Kategórie Young Lions Slovakia 2021

Young Lions Slovakia otvára v roku 2021 súťaž v kategóriách: DESIGN, DIGITAL, FILM, MARKETERS, MEDIA, PR, PRINT. 

Zadania v jednotlivých kategóriách sú tajné až do momentu ich zverejnenia. Termín zverejnenia zadaní pre jednotlivé kategórie sú uvedené nižšie spolu s podmienkami pre tieto kategórie. Od zverejnenia zadania majú tímy obmedzený čas (24 hodín) na jeho vypracovanie a prihlásenie riadne vypracovanej súťažnej práce do systému podľa technických parametrov uvedených pri každej kategórii samostatne. Po uzavretí systému nie je možné prihlásené práce meniť, opravovať ani dopĺňať.

 

KATEGÓRIA DÁTUM DEŇ ČAS EVENT
DIGITAL 3. mája 2021 pondelok 9:00 START (brief)
4. mája 2021 utorok 9:00 FINISH (deadline)
         
MEDIA 4. mája 2021 utorok 9:00 START (brief)
5. mája 2021 streda 9:00 FINISH (deadline)
         
FILM 5. mája 2021 streda 9:00 START (brief)
6. mája 2021 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
MARKETERS 5. mája 2021 streda 9:00 START (brief)
6. mája 2021 štvrtok 9:00 FINISH (deadline)
         
PR 6. mája 2021 štvrtok 9:00 START (brief)
7. mája 2021 piatok 9:00 FINISH (deadline)
DESIGN 6. mája 2021 štvrtok 9:00 START (brief)
7. mája 2021 piatok 9:00 FINISH (deadline)
         
PRINT 7. mája 2021 piatok 9:00 START (brief)
8. mája 2021 sobota 9:00 FINISH (deadline)

   

PRINT, DIGITAL, DESIGN a FILM

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

MEDIA

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

PR

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú v PR agentúre alebo na PR oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z PR oddelení na strane klientov.

MARKETERS

  • Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 31 rokov, ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

 

 

PARTNERI KATEGÓRIÍ SÚŤAŽE YL SLOVAKIA 2021

                                      

 

          

 

MEDIÁLNY PARTNER SÚŤAŽE YL SLOVAKIA 2021