Brief Media

PARTNER KATEGÓRIE MÉDIA:  ČSOB

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

KLIENT: ČSOB nadácia

logo ČSOB

CIEĽ:

ČSOB nadácia výrazne pomohla pri financovaní realizácie nových športových zón v hlavnom meste. Projekt zabezpečuje mesto Bratislava a  otvorenie prvých športových zón sa očakáva v lete. Zároveň sa zrevitaluzujú nevyužité plochy, primárne pod mostami (SNP, Starý most, LaFranconi.. ).

Chceme aby bratislavská mládež vedela o týchto športoviskách, začala ich využívať a vedela, že ich podporila ČSOB nadácia.

 

SITUÁCIA

ČSOB nadácia bola založená 6. decembra 2010.  Cieľom je podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty ČSOB Finančnej skupiny. Zámerom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu či vzdelávania, predovšetkým formou spolupráce s vysokými školami.

Ciele nadácie a oblasti podpory

ČSOB nadácia chce prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáhať realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. ČSOB nadácia chce nielen pasívne darovať finančné prostriedky, ale aj aktívne zapájať verejnosť do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, a dosiahnuť pozitívnu zmenu prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu, vzdelávania (predovšetkým spolupráca s vysokými školami – študijné odbory blízke oblasti podnikania ČSOB Finančnej skupiny), či zdravia (najmä pomoc a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach a pomoc v oblasti zdravia zamestnancom ČSOB FS) a ochrany a tvorby životného prostredia.

„Pomáhame vám žiť lepší život“ tým, že:

·        podporujeme zmysluplné a dlhodobé verejnoprospešné projekty

·        prepájame ich s core-business aktivitami ČSOB, v ktorých sme odborníci

·        naše aktivity komunikujeme výraznejšie a inšpirujeme tým aj ostatné zodpovedné firmy nielen na Slovensku

Hlavné piliere podpory ČSOB Nadácie:

·        Udržateľnosť / Ekológia

·        Vzdelávanie

·        Podpora zdravia a aktívneho životného štýlu

 

Zo strany mesta prišla iniciatíva na vybudovanie 6 až 7  športových zón na nevyužitých priestoroch pod mostami, pričom obe strany hrádze sú typickým miestom pre športovanie. Finančne sme podporili realizáciu týchto priestorov, ktoré sa aktuálne budujú.

 

KOMUNIKAČNÉ CIELE

Navrhnúť efektívnu a inovatívnu mediálnu kampaň na podporu nových športovísk v BA.  

Hlavné ciele:

Rozšíriť povedomie o aktivitách ČSOB nadácie pre podporu zdravého životného štýlu
Aktivizovať cieľovú skupinu = aktivácia, t.j.:
využívanie nových športovísk v BA,
a zdieľanie info o nových možnostiach / miestach na športovanie.
 

TONE OF VOICE

Komunikáciu prispôsobiť CS a lokalite.

 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Mladí v BA, športovci, ktorí budú motivovať aj nešportovcov / občasných športovcov  „s výhovorkami“.

Primárna cieľová skupina sú mladí od 16 do 24 rokov v Bratislave

Vzdelanie: stredoškolské/vysokoškolské 

Záujmy: dizajn, online svet, móda, lifestyle, socializácia, work-life balance, sloboda vzdelávania, ekológia, investovanie 

Client voice: „ Som online. Som dynamický, mám rád zdravý životný štýl – zdravé jedlo, pohyb, work -life balance. Pekné a pohodlné športové oblečenie.“

 

 MEDIÁLNY ROZPOČET

30 000€

 

TIMING KAMPANE

2 mesiace (august – september)

 

VÝSTUPY

prezentácia stratégie a idey v PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)
krátke zhrnutie – východiská návrhu, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey
návrh merania parametrov úspešnosti kampane
 

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Oblasti, na základe ktorých budú práce hodnotené:

Pochopenie / key insighty – originálne a nečakané súvislosti a poznatky zo života a hodnôt cieľovej skupiny užitočné pre komunikáciu tohto zadania.
Mediálna stratégia – originalita, inovatívnosť a komplexnosť s potenciálom dosiahnutia stanovených cieľov.
Mediálna kreativita - využitie komunikačných/mediálnych kanálov “inak”, ktorá pomôže priniesť emóciu k životu v rámci vašej mediálnej stratégie.
Efektivita kampane vs ciele – definícia relevantných metrík, merateľnosť výsledkov, ako rozmýšľate nad nastavením cieľov a ich vyhodnotením.
Media channel mix – relevantná exekúcia na cieľové publikum, kde a ako bude vaša idea komunikovaná nielen v rámci platených médií ale aj vlastnených a zdieľaných médií zadávateľa, či v priestore a možnostiach organického šírenia a napĺňania stanovených cieľov.
Nové médiá - ukážte nám v ideovej rovine ako môže byť inovatívne riešenie/nové technológie využité v realite.
 

**************************

 

VIZUÁLNY OBSAH


Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Ivan Milojevic

Authorised Reseller of Shutterstock

mobile: +420 774 581 655

e-mail: imilojevic@ shutterstock-reseller.com

 

 

MEDIÁLNY PARTNER SÚŤAŽE YL SLOVAKIA 2022:

logo Shutterstock

 

  --