa s ambasádormi, ktorí im poradia ako uspieť v tom, čo ich baví. V rámci návrhu využívame online kanály Facebook, Instagram a YouTube, prostredníctvom ktorých komunikujeme hlavné posolstvo našej kreatívnej idei „Vlastnou cestou“ – je tu niekto, kto žiakom povie, ako ísť za svojim snom, nenechať sa odradiť a uspieť v tom.
Zoznam príspevkov

3. Marketers

Ondrej Mikuš, Viktor Blaha
1. miesto: 2 mesiace prázdnin |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Primárnou úlohou našej komunikácie je zvýšenie povedomia a záujmu ľudí, ako aj zástupcov zamestnávateľov a zamestnávateliek, o tému rovnosti odmeňovania. Viac v priložených dokumentoch.
Zoznam príspevkov
Kristína Tašká, Andrej Pernecký
2. miesto: Rovnosť v budúcnosti |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: V rámci Európskeho dňa rovnosti odmeňovania sa spoločosť McCarter so značkou Body&Future pokúsi dostať túto problematiku do širšieho povedomia millenniálov prostredníctvom guerilla kampane.
Zoznam príspevkov
Soňa Výhonská, Martina Bagarová
3. miesto: Poznaj svoju hodnotu |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Spravme zo Slovenska spolu miesto, kde budeme odmeňovaní za výkon a nie pohlavie. Pri príležtosti &Equal pay day& sme vytvorili kampaň, ktorá prepája vybrané printové tituly s online médiami. V kampani symbolicky poukazujeme na množstvo práce, ktoré pokiaľ ju vykonávajú ženy, nemajú ju zaplatenú.
Zoznam príspevkov

4. Film

Jaroslav Vígh, Lukáš Krist
1. miesto: Parťáci |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: My ľudia sa radi považujeme za najinteligentnejšie stvorenia na planéte. Napriek tomu aj v 21. storočí dokážeme zneistieť, keď vidíme ženu automechaničku, či muža, ktorý je učiteľom v škôlke. Aby sme poukázali na tento paradox, vytvorili sme príbeh o dvoch policajtoch. Prvý úspešne napĺňa svoju životnú misiu, a druhý nás všetkých poučí, aký môže byť život krásny, ak v ňom neexistujú predsudky.
Zoznam príspevkov
Lukáš Lukonič, Dominik Herceg
2. miesto: Príbeh nálepKÁRA |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Insight:
Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, ešte stále majú niektorí z nás pocit, že existujú čisto mužské a ženské povolania či štandardy správania. Ako raz a navždy ukázať generácii Y, že takéto zmýšľanie dávno nemá v spoločnosti miesto?

Riešenie:
Využili sme instagramový príbeh, aby sme ukázali príbeh človeka, nálepKÁRA. Ten dáva nálepky všetkým, ktorí sa vymykajú jeho stereotypným predstavám. Platí ale staré známe, nerob druhému to, čo nechceš, aby urobili tebe.

Presah:
Myšlienka má potenciál šíriť sa vďaka nálepkám aj na Facebooku a v offline.
Zoznam príspevkov
Michal Hornický, Ivana Pacoňová
3. miesto: UNISEX |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Rozdiely medzi pohlaviami sa vo viacerých oblastiach už úspešne podarilo odstrániť. Dôkazom sú aj rôzne produkty či činnosti, ktoré už dnes neprisudzujeme vyslovene iba mužom alebo iba ženám, pretože sú už skrátka unisex. Film zobrazuje, v čom všetkom už naša spoločnosť rovnosť pohlaví akceptuje a poukazuje na ďalšiu dôležitú oblasť, v ktorej by ju mala začať uplatňovať.
Zoznam príspevkov

5. Media

Jaroslav Vígh, Jakub Svetlík
1. miesto: Posunkovo |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Insight:
Sluchovo postihnuté deti, ako aj ich rodičia, sú neraz izolovaní od „zdravej“ majority, ktorá má strach z inakosti. Ako prekonať bariéry, ktoré máme voči týmto rodinám?
Idea:
Posunkovo - unikátne médium, ktoré učí deti posunkovú reč bez toho, aby o tom vedeli...
Zoznam príspevkov
Ivana Masarovičová, Juraj Čief
2. miesto: Nebuďme hluchí k príznakom |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Nebuďme hluchí k príznakom

Pri tvorbe kampane sme vychádzali z insightu, že mnoho detí s poruchou sluchu by mohlo predísť vážnejším následkom, ak by včas s prišli k lekárovi. Dôležité je, aby si rodičia všimli prvé varovné príznaky.

Náš nápad je vytvoriť hudobný videoklip, ktorý bude slúžiť ako online audiometria. Deti s poruchami sluchu nepočujú určité tóny, nerozoznávajú dobre zvuky zvierat či objektov, majú problém počuť tichšiu reč a podobne. Preto chceme vytvoriť detskú pesničku, vďaka ktorej si budú môcť rodičia otestovať reakcie detí pri rôznych zvukoch a v prípade pochybností navštíviť lekára. Preto sme sa rozhodli siahnuť po spolupráci so speváčkou a skladateľkou piesní pre deti FÍHA Tralala, ktorá je ako medzi deťmi tak aj medzi rodičmi veľmi obľúbená.

Hlavným nosičom kampane je video, ktoré bude zavesené na podstránke nepocujucedieta.sk. Video tiež budeme promovať cez Strossle a Facebook za účelom budovania povedomia. Návštevnosť webu je pre nás rovnako dôležitá a preto navrhujeme traffickové kampane cez Facebook a Google Search Network.

Do kampane plánujeme zahrnúť aj vybraných influencerov – mamičky malých detí – ktoré na svojich instagramových profiloch uverejnia post a stories. V rámci offline aktivít navrhujeme spraviť event na Medzinárodný deň nepočujúcich, na ktorom si rodičia budú môcť otestovať sluch svojich detí.
Zoznam príspevkov
Peter Funka, Peter Povysil
3. miesto: #MUTE |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Na jeden deň vypneme zvuk na Slovensku. Kampaň #MUTE má za úlohu sprostredkovať skúsenosť nepočujúcich pre široké masy. Nepočujúce deti sú jednou z najkrehkejších častí spoločnosti a napriek tomu im nie je venovaná dostatočná pozornosť. Chceme tak vytvoriť kampaň, ktorá vytvorí celospoločenský dialog na túto tému a zarezonuje najmä v kľúčovej cieľovej skupine – rodičov a potenciálnych rodičov.
Zoznam príspevkov

6. Design

Marek Sivy, Michal Roháček
1. miesto: Dunajlepšie leto |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Magio pláž je najobľúbenejšie miesto, kam v lete v Bratislave zájsť. Najlepšie na relax, najlepšie na odviazanie sa, najlepšie na kultúru pod holým nebom. Má veľa naj. Čo ich všetky spája? Dunaj.
Na Magio pláži preto ľudia zažijú Dunajlepšie leto.
Tomáš Kompaník, Juraj Chovanec
2. miesto: Retro Magio |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Tento ročník Magio pláže sa bude niesť v téme Československé retro.
Prečo?
1. Tento rok oslavujeme 100. výročie vzniku prvej Československej republiky.
2. Je to téma srdcu blízka našej cieľovej skupine.
3. Dá sa z nej jednoducho a jednoznačne ťažiť pri všetkých aktivitách
Magio pláže.

Navrhnuté logo je inšpirované logami obľúbených socialistických letovísk.
Jeho základ tvoria symboly troch najdôležitejších súčastí Magio pláže:
Dunaj, pláž a slnko.
Vladimír Krajčovič, Ivan Čapkovič
3. miesto: Magio pláž - komunikačná identita |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Aký bude ďalší rok?

Dizajnový. Kreatívny. Tvorivý.
Zoznam príspevkov

7. Digital

Roman Roj, Peter Urbanec
1. miesto: Forever Young |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Vek je len číslo. Dôležité sú činy. A preto aj naše staré mobily môžu byť forever young, ak im dáme možnosť činiť sa a ďalej pomáhať. V kampani nám to vysvetlia tí najpovolanejší - najstarší Slováci na sociálnych sieťach, ktorí sú tiež bezpochyby forever young.
Zoznam príspevkov
Martin Lurher, Zuzana Tvarošková
2. miesto: v šuplíku |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Ľudia majú doma svoje staré telefóny pretože majú pocit, že ich ešte niekedy možno použijú. V skutočnosti však niekoľko rokov strávi v šuplíku.

Doba sa veľmi zmenila. Teraz máme na mobilné telefóny úplne iné nároky ako kedysi. Do starých telefónov nedáme malé sim karty, nespravíme si s nimi selfie, nespravíme s nimi super Insta “storíčka”, nepustíme si hudbu na Youtube alebo spotify, nanafotíme fotky v skvelej kvalite…

Ľuďom chceme vtipne, ale racionálne odkomunikovať, že ich starý telefón už do tejto doby nepatrí a že ho s veľkou pravdepodobnosťou už nikdy nikto nepoužije, preto ho je lepšie odniesť a zrecyklovať.

Zoznam príspevkov
Karin Hornáčková, Tibor Ficek
3. miesto: iCare 365 |
Seriál: nie
Stručná charakteristika: Zaradením iCare 356 do tradičnej ponuky mobilných telefónov Orangeu sme ukázali, ako jednoducho sa dá upriamiť pozornosť na problematiku nekonvenčným spôsobom a zároveň ako efektívne zvýšiť awareness značky ako starostlivého operátora v očiach širokej verejnosti.