O súťaži Young Lions Slovakia

Young Lions Slovakia je národným kolom prestížnej medzinárodnej súťaže Young Lions Competition, ktorá je každoročne súčasťou medzinárodného festivalu Cannes Lions. Víťazstvo v národnom kole súťaže slúži ako nominácia do medzinárodného kola.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Cieľom súťaže je podpora mladých profesionálov a tvorcov z oblasti reklamy, marketingu, PR, umenia a dizajnu. Víťazným tímom v jednotlivých kategóriách sú organizátormi a partnermi súťaže hradené náklady na účasť na medzinárodnom kole súťaže a tiež náklady spojené so vstupom na festival Cannes Lions.

Do súťaže sa môžu zapojiť 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov (narodení 24. júna 1990 a neskôr).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

V roku 2022 sa medzinárodné kolo súťaže Young Lions Competitions uskutoční online. Víťazné tímy budú v jednotlivých kategóriách súťažiť v medzinárodnom kole v termíne od 16. mája do 7. júna, online prezentovať svoje práce odbornej porote, ktorá online vyhlási výsledky a víťazné práce. Víťazi kategórií národného kola zároveň získavajú vstup a pocestujú na festival Cannes Lions, ktorý sa uskutoční 20.-24. júna a ročné Lions Membership.

Viac informácií k aktuálnemu ročníku sa dozviete v pravidlách súťaže

 

Organizátorom súťaže Young Lions Slovakia je spoločnosť Ad Awards Association, s.r.o., ktorá je reprezentantom prestížneho reklamného festivalu Cannes Lions na Slovensku, Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie.

Súťaž Young Lions Slovakia je postavená na rovnakých princípoch ako medzinárodné kolo Young Lions Competition. Jej pravidlá však môžu byť prispôsobené lokálnym podmienkam.