LEGIT CHECK NA NEZAPLATENIEZoznam priložených súborov