Brief Film

PARTNER KATEGÓRIE FILM:

 

„Tvoja vášeň má budúcnosť ”

KLIENT

Vaším klientom je spoločnosť Slovak Telekom, poskytovateľ pevných a mobilných služieb na Slovensku, ktorá získala ocenenie Najlepší operátor roka 2020 v prestížnej ankete NAY Techbox. Zároveň v rokoch 2013-2019 v meraní Best in Test Telekom získal 7-krát po sebe cenu za najlepšiu mobilnú sieť na Slovensku.

V kategórii FILM by spoločnosť rada videla návrhy krátkeho filmu, ktorý by Slovak Telekom profiloval ako partnera mladých ľudí, ktorý im dokáže pomôcť s náročným prvým krokom pri vstupe na trh práce. 

POSITIONING KLIENTA

Vašou úlohou je pozicionovať Telekom ako inovatívnu značku. Ako značku, ktorej záleží na mladej generácii a načúva jej. Telekom chce mladým ľuďom pomôcť si uvedomiť svoj potenciál a nasmerovať ich na ceste životom. V tejto kampani chceme mladým ľuďom pripomenúť, že aj napriek obavám, ktoré majú v súvislosti so vstupom na trh práce, by nemali zabúdať na to, v čom sú dobrí (ich záľuby, vášne, hobby) a využiť to pri výbere svojej prvej práce.

Snaha o pomoc mladým ľuďom vychádza aj z DNA našej spoločnosti. Sme líder na poli technologických inovácií v telekomunikačnej oblasti a našou hlavnou snahou je zabezpečiť, aby všetci ľudia boli medzi sebou prepojení a každý mal prístup k príležitostiam, ktoré ponúkajú technológie dneška. Naše technológie dávajú ľuďom možnosti, aby mali v rukách celý svet.

BRIEF

Urobte krátky, maximálne 60-sekundový online film, ktorý bude mladých ľudí inšpirovať k tomu, aby svoje záľuby premenili na svoju prácu.

Pozrite si video od Ondra Mikuša z Telekomu, ktorý priblíži súťažné zadanie.

INSIGHT 

Pandémia COVID-19 priniesla okrem dopadu na naše zdravie aj obrovskú ekonomickú krízu. Prísne lockdowny spôsobili, že milióny ľudí zostali zo dňa na deň bez práce, či vzdelania. Vrátane viac ako 30 miliónov mladých ľudí. Generácia mladých ľudí je pritom základom spoločnosti – či už z pohľadu kúpyschopnosti obyvateľstva, ich nápadov, postojov alebo vplyvu na celkové formovanie spoločnosti.

Pretrvávajúca kríza im však priniesla obavy, pretože ich vyhliadky do budúcnosti nie sú práve najlepšie. Mladí ľudia z generácie Z sú presvedčení, že pandémia bude mať výrazný negatívny vplyv na ich schopnosť zamestnať sa. Prichádza frustrácia z toho, že chýbajúce vzdelanie, zlé kariérne vyhliadky a juniorské pozície v práci môžu znamenať problémy v kariére, finančnej nezávislosti alebo dokonca v mentálnom zdraví. 

Telekomu ako značke záleží na tom, aby mladá generácia prosperovala. Preto chce v tejto kampani pripomenúť mladým ľudom, že všetky ich záľuby, hobby alebo vášne im môžu významne pomôcť v hľadaní ich prvej práce. Youtuberka natáčajúca si videá môže byť úspešnou kameramankou alebo režisérkou. Záľuba v kreslení môže viesť k produktovému dizajnu alebo kariére architekta.

ODOZVA

Téma pre Telekom ako inšpirácia pre budúcnosť mladých ľudí by mala byť odzrkadlená vo videu, ktoré navrhnete a mal by tam byť využitý headline „Máte v rukách celý svet“. Súťažiaci sa môžu na tému pozrieť zoširoka alebo si vybrať konkrétny use case, na ktorom ukážu, že Telekom podporuje mladých ľudí pri výbere ich budúceho uplatnenia na trhu práce. 

CIEĽOVÁ SKUPINA

Mladí ľudia, ktorí študujú alebo sa pripravujú na vstup na pracovný trh. Často sú to ľudia, ktorí nevedia, akým smerom by sa v živote mali uberať a táto neistota im spôsobuje obavy. 

VÝZVA

Výzvou je vytvoriť film, v ktorom mladým ľuďom pripomenieme, že aj napriek neistote spojenej s ich nástupom do pracovného života by sa mali zamyslieť nad tým, v čom sú dobrí a snažiť sa svoje prednosti využiť pri výbere prvej práce/kariérneho smerovania.   

VÝSTUPY

  • 60 sekundový film

 

VIZUÁLNY OBSAH
Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).
V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte: Danica Kovacevic, mobil: +420 604 123 751, email: danica.kovacevic@isifa.com 

BRANDING
Žiadny branding agentúry nie je povolený. Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete.

Pri návrhu videa je povolený branding spoločnosti Slovak Telekom v súlade s jej design manuálom – na konci vide musí byť logoshot s logom a claimom Zažime to spolu (stiahnuť, heslo:lions). Nový master messages „Máte v rukách celý svet.“ je vhodné uviesť pred logoshotom, viď. ukážka TV spotu (https://www.youtube.com/watch?v=GLilun_5vOA).

 

MEDIÁLNY PARTNER SÚŤAŽE YL SLOVAKIA 2021: