Kontakty

KLUB REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA
Base4work, Jurkovičova Tepláreň
Bottova 1/1
811 09 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Silvia Cyprichová
e-mail: silvia.cyprichova@kras.sk
mobil: 0907 025 752

  

Fakturačné údaje vyhlasovateľa súťaže pre úhradu registračného poplatku:

AD AWARDS ASSOCIATION, s.r.o. 
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava

IČO: 357 43 794
IČ DPH: SK2020230014
IBAN: SK54 1100 0000 00294 700 4353