BRIEF Young Lions Slovakia 2018 kategória Film

BRIEF

Cannes Young Lions 2018 kategória FILM 

„STEREOTYPY” 

KLIENT

Vaším klientom je Nadácia VÚB. Nadácia už 10 rokov podporuje vyrovnávanie spoločenských a pracovných príležitostí žien prostredníctvom akadémie „Podnikavé ženy“, v ktorej bezplatne poskytuje  ženám know-how v oblasti financií, práva, marketingu a komunikácie, ale tiež im dodáva sebadôveru pri rozbehnutí vlastného podnikania. Akadémia od svojho vzniku pomohla viac ako 170 ženám vo veku od 18 do 60 rokov z celého Slovenska.

BRIEF

Urobte krátky, maximálne 60-sekundový online film, ktorý bude vašich rovesníkov inšpirovať k tomu, aby sa zamysleli nad dôsledkami rodových stereotypov v súkromnom či profesijnom živote mileniálov a mileniálok, a bude ich motivovať cez váš alebo iný príbeh k zmene tohto tradičného videnia sveta. 

INSIGHT

O mužoch sa predpokladá, že neplačú. Ženy máme zakódované ako citlivé či až precitlivené a poriadkumilovné stvorenia. Muži môžu byť mechanici, elektrikári, vodiči kamiónov alebo šéfovia veľkých korporácií. Ženy zase učiteľky, zdravotné sestry či účtovníčky. Ak je to tak, všetko je v poriadku. Ale ak je to naopak, ľudia zneistejú. Dali by ste si opraviť auto žene automechaničke? Ako by ste sa pozerali na muža, ktorý pracuje ako zdravotná sestra? Rodové stereotypy sú v nás hlboko zakorenené. Ale ako to vníma mladá generácia mileniálov a mileniálok, ktorí svoj pracovný i osobný život práve začínajú žiť?

SITUÁCIA

V marci tohto roka zverejnil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied výsledky Výskumu európskych hodnôt, z ktorého vyplýva, že na Slovensku je stále rozšírená tradičná predstava o úlohe mužov a žien v spoločnosti, ako aj predstava o ich rôznych schopnostiach. 

Zo správy vyplýva, že väčšina ľudí súhlasí s tým, že k finančnému zabezpečeniu rodiny majú prispievať obaja manželia alebo partneri. Napriek tomu si polovica opýtaných myslí, že zarábať peniaze má v prvom rade muž a žena sa má starať o domácnosť a rodinu. 

Čo sa týka starostlivosti o deti, takmer 60 percent mužov a 70 percent žien si myslí, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený. Jedna tretina ľudí sa domnieva, že práca na plný úväzok ženy ide na úkor rodiny. Viac ako 60 percent mužov si myslí, že vo všeobecnosti sú muži lepšími politickými lídrami a riaditeľmi firiem ako ženy. To isté si myslí ale len necelých 40 percent žien.

Takéto zmýšľanie ľudí by chcelo zmeniť aj medzinárodné spoločenstvo (OSN), a preto prostredníctvom Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý prijala aj Slovenská republika a dohovor je legislatívne záväzný, zaviazalo všetky vlády odstraňovať akékoľvek formy rodových stereotypov. Znamená to otvárať širšie možnosti pre mužov a ženy prejavovať sa vo svojej ľudskosti a neobmedzovať sa vopred danými, často rigídnymi očakávaniami. Neznamená to mužskosť a ženskosť otáčať, ale otvárať väčšie možnosti pre všetkých. 

Príkladom toho, ako sa popasovať s rodovými stereotypmi, je aj nariadenie, ktoré zaviedol minulý rok v júli britský regulátor Advertising Standards Authority, keď zakázal reklamu na hračky a detské výrobky založenú na rodových stereotypoch. Tradičný obrázok dievčatka hrajúceho sa s bábikou či chlapčeka v kostýme hrdinu tak nadobro zmiznú z obrazoviek britských domácností. Je predsa toľko možností, ako môžu deti rozvíjať svoju hravosť a tvorivosť, a nikto nezakazuje dievčatám hrať sa s bábikou, ale je dôležité, že pri zobrazovaní sa neponúka len táto jedna možnosť. 

Spôsob, ako spochybniť rodové stereotypy cez stereotypy v reklame, nám v januári tohto roka ukázal libanonský fotograf a vizuálny umelec Eli Rezkallah, keď publikoval sériu printov pod názvom In a Parallel Universe, v ktorej v sexistických reklamách najmä z 50. rokov vymenil „mužské“ a „ženské“ roly, a tak ukázal škodlivosť tvrdých rodových stereotypov pre ženy i mužov: https://www.youtube.com/watch?v=IynNSQeXv3w

SPRÁVA

Rodové stereotypy sú v nás hlboko zakorenené. Ovplyvňujú naše životy od útleho veku až po profesijnú kariéru bez ohľadu na to, či sme ženy, alebo muži. Poukážte na tento fakt spôsobom, ktorý vzbudí vo vašich rovesníkoch záujem o túto tému a bude ich inšpirovať k zmene súčasného stavu. 

ODOZVA

Očakávaným efektom filmu je vyprovokovať verejnú diskusiu na tému rodových stereotypov a zároveň angažovať mladých ľudí, aby uchopili túto tému cez vlastný príklad i cez jeho zdieľanie na sociálnych médiách.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Vašou cieľovou skupinou sú mileniáli – ľudia vo veku medzi 18 až 34 rokov, nazývaní aj „Generácia Y” alebo „digitálna generácia”. Táto skupina ľudí tvorí na Slovensku až 24 percent celkovej populácie a bude v blízkej budúcnosti rozhodovať o smerovaní našej krajiny.

Práve táto heterogénna skupina ľudí je otvorená novým pohľadom na rodové stereotypy. I keď sú to, na jednej strane do seba zahľadení a príliš sebavedomí hedonisti a hedonistky, ktorých jediným cieľom je užívať si život, na druhej strane sú to flexibilní, voči svetu otvorení a dobre kooperujúci tímoví hráči a hráčky, zaujímajú sa o spoločnosť, o komunitu a verejný život okolo seba. Práve na túto, zodpovednú tvár mileniálov a mileniálok by mal film apelovať. 

TONE OF VOICE

Film by mal byť veľmi ľudský, uveriteľný, bez zbytočných skrytých zmyslov a zadných plánov. Jednoduchosť a priamočiarosť výpovede sú kľúčové. To, či správu dopravíte recipientovi alebo recipientke cez epický, emotívny a empatický príbeh, alebo cez surovú, realistickú výpoveď, je na vás. Dôležitý je end efekt: vzbudiť v ľuďoch záujem o tému rodových stereotypov. 

Výzva

Výzvou je vymyslieť, natočiť a zostrihať krátky 60-sekundový online film

Výstupy

- 60-sekundové video (odporúčaný formát - MP4, ďalšie podporované formáty sú AVI, MOV, WMV, MPEG)

Vizuálny obsah

Vzhľadom na práva duševného vlastníctva je povolené používať iba vizuálny obsah z webovej stránky partnera súťaže Isifa – Shutterstock. Môžete však použiť iba obrázky. Film footage a hudba musia byť vaše vlastné, vami zakúpené alebo s free licenciou pre tento typ použitia. Pre každý tím je služba fotobanky dostupná bezplatne po celú dobu trvania súťaže, a to výhradne pre účely súťaže. Obsah je povolené ukladať a zdieľať len s členmi súťažného tímu. Nie je povolené obsah sťahovať, zdieľať ani využívať mimo súťaže či po jej skončení. V prípade zistenia porušenia týchto zásad bude partner súťaže postupovať podľa platných Pravidiel a podmienok spoločnosti Shutterstock.

7 tipov ako používať Shutterstock.com. 

V prípade problémov so Shutterstock
Kontaktujte Vojtěcha Trávníčka: + 420 602 117 041, vojtech.travnicek@isifa.com alebo Jana Boudu: + 420 605 229 222, jan.bouda@isifa.com

Prihlasovacie údaje
Použiť môžete jeden z nasledujúcich účtov:

Username: CRYoungLions1, Password: SLYoung1

Username: CRYoungLions2   Password: Welcome!

Branding

Žiaden branding nie je povolený.