Registrácia do Young Lions 2023

Vyplňte nasledovný formulár a svoje osobné údaje. Označte kategórie, v ktorých v zmysle pravidiel súťaže chcete súťažiť a registrujte svoj tím do súťaže.

Potvrdenie o registrácii a informácie k úhrade registračného poplatku vám odošleme na oba emaily zadávané pri registrácii. Registračný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do termínu zverejnenia zadania v kategórii, do ktorej zaregistrujete svoj tím súťažiť. 

Akonáhle začneme na webstránke zverejňovať zadania, budete sa môcť aj prihlásiť do systému a nahrať vašu prácu.

Prihlasovacie údaje
Bude vygenerované a odoslané na email po dokončení registrácie.
Minimálne 6 znakov
Záväzne registrujeme náš tím do národného kola súťaže Young Lions 2023 a zaväzujeme sa uhradiť účastnícky poplatok 120,- Eur s DPH za každú kategóriu, v ktorej budeme súťažiť. Zároveň prehlasujeme, že sme sa oboznámili a súhlasíme s pravidlami súťaže.
Odoslaním svojich osobných údajov potvrdzujeme, že súhlasíme so spracovaním osobných údajov v zmysle dokumentu Informácia dotknutej osobe k poskytovaniu osobných údajov. Súhlas udeľujeme na dobu neurčitú a sme si vedomí, že ho môžeme kedykoľvek odvolať.
Kategórie
Osobné údaje člena č. 1

ak ste freelancer, vpíšte freelance
OSOBNÉ ÚDAJE ČLENA Č. 2

ak ste freelancer, vpíšte freelance
Fakturačné údaje
Fyzická osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, rodné číslo
Právnická osoba: Názov spoločnosti, Adresa, IČO, DIČ/IČ DPH
Vypĺňajte v prípade, ak je iná ako fakturačná adresa