Brief Design

PARTNER KATEGÓRIE DESIGN:

 

„Slovenské centrum dizajnu 2022. Ako ďalej po Roku slovenského dizajnu?”

KLIENT

Vaším klientom je celoslovenská špecializovaná odborná inštitúcia Slovenské centrum dizajnu, ktorej úlohou je skúmať, hodnotiť a objasňovať pôsobenie dizajnu v spoločnosti a tiež zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracúvať a sprístupňovať dokumentačné, knižničné fondy a zbierky múzejnej a galerijnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín, ktoré sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva.

V kategórii DESIGN by sme radi videli návrhy novej vizuálnej komunikácie pre rok 2022, kedy sa ukončí komunikovanie Roku slovenského dizajnu (2021) a Slovenské centrum dizajnu bude musieť udržať pozornosť odbornej i laickej verejnosti v rámci celej šírky svojich aktivít. 

POSITIONING KLIENTA 

Slovenské centrum dizajnu (SCD)
SCD je jediná štátna inštitúcia svojho druhu s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá sa venuje dizajnu od výskumných, vývojových až po prezentačné aktivity. Naším zriaďovateľom je MKSR, pričom patríme medzi najmenšie inštitúcie MKSR. Počas svojej 30 ročnej histórie sme sa rozrástli do pestrej štruktúry vzájomne prepojených oddelení.

 • Oddelenie dokumentácie a informačných služieb prevádzkuje Knižnicu dizajnu.
 • Edičné oddelenie vydáva časopis Designum a odborné publikácie.
 • Oddelenie produkcie a programov pre verejnosť organizuje výstavy v našej Galérii dizajnu Satelit.
 • Slovenské múzeum dizajnu pripravilo dlhodobú expozíciu slovenského dizajnu a knižnú edíciu DESIGNZOOM.
 • Výskumno-vývojové oddelenie Inolab sprístupnilo Knižnicu materiálov LOMA a hybridizačný softvér vlastného vývoja Hurban selector.
 • Každý rok organizujeme prehliadku najlepšieho slovenského dizajnu: Národnú cenu za dizajn. 

Sme členmi prestížnych medzinárodných organizácií BEDA, ICOM a siete múzeí dizajnu AAD. Rok 2021 sme vyhlásili za Rok slovenského dizajnu. Napriek zlej pandemickej situácii zvládame v súčasnosti realizovať množstvo aktivít doma aj v zahraničí. Máme relatívne nové logo, o mesiac predstavíme nový web, vysúťažili sme logo Roku slovenského dizajnu (2021) aj s celým prezentačným systémom. Čo sa však stane keď sa Rok slovenského dizajnu skončí? 

ZADANIE

Vytvorte návrhy novej komunikácie pre rok 2022, kedy sa ukončí komunikovanie Roku slovenského dizajnu (2021) a Slovenské centrum dizajnu bude musieť udržať pozornosť odbornej i laickej verejnosti v rámci celej šírky svojich aktivít. Naším cieľom je akcelerovať kvalitu svojich výstupov v rámci komunikačného dizajnu a prezentovať sa v rámci jasne štrukturovaného systému vizuálnej identity inštitúcie od vlastného originálneho merchu až po bannerové a billboardové kampane našich aktivít. Pozrite si na našom ešte starom webe našu činnosť www.scd.sk a činnosť jednotlivých oddelení.

Pozrite si aj video od Maroša Schmidta zo Slovenskeho centra dizajnu.

Napríklad:

Od septembra 2021 rozbiehame spoluprácu s RTVS na vytvorení 10 dokumentárnych filmov o slovenských dizajnéroch. Plánujeme ich promovať na billboardoch a citylightoch teaserovou kampaňou „Ja som slovenský dizajn.“ Najprv bude na vizuáli produkt dizajnéra a potom fotografia dizajnéra s produktom. Posolstvo: Za každým výrobkom, písmom alebo obalom knihy je človek – dizajnér. V tejto kampani a aj dokumnetárnych filmoch chceme pokračovať aj v roku 2022. 

 

ČO CHCEME

Chceme vidieť použiteľné, nové a atraktívne riešenie – univerzálny systém, ktorý pracuje s písmom, formami, farbami a fotografiami. Prineste nápad a spracujte ho v komplexnej prezentácii SCD s ohľadom na slovenský dizajn – najlepší dizajn:

 • navrhnite novú formu celkovej prezentácie so zachovaním loga SCD
 • vyberte alebo vytvorte vhodný merch
 • výrazné bannerové kampane
 • neopozerané outdoorové kampane
 • pracujte s písmom, farbou, formami, materiálmi
 • chceme byť „designsetteri“

V SCD sme presvedčení, že inštitúcia, ktorá zastupuje dizajnérov a propaguje dizajn musí v oblasti dizajnu „udávať tón“.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Široká odborná i laická verejnosť. Dizajnu na rozdiel od umenia rozumie každý, keďže dizajn sa tvorí pre ľudí za účelom riešenia ich problémov, alebo zvýšenia predajnosti produktu.

VÝSTUPY

 • prezentácia a textová explikácia vizuálneho štýlu (formát A4 v pdf)
 • merch (návrhy a aplikácie vizuálneho štýlu v png)
 • web bannery Medium Rectangle: 300 × 250 px, Leaderboard: 728 × 90 px a Facebook cover: 820 x 312 px (png)
 • vizuál (ukážka billboardu, citylightu v pdf)

BRANDING 

Autorom loga SCD je Ondrej Jób – na základe pôvodného loga Emila Drličiaka. Pri návrhoch používajte logo SCD (používame iba slovenskú verziu – aj v zahraničí), ktorá je v základe čiernobiela, ale pre túto súťaž povoľ ujeme aj jej farebné varianty podľa ľubovôle, ako aj rozličné farebnosti výplní. Nie je povolená deformácia loga alebo zmena písma.

V súčasnosti používame slogan DIZAJN JE TERAZ! / DESIGN IS NOW! Je to slogan Roku slovenského dizajnu, ale plánujeme ho používať aj naďalej. Nebránime sa novému sloganu, ak by lepšie vyhovoval vašej vizuálnej / grafickej koncepcii.

Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete.

VIZUÁLNY OBSAH
Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa - Shutterstock https://premier.shutterstock.com/ . Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock. 

Každý súťažný tím dostane emailom invitation link na individuálny prístup (vždy iba jeden z tímu).
V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte: Danica Kovacevic, mobil: +420 604 123 751, email: danica.kovacevic@isifa.com  

MEDIÁLNY PARTNER SÚŤAŽE YL SLOVAKIA 2021: