Registrácia

Potvrdenie o registrácia a informácia o platbe vám príde na oba emaily zadávané pri registrácii. Akonáhle začneme zverejňovať zadania, budete sa môcť do systému prihlásiť a nahrať vašu prácu.

Prihlasovacie údaje
Bude vygenerované a odoslané na email po dokončení registrácie
Minimálne 6 znakov
Záväzne registrujem tím do národného kola súťaže Young Lions 2019 a zaväzujem sa uhradiť účastnícky poplatok 100,- Eur s DPH za každý prihlásený tím. Zároveň prehlasujem, že som sa oboznámil(-a) a súhlasím s pravidlami súťaže.
Odoslaním svojich osobných údajov potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle dokumentu Informácia dotknutej osobe k poskytovaniu osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú a som si vedomý (á), že ho môžem kedykoľvek odvolať.
Kategórie
Osobné údaje člena č. 1

ak ste freelancer, vpíšte freelance
OSOBNÉ ÚDAJE ČLENA Č. 2

ak ste freelancer, vpíšte freelance
Fakturačné údaje
Fyzická osoba: Meno, Priezvisko, Adresa, rodné číslo
Právnická osoba: Názov spoločnosti, Adresa, IČO, DIČ/IČ DPH
Vypĺňajte v prípade, ak je iná ako fakturačná adresa