Brief PR

PARTNER KATEGÓRIE PR:

KLIENT

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je združenie právnických a fyzických osôb - reklamných agentúr, ktoré poskytujú komplexné služby v oblasti marketingovej komunikácie. Ide o výberovú profesijnú organizáciu, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

KRAS bol založený v roku 1993 s cieľom kontinuálne zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie ako neoddeliteľnej súčasti trhového hospodárstva. Od svojho založenia je členom Európskej asociácie komunikačných agentúr (EACA) v Bruseli. 

V súčasnosti má KRAS 12 členov: Apple Pie, Effectivity, Elite -Monday Lovers, Istropolitana Ogilvy, JANDL, Made by Vaculik, Mullen Lowe GGK, MUW Saatchi & Saatchi, Respect APP,  TRIAD, Zaraguza, Wiktor Leo Burnett.


SÚČASNÁ SITUÁCIA

KRAS je zavedená a fungujúca branžová asociácia zložená z profesionálov a odborníkov jednotlivých členských agentúr. Či už pod hlavičkou KRASu, alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti Ad Awards Association realizuje množstvo projektov a aktivít:

 • Young Lions Slovakia
 • Zlatý klinec (súťaž kreativity)
 • Festival kreativity (vzdelávacia a konferenčná súčasť Zlatého klinca)
 • Top Advertising Agencies Slovakia (rebríček výkonnosti reklamných agentúr)
 • Cenník výkonov
 • EFFIE AWARDS Slovakia (súťaž efektivity)
 • Férový tender (iniciatíva za férové pravidlá a podmienky tendrov)
 • Raňajky s reklamou (v spolupráci s partnerom Radou pre reklamu)
 • reprezentant medzinárodného festivalu Cannes Lions na Slovensku

Tieto aktivity sa komunikujú väčšinou samostatne pod svojimi vlastnými “značkami”Súčasnou slabou stránkou je, nízke povedomie o tom, že za týmito aktivitami stojí práve KRAS. 

Komunikácia je plánovaná sezónne primárne ako podpora jednotlivých projektoch. KRAS ako profesné združenie postráda svoju vlastnú tvár.

Ústredným komunikačným kanálom je web kras.sk, ktorý je pomerne zastaralý, ale v roku 2021 bude kompletne redizajnovaný. KRAS komunikuje primárne na Facebooku a cez viaceré fanpages (https://www.facebook.com/KRASfcb, https://www.facebook.com/zlatyklinec, https://www.facebook.com/CannesLionsSK), vytvorené má aj profily na Instagrame, Youtube a LinkedIne, ale tie sú aktuálne nepoužívané. Jednotlivé projekty majú svoje webové stránky:

Z externých kanálov je využívaný primárne časopis Stratégie. 

 
ZADANIE

Zadanie je vytvoriť PR stratégiu zameranú na budovanie samostatnej značky KRAS, ktorá zveľaďuje reklamný trh. Chceme, aby sa KRAS stal rešpektovanou a vyhľadávanou autoritou medzi zadávateľmi, reklamnými agentúrami, ale aj zo strany médií a verejných inštitúcii.

Pozrite si aj  videoodkaz od prezidentky KRASu, Zuzany Ďurčekovej.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Cieľovou skupinou sú profesionáli z reklamných a kreatívnych agentúr, marketéri na strane zadávateľov, partnerské asociácie, ale aj štátne inštitúcie.  


Dôvod prečo by tomu mala cieľová skupina veriť sú naše konkrétne aktivity:  

 • Young Lions Slovakia
 • Zlatý klinec (súťaž kreativity)
 • Festival kreativity (vzdelávacia a konferenčná súčasť Zlatého klinca)
 • Top Advertising Agencies Slovakia (rebríček výkonnosti reklamných agentúr)
 • Cenník výkonov
 • EFFIE AWARDS Slovakia (súťaž efektivity)
 • Férový tender (iniciatíva za férové pravidlá a podmienky tendrov)
 • Raňajky s reklamou (v spolupráci s partnerom Radou pre reklamu)
 • reprezentant medzinárodného festivalu Cannes Lions na Slovensku


ČO OČAKÁVAME

 • Dlhodobá PR stratégia, ktorá posilní znalosť značky KRAS a jej kompetencie. 
 • Návrh plánu aktivít na 1 rok (navrhnúť časovo ideálny štart komunikácie)

TONE OF VOICE

 • priamosť 
 • otvorenosť 
 • “UP TO DATE” / súčasný (v zmysle moderný a pružne reagujúci na všetko čo sa deje)

VÝZVA

Výzvou je vytvoriť kreatívnu, inovatívnu a efektívnu PR stratégiu pre značku KRAS.


VÝSTUPY

 • prezentácia stratégie v PPT / PDF (max. 10 slidov vrátane úvodného a záverečného)
 • krátke zhrnutie, ktoré obsahuje popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie v PDF (max. 300 slov)

 

VIZUÁLNY OBSAH
Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).
V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte: Danica Kovacevic, mobil: +420 604 123 751, email: danica.kovacevic@isifa.com  

BRANDING
Žiadny branding agentúry nie je povolený. Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete.

 

MEDIÁLNY PARTNER SÚŤAŽE YL SLOVAKIA 2021: