Brief Digital

PARTNER KATEGÓRIE DIGITAL: AMA 

 

logo AMA

 

 ------------------------------------------------------------------- 

1.      Pozadie projektu

Klub M – klub priateľov Mareeny, je novovznikajúcim projektom, ktorý si kladie za cieľ podporiť pravidelné darcovstvo jednotlivcov v rámci neziskovej organizácie Mareena a vytvoriť podklad pre budovanie dlhodobých vzťahov s darcami založených na pravidelnom kontakte.

 

2.      Zadanie

 Potrebujeme vytvoriť kampaň, ktorá potenciálnych záujemcov osloví a presvedčí o zmysle pravidelného darcovstva, predstaví jeho spoločenskú úlohu a zároveň aj množstvo výhod, ktoré z neho vyplynú.

 

3.      Kreatívna výzva projektu

 Chceli by sme príjemnú páčivú kampaň, nekonfrontačnú. Takú, ktorá sa bude ľuďom páčiť a bude presvedčivá.

 

4.      Čo ideme komunikovať?

 Kampaň sa týka launchu Klubu M – klub priateľov Mareeny, ktorý je určený pre pravidelných darcov (minimálna suma 10 eur/mesačne). Členovia klubu zároveň čerpajú výhody klubu (zľava na merch a produkty, večera pre členov, tréningy a školenia v témach migrácie a integrácie).

 

5.      Čo chceme kampaňou dosiahnuť?

 Spropagovať Klub M, získať pravidelných darcov a spropagovať pravidelné darcovstvo vo všeobecnosti. Získať minimálne 40 nových pravidelných darcov a minimálne 20 nových členov Klubu M (pri pravidelnom darcovstve nie je povinné, aby sa darca automaticky stal členom Klubu M).

 

6.      Použité médiá a platformy

 Digital, Social Media, Mobile

 

7.      Aké sú poslanie a ciele vašej spoločnost?

Mareena je občianske združenie, ktorého víziou je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých. V Mareene veríme, že súdržnú a akceptujúcu spoločnosť budujeme všetci spoločne. Asistujeme cudzincom pri ich integrácii do slovenskej spoločnosti, organizujeme komunitné podujatia s cieľom podpory nadväzovania vzťahov medzi Slovákmi a cudzincami a pomáhame im na individuálnej úrovni, napríklad so slovenčinou alebo s úradnými záležitosťami.

 

8.      Kto je vaša relevantná konkurencia?

Pôsobíme v treťom sektore, kde spolupracujeme s relevantnými organizáciami, ktoré sa téme migrácie a integrácie venujú – sú to najmä Liga za ľudské práva, Nadácia Milana Šimečku, Človek v ohrození, či IOM. Odlišujeme sa poskytovanými službami, komunitou, ktorú si v BA, NR a KE budujeme a neformálnym priateľským prostredím, ktoré poskytujeme pre Slovákov aj cudzincov.

 

9.      Aké sú hlavné benefity projektu? Má projekt nejaké nevýhody?

Člen Klubu M získava možnosť zúčastňovať sa vzdelávacích a komunitných podujatí Mareeny, zľavy na merch, pozvanie na exkluzívnu večeru pre členov klubu. Členstvo je zároveň možnosťou, ako podporiť aktivity Mareeny a hodnoty, ktoré vyznáva. Člen Klubu M má možnosť byť súčasťou toho, čo robíme.

 Nevýhody produktu nevidíme. Ide o partnerstvo s pridanou spoločenskou hodnotou, ktoré pre darcu ponúka materiálne aj duševné výhody.


 10.   Cieľová skupina

 Primárna cieľová skupina kampane sú ľudia vo veku 25 –  45 rokov, prevažne ženy, ľudia, ktorým sú blízke témy ľudských práv, migrácie a integrácie, cudzinci žijúci na Slovensku, mladí ľudia, hodnotovo orientovaní (sloboda, ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie, dôstojný život, bezpečie).

 

11.   Cieľ komunikácie

Čo si myslí cieľová skupina teraz?

Darcovstvo je pravdepodobne fajn, ale nevedia, ako to funguje, čo to obnáša a kam ich peniaze po darovaní putujú.

Čo chceme, aby si cieľová skupina myslela po kampani?

Že pravidelné darcovstvo je potrebné pre zdravé fungovanie organizácie a pravidelní darcovia podporujú aktivity s celospoločenským dopadom.

 

12.   Kľúčové posolstvo, ktoré chceme odovzdať cieľovej skupine?

 Pravidelné darcovctvo je výhra po každej stránke a Klub M mu dáva nový rozmer, vďaka ktorému presne viete, ako sú vaše peniaze použité, a darcovia majú z toho radosť/výhody.

 

13.   Dôvod uveriť

Racionálne dôvody: Výsledky Mareeny, angažovanie v téme (Ukrajina, Afganistan), výročné správy, štatistiky, výskum, Mareena café. Prinášame inovatívne riešenia, sme flexibilní a vieme zareagovať na aktuálne dianie.

Emocionálne dôvody: Sociálna pop-up kaviareň Mareena café (zamestnávanie žien – utečenkýň a cudziniek z tretích krajín). Aktivity na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom a angažovanie sa v témach integrácie utečencov.

 

14.   Odmena a prísľub

 Folkekokken – špeciálna večera v štýle dánskeho konceptu, ktorá spája ľudí z rôznych prostredí, svetové vzdelávanie, spoluvytváranie Mareeny, informovanosť prostredníctvom pravidelných newsletterov Klubu M, darček pre podporovateľov; prísľub, že ich dary budú využité správne a transparentne.

 

15.   Osobnosť a tón komunikácie

 Príjemný, priateľský. Chceme, aby kampaň bola presvedčivá, ale nevtieravá.

 

16.   Čo určite áno, čo určite nie

 Ak sa dá, použiť trošku humoru, ale vyvarovať sa konfrontačnej komunikácii a vizuálu.

 

17.   Termín projektu

 Launch Klubu M plánujeme 21. júna na Svetový deň utečencov.

 

18.   Budget

 4 000,- EUR

 

19.   Zodpovedná osoba

 Katarína Levčíková, manažérka programu šírenia povedomia, katarina.levcikova@mareena.sk, 0907 159 779

 Martina Podžubanová, fundraiserka, martina.podzubanova@mareena.sk, 0915 272 037

 

20.   Požadované výstupy

Maximálne 3 kľúčové vizuály, čo však nie je povinnosť, ale vítaná podpora prihlášky.

Formát pdf/ppt.

Štruktúra výstupu:

-        Insight – 1 slide

-        Idea – 1 slide

-        Stratégia riešenia – 1 slide

-        Rozpracovanie stratégie/exekúcia – toľko slidov, koľko vizualizácií, t.j. max 3

-        Očakávané výsledky – 1 slide

-        Celkovo – minimálne 5, maximálne 7 slidov

 

21.   Podporný materiál 

https://fb.watch/ccnxZcOoeO/

------------------------------------------------

VIZUÁLNY OBSAH

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Ivan Milojevic

Authorised Reseller of Shutterstock

mobile: +420 774 581 655

e-mail: imilojevic@ shutterstock-reseller.com

 

 logo Shutterstock