Kontakty

KLUB REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Peňažný ústav: Tatra banka, a. s.
Číslo úctu/kód: 2940001539/1100
IBAN: SK4311000000002940001539

Kontakty:

Jana Šimeková
e-mail: simekova@kras.sk
mobil: 0903 78 30 78

 

Technická podpora:

e-mail: support@zlatyklinec.sk
mobil: 0911 233 350