BRIEF Young Lions Slovakia 2018 kategória Print

BRIEF

Young Lions Slovakia 2018 kategória PRINT 

„NÁVRAT MOZGOV” 

Klient

Klientom je Tatra banka a.s, priekopník inovatívneho bankovníctva = leader v inováciách. Zároveň však banka, ktorej záleží na hodnotách v spoločnosti = spoločensky zodpovedná banka.

Už vyše dvadsať rokov podporujúca vzdelávanie, pôvodnú umeleckú tvorbu, dizajn a rôzne verejnoprospešné projekty.

Viď aktivity Nadácie Tatra banky – www.nadaciatatrabanky.sk

  • 14 ročná tradícia podpory vzdelávania
  • 6 čisto vzdelávacích grantových programov
  • prednášky držiteľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny a svetových ekonómov
  • v oblasti vzdelávania doteraz podporených 671 projektov vo výške

1 890 126 €

Brief

V TB sme presvedčení, že iba múdri a hodnotovo orientovaní ľudia dokážu zmeniť a pozitívne smerovať našu spoločnosť.

Cieľom kampane je poukázať na dôležitosť „návratu mozgov“ v celospoločenskom meradle.

Insight/Situácia

Svet sa stáva „bezhraničným“, možnosti v ňom tiež. Mladí ľudia objavujú možnosti svojho napredovania a ďalšieho uplatnenia čoraz viac mimo SR.

Podľa štatistík žije v zahraničí  300 000 Slovákov. Predpokladáme, že veľké množstvo „šikovných mozgov“ plánuje ešte zo SR odísť a už sa možno nevrátiť.

Zároveň však, Slovensko potrebuje expertov, potrebuje morálne stabilných a rozhľadených ľudí. Predpokladáme, že množstvo z nich už ale nemá vôľu svoje know how aplikovať „doma“. (Viď „prípad“ Zuzana Hlávková)

Veríme, že veľké veci sa dajú robiť aj na Slovensku. A zároveň sme presvedčení, že ľudia so zahraničnými  skúsenosťami, zvykmi, know-how a hodnotami dokážu prispieť ku kvalitnejšiemu životu v našej krajine.

ČO MÁ TEDA MOTIVOVAŤ MLADÝCH ŠIKOVNÝCH A MÚDRYCH ĽUDÍ ABY SA

VRÁTILI SPÄŤ NA SLOVENSKO A UPLATNILI SVOJE SCHOPNOSTI PRE NAŠU KRAJINU ?

Vybrané návrhy radi následne venujeme niektorej z neziskových organizácií,

ktorá sa téme „odlivu mozgov“ intenzívne venuje.

Negatívne vymedzenie kampane:

Kampaň by sa nemala spájať s predstaviteľmi rôznych menšín, mala by byť apolitická.

Odozva

Kampaň by mala vytvoriť pozitívny pocit zo života na Slovensku.

Mala by vyvolať presvedčenie: „Odišiel/la som do zahraničia, naberám skúsenosti, ale chcem ich vrátiť na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky doma“

(táto message je aj hlavnou ideou napr. grantového programu Nadácie Tatra banky „Študenti do sveta“ - http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/)

Cieľová skupina

Vysokoškolsky vzdelaní ľudia (18 – 35), pôsobiaci (študujúci/pracujúci) v zahraničí, resp.

plánujúci svoje ďalšie uplatnenie v zahraničí

Tone of Voice

Kampaň by mala priniesť pozitívny pocit z hodnoty vzdelania.

Výzva

Výzvou je vytvoriť printový vizuál.

Výstupy

- vizuál vo formáte A3 (PDF, CMYK, 300 dpi, 5mm spadavka)

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa – Shutterstock http://www.shutterstock.com. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

Prihlasovacie údaje

Použiť môžete jeden z nasledujúcich účtov:

Username: CRYoungLions2   Password: SLYoung2
Username: CRYoungLions3   Password: SLYoung3

7 tipov ako používať Shutterstock.com nájdete TU

V prípade problémov so Shutterstock kontaktujte:

Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com

Jana Boudu: + 420 605 229 222, jan.bouda@isifa.com

Branding

Do výstupov nevkladajte svoje meno ani meno alebo logo agentúry, v ktorej pracujete. Logo spoločnosti Tatra Banka  samozrejme môžete použiť.