Kategórie Young Lions Slovakia 2018

Súťaž Young Lions Slovakia  otvára v roku 2018  tieto kategórie: Print, Digital, Design, Film, Marketers, PR a Media.

PRINT

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť printovú reklamu.

- rozmer reklamy A3

- písomné vysvetlenie (300 slov)

- stručné vysvetlenie kontextu/ kultúry (150 slov)

- insight (150 slov) 

Zadanie bude zverejnené  2. mája o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je Tatra Banka (www.tatrabanka.sk)

DESIGN

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.  

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť novú identitu značky svetového formátu. Navrhnúť:

- logo

- 3 vizuálne pohľady ako by to vyzeralo v skutočnosti

- 150 slov o tom, ako sa bude značka vyvíjať

- 150 slov o tom, ako identita značky zodpovedá skutočnosti 

Zadanie bude zverejnené  9. mája o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Tvorcom zadania je Slovak Telekom (www.telekom.sk).

FILM

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.  

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť:

- krátky 60-sekundový online film

- písomné vysvetlenie (300 slov)

- stručné opísanie deja filmi (150 slov)

- stručné vysvetlenie kontextu/ kultúry filmi (150 slov) 

 Zadanie bude zverejnené  30. apríla o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je VÚB banka (www.vub.sk).

PR

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre, v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. 

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť inovatívnu PR stratégiu: 

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie (max. 450 slov)

 

Zadanie bude zverejnené   26. apríla o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je O2 Slovensko (www.o2.sk).

MEDIA

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.  

Zadanie:

Výzvou je vytvoriť inovatívnu mediálnu stratégiu: 

- prezentácia stratégie v PPT (max. 10 slidov)

- krátke zhrnutie, ktoré by malo obsahovať popis východiskových bodov, situácie, cieľov, stratégie, kreatívnej idey i exekúcie (max. 450 slov 

Zadanie bude zverejnené  7. mája o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je Asociácia mediálnych agentúr (www.amask.sk).

MARKETERS

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov, nesmú však pracovať v reklamnej agentúre. Prihlásiť sa nemôžu ani freelanceri.

Zadanie:

Výzvou je využiť potenciál značky a vypracovať zadanie na kampaň pre kreatívnu agentúru s využitím produktu, aktivity alebo služby, ktorú si sami vymyslíte. A teda vytvoriť:

- brief pre kreatívnu agentúru (max. 1 strana)

- produkt, aktivitu alebo službu, ktorá korešponduje s identitou značky, pre ktorú pracujete a ktorá inovatívne rieši zadaný problém - prezentácia stratégie a idey v PPT (max. 10 slidov)

Zadanie bude zverejnené  30. apríla o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie. Partnerom kategórie a zároveň tvorcom zadania je VÚB banka (www.vub.sk).

DIGITAL

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 22. júna 1987 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.1. Návrh využitia 3 social media platform (JPEG, pre každú platformu jeden obrázok)

2. Písomné vysvetlenie kampane (PDF), ktoré bude obsahovať:

     - Insight – akým spôsobom rieši idea problém klienta (max. 150 slov)

     - Riešenie – aké ste použili platformy, technológie, nástroje a prečo (max. 150 slov)

     - Funkčnosť – akým spôsobom vaša kampaň rieši klientov problém (max. 150 slov)

3. Vizuálny sumár kampane (JPEG) 

Zadanie bude zverejnené 14. mája o 9.00 hod. Partnerom je Orange Slovensko (www.orange.sk)