Brief PR

PARTNER KATEGÓRIE PR: SLSP

 

SLSP_logo

 

 

GRANTOVÝ PROGRAM PRE BUDÚCNOSŤ

Komunikačná a mobilizačná PR kampaň grantového programu na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v hodnote 250 000 eur, o ktoré môžu žiadať neziskové organizácie, školy a mestá.

 

Klient
PR projekt pripravujete pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne.

 

SLSPNadacia_external-material_box_1

Aká je aktuálna situácia

Slovensko aj celý svet sa v posledných dvoch rokoch výrazne zmenili a prešli ťažkým obdobím, ktoré zanechalo stopy na celospoločenskej atmosfére. Napriek tomu z nedávneho prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplynulo, že sa väčšina Slovákov na budúcnosť teší.

 

Slovenskej sporiteľni a Nadácii Slovenskej sporiteľne na budúcnosti a prosperite Slovenska a jeho obyvateľov mimoriadne záleží a chce sa aktívne pričiniť o to, aby bola čo najlepšia a teda aj čo najzelenšia. Naša banka sa preto v rámci svojich troch verejných záväzkov z roku 2021, okrem iného, zaviazala aj k vysadeniu 300 tisíc stromov do roku 2025. A tým naša iniciatíva pre zelené a udržateľné Slovensko nekončí. Ďalším konkrétnym krokom je vyhlásenie grantového programu v hodnote štvrť milióna eur na podporu zelených riešení a zelených inovácií naprieč Slovenskom.

 

Cieľom grantového programu nadácie je priniesť do miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť a ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky.

 

Zadanie
Predstavte komunikačnú stratégiu a plán aktivít, ako dostať grant do povedomia čo najväčšiemu množstvu ľudí a spolu s ním komunikovať poslanie najväčšej firemnej nadácie, ktorej záleží na vytváraní lepšej budúcnosti a lepšieho miesta pre život vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Komunikačná stratégia by mala zároveň „mobilizovať“ odbornú verejnosť (tú, ktorej je grantová výzva adresovaná), aby sa zapojila so svojim projektom. Cieľom je zvýšiť počet zapojených organizácií o 10 – 20 % oproti priemernému počtu (cca 150 prihlásených organizácií).

 

Komunikačná stratégia by mala obsahovať aj druhú časť, ktorá bude predstavovať širokej verejnosti najzaujímavejšie z podporených projektov. Má nasledovať po zverejnení výsledkov hodnotiacej komisie.

 

Cieľová skupina

1. Široká verejnosť (20 – 60 rokov)

2. Odborná verejnosť (lídri komunít, zástupcovia neziskových organizácií, riaditelia škôl, primátori, starostovia obcí a pod.)

 

Čo má byť odkaz PR kampane?
Už viac ako dva roky rezonujú spoločnosťou nepredvídateľné globálne krízy, ktoré na seba strhávajú väčšinu pozornosť. Rovnako urgentná a neodkladná je potreba riešenia environmentálnych a klimatických problémov našej planéty, ktoré nepočkajú.

Organizácie budú mať 30 dní na podanie projektu od vyhlásenia výzvy. Grant Pre budúcnosť je jedným z „najštedrejších“ grantov – organizácie môžu získať pre svoj projekt 10 000 – 15 000 eur, čo sa v kontexte grantových výziev považuje za nadštandardné granty.

 

Tone of voice
Priateľský, neformálny, naratívny, moderný.

 

Výstupy
- prezentácia stratégie v PPT / PDF (max. 15 slidov vrátane úvodného a záverečného)

- krátke zhrnutie, ktoré obsahuje popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie v PDF (max. 300 slov)

 

Timing

Grantová výzva bude aktívna v období 2.5.-31.5. Informačno-mobilizačná kampaň má prebiehať cca týždeň pred vyhlásením výzvy, od 25.4. do ukončenia podávania projektov 31.5. Druhá časť informujúca o podporených projektoch cca 2 týždne po vyhlásení výsledkov (1.6.), t.j. od 15. do 30.6.

 

------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Ivan Milojevic

Authorised Reseller of Shutterstock

mobile: +420 774 581 655

e-mail: imilojevic@ shutterstock-reseller.com

 

 logo Shutterstock