Štartovací balík, ktorý nechce dostať niktoZoznam priložených súborov