Design

Prihlásiť sa môžu 2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 25. júna 1986 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí. Prihlasovať sa môžete až do skončenia súťaže.   

Zadanie:

Zadanie bude zverejnené v pondelok 15. mája o 9.00 hod. Tímy budú mať 48 hodín na jeho vypracovanie, následne sa systém uzavrie. Tvorcom zadania je občianske združenie Goodeas

Jazyk:

Súťaž prebieha v slovenčine.