O súťaži

Cieľom súťaže je podpora mladých profesionálov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu. Súťaž Young Lions Slovakia je národným kolom súťaže Young Lions, ktorá je každoročne súčasťou medzinárodného festivalu Cannes Lions. Víťazstvo v národnom kole Young Lions Slovakia 2019 slúži ako nominácia do medzinárodného kola Young Lions 2019 v rámci festivalu Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 17. – 21. júna 2019. Víťazným tímom v jednotlivých kategóriách sú organizátormi a partnermi súťaže hradené cestovné náklady, náklady na ubytovanie a tiež náklady spojené so vstupom na festival.

Do súťaže sa môžu zapojiť 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 21. júna 1988 a neskôr ).

Organizátorom súťaže je spoločnosť Ad Awards Association, s.r.o., ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie.

Partnermi súťaže sú Orange, Slovak Telekom, VÚB banka, EGOBOX, Asociácia mediálnych agentúr, Isifa, Shutterstock a Slovenská sporiteľňa.