Kategórie Young Lions Slovakia 2022

Young Lions Slovakia otvára v roku 2022 súťaž vo všetkých 7 kategóriách: DESIGN, DIGITAL, FILM, MARKETERS, MEDIA, PR, PRINT. 

Zadania v jednotlivých kategóriách sú tajné až do momentu ich zverejnenia. Termíny zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie sú uvedené nižšie spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas (24 hodín, FILM 48 hodín) na jeho vypracovanie a prihlásenie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

 

KATEGÓRIA DÁTUM DEŇ ČAS EVENT
MEDIA 28. marca 2022 pondelok 9:00 START (brief)
29. marca 2022 utorok 9:00 FINISH (deadline)
     
DESIGN 30. marca 2022 streda 9:00 START (brief)
31. marca 2022 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
     
MARKETERS 30. marca 2022 streda 9:00 START (brief)
31. marca 2022 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
 
FILM 1. apríla 2022 piatok 9:00 START (brief)
3. apríla 2022 nedeľa 9:00 FINISH (deadline)
     
PR 4. apríla 2022 pondelok 9:00 START (brief)
5. apríla 2022 utorok 9:00 FINISH (deadline)
 
DIGITAL 6. apríla 2022 streda 9:00 START (brief)
7. apríla 2022 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
     
PRINT 8. apríla 2022 piatok 9:00 START (brief)
9. apríla 2022 sobota 9:00 FINISH (deadline)

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo poradie kategórií v organizačne nevyhnutnom prípade zmeniť.

 

PRINT, DIGITAL, DESIGN a FILM

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

MEDIA

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

PR

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v PR agentúre alebo na PR oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z PR oddelení na strane klientov.

MARKETERS

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

  

Partneri kategórií:

     

      Heineken_Logo

CSOB_logo