Brief Design

PARTNER KATEGÓRIE DESIGN: KRAS 

 

KRAS-LOGO-LONG-FULL-COLOR-RGB1

 

------------------------------------------------------- 

Názov

Symbol pre označenie všetkých aktivít spojených s pomocou
pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny.

 

Klient

Klientom je KRAS – Klub reklamných agentúr Slovenska.

V kategórii DESIGN prichádzame s aktivitou vytvoriť jednotné vizuálne označenie – značku, ktorej cieľom je jasne označiť a podporiť všetky spoločensky zodpovedné aktivity spojené s pomocou Slovenska a jeho občanov ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom.

 

Situácia

Od začiatku vojny na Ukrajine a s príchodom prvých utečencov sa Slovensko jasne a rozhodne postavilo na stranu odmietania vojnového konfliktu a na stranu pomoci Ukrajine. Súčasťou tohto postoja sa stala každodenná pomoc ľuďom utekajúcim pred hrôzami vojny.
Utečencov nielen na Slovensku pribúda a postupne sa dostávajú do rôznych miest a obcí, kde hľadajú a nachádzajú pomocnú ruku. Táto pomoc je ešte stále vo veľkej miere spontánna a nekoordinovaná. Pomáhajú hlavne dobrovoľníci, mimovládne organizácie a bežní občania.

Mestá, obce, budovy, prevádzky a dopravné prostriedky zaplavilo množstvo rôznorodých nápisov, znakov a symbolov, ktorých posolstvom je pomoc. Každý z týchto vizuálnych odkazov je iný a rôznej kvality. Veľakrát vytvorený s dobrým úmyslom, no vizuálne neatraktívny až škaredý alebo chybný, a tak znižuje úroveň očakávania kvality ponúkanej pomoci, akákoľvek môže byť sofistikovaná, odborná alebo úprimná.

 

Brief

Vytvorte značku, ktorá bude jednotným vizuálnym označením akejkoľvek relevantnej aktivity, miesta, organizácie či konkrétnych ľudí, ktorí sú pripravení pomôcť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny postihnutej vojnou.
Značka bude symbolom, ktorým budú označené všetky reštaurácie, bary, prevádzky, hostely, infocentrá, pracovné a poradenské agentúry, školy, škôlky, mestské zastupiteľstvá, lekárne, nemocnice, zdravotnícke zariadenia, všetky inštitúcie, firmy, spoločenstvá, štátne aj neštátne organizácie, ale aj nezávislé skupiny ľudí či jednotlivci, ktorí ponúkajú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny akýkoľvek aj špecifický typ pomoci.

 

Výzva

Vytvorte označenie symbol/logo na variabilné použitie a aplikáciu na rôznych miestach, materiáloch a v médiách. K tomuto označeniu navrhnite základné prvky vizuálnej identity, ktoré pomôžu zviditeľniť a jasne označiť všetkých, ktorí sa rozhodli pomáhať.

 

Pozicioning vytvorenej značky

Chceme inšpirovať a ukázať Slovensko ako modernú a vyspelú krajinu, v ktorej komunikačný dizajn zohráva dôležitú úlohu vo formovaní jej postojov a aktivít.

 

Insights

Ukrajinci sa aj vďaka neoblomnému a hrdinskému postoju svojho prezidenta a lídrov krajiny stali pozitívne prijímanými utečencami, ktorí v sebe nesú hrdosť na svoju krajinu a odpor proti vojne. Pozorne vnímajú aj to, ako sa narába s ich symbolmi štátnosti.

Napr. Denník N na znak solidárnosti a úcty začal uvádzať v médiách názvy ukrajinských miest spôsobom, akým označujú tieto mestá Ukrajinci, napr. Kyjev vs Kyjiv.

 

Cieľová skupina

Primárna cieľová skupina sú Ukrajinci, ktorý utekajú zo svojej krajiny sužovanej vojnou a hľadajú rôzne typy pomoci kdekoľvek na území našej republiky.

Sekundárnou cieľovou skupinou sú ľudia, spoločnosti, prevádzky a inštitúcie, ktoré sa aktívne zapájajú do pomoci a podpory a je pre ne dôležité byť v tomto úsilí viditeľné a transparentné.

Výstupy:

- logo/symbol (pdf)

- základné prvky vizuálnej identity
(farebnosť, typografia, vzťah symbolu k doplnkovému textu alebo ďalším symbolom
(popis v pdf)

- Ukážka aplikácie označenia na rôznych typoch médií – vstup do prevádzky, hostel, zdravotnícke zariadenie, navigačný systém, facebookový profil alebo personalizované označene jednotlivca – online, ofline)

 

------------------------------------- 

VIZUÁLNY OBSAH


Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).


V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Ivan Milojevic

Authorised Reseller of Shutterstock

mobile: +420 774 581 655

e-mail: imilojevic@ shutterstock-reseller.com

  

MEDIÁLNY PARTNER SÚŤAŽE YL SLOVAKIA 2022:

logo Shutterstock